www.dainuskapis.lv logo
SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Brāļu gājiens pēc zagšus vestas māsas, garākā dziesmā atstāstīts.
Katalogs > ... > Panāksnieki. > Brāļu gājiens pēc zagšus vestas māsas, garākā dziesmā atstāstīts.
Rezultāti: 1 - 10 no 52
13643-2
Vai, manu, vai, manu,
Tik zagļu ļaužu:
Nozaga māsiņu
Gaismiņai austot,
Gaismiņai austot,
Saulitei lecot.
Ņem, brāli, kumeļu,
Jāj māsai pakaļ!
Panācu māsiņu
Pa simtu jūdžu,
Pa simtu jūdžu,
Svešu ļaužu pulkâ,
Svešu ļaužu pulkâ,
Tautieša klētî.
13643-1
Vai, mana māmiņa,
To zagļa ļaužu:
Izzaga meitiņu,
Dieniņa ausa;
Gar ciemu aizveda,
Saulite lēca.
To es jau tītiju,
Kam lepni staigà;
Ik dienas balts kreklis,
Melns rinduciņš,
Rakstitas zeķites,
Kurpites kājâ,
Gludena galviņa,
Spožs vainadziņš.
13643-3
Gaismiņai austot,
Saulitei lecot,
Nozaga māmiņai
Daiļo meitiņu.
Ņem, bāliņ, sirmu zirgu,
Jāj māsu meklèt.
-Es jāju, jāju
Trīs simt jūdžu,
Ieraugu māsiņu
Tautieša klētî;
Stāv galda galâ,
Balta aube galvâ,
Balta aube galvâ,
Alus kanna rokâ.
Es lūdzu lūgšus:
Nāc, māsiņ, mājâs,
Nāc, māsiņ, mājâs,
Nav mātei meitas.
-Es lūdzu lūgšus:
Ņem, bāliņ, sievu,
Ņem, bāliņ, sievu,
Būs mātei meita.
Man pašai stallî
Bēri kumeliņi,
Man pašai laidars
Pilns raibu govu.
13643-0
Vai, Dieviņ, vai, Dieviņ,
Cik zagļu ļaudis!
Nozaga māsiņu
Gaismiņai austot,
Gaismiņai austot,
Saulitei lecot.
Ņem, bāliņ, zirgu,
Jāj māsu meklèt.
-Atradu māsiņu
Tautieša klētî,
Sēž galda galâ,
Alus kanna rokâ,
Alus kanna rokâ,
Balta aube galvâ.
Es lūgšu lūdzu:
Nāc, māsiņ, līdzi!
-Neiešu līdzi,
Man tepat patīk,
Te laba dzīve,
Daiļš arajiņš,
Daiļš arajiņš,
Bērs kumeliņš.
13644-2
Zagliši, zagliši
Tie sveši ļaudis,
Nozaga māsiņu,
Dieniņai austot.
Dzenies, brāliti,
Līdz saule lēca.
-Sadzinu māsiņu
Tautieša sētâ,
Tautieša sētâ,
Tautieša klētî,
Tautieša klētî
Galdiņa galâ.
Nāc ārâ, māsiņa,
Sēd' kumeļâ!
-Neiešu, brāliti,
Nav nēzdaudziņa.
-Nāc ārâ, māsiņa,
Došu nēzdaudziņu.
-Neiešu, brāliti,
Nav vaiņadziņa,
Jau nakti gulejse
Tautieša klētî.
13644-1
Ai, māte, ai, māte,
Tev ļaudis zagļi,
Gailiti kaunota,
Nozaga nazi,
Gaismini austota,
Nozaga māsu,
Sauliti lecota,
Caur ciemu veda.
Ai, mīļu brāliti,
Sēd' kumeļâi,
Sēdiesa kumeļâ
Dzeniesa māsu.-
Kur, brāliti, panāci
Māsiņu manu?
-Tautinu klētî
Tautinu vidû.
Nāc, māsa, laukâi,
Sēd' kumeļâi!
-Ai, mīļu brāliti,
Nevaru sēdèt,
Nevaru sēdèta,
Nav villainites.
-Še, māsa, villaine,
Sēd' kumeļâi!
-Ai, mīļu brāliti,
Nevaru sēdèt,
Nevaru sēdèta,
Nav gredzenina.
-Še, māsa, gredzenins,
Sēd' kumeļâi!
-Ai, mīļu brāliti,
Nevaru sēdet.
Nevaru sēdèta,
Nav vainadziņa.
-Še, māsa, vainadzinš,
Sēd' kumeļâi!
-Ai, mīļu brāliti,
Nevaru sēdèt,
Jau nakti guleju
Pie tautu dēla.
13644-0
Vai, māte, māte,
Še zagļa ļaudis,
Gaismiņai austot
Nozaga māsu.
-Jem, brāli, kumeļu,
Dzeniesi māsu!
-Panācu māsiņu
Tautieša sētâ(i),
Tautieša sētâ(i),
Tautieša klētê(i).
Nāc, māsa, laukâ(i),
Sēdi kumeļâ(i)!
-Neiešu, brāliti,
Nav villainites.
-Nāc, māsa, laukâ(i),
Še villainite!
-Neiešu, brāliti,
Nav gradzentiņa.
-Nāc, māsa, laukâ(i),
Še gradzentiņš!
-Neiešu, brāliti,
Nav vaiņadziņa.
-Nāc, māsa, laukâ(i),
Še vaiņadziņis!
-Neiešu, brāliti,
Nevaru vairs iet,
Jau nakti gulejse
Pie tautu dēla.
-Ķizu, ķizu, māsiņa,
To tev(im) vajaga,
Kam grezni staigaji
Pie māmuļites:
Ik dienas balts kreklis,
Mels lindruciņis,
Gludena gāliņa
Spožs vaiņadziņis;
Pa sētu tekaji,
Kà cielaviņa.
13645-5
Tur brauca, tur rūca
Par viņu kalnu
Tukšiem vāģiem,
Liekiem zirgiem.
Tukšiem vāģiem
Grib vezumiņu,
Liekiem zirgiem
Jājejiņu.-
Aizveda māsiņu
Akmiņu zemê.
Ko ēda, ko dzēra
Akmiņu zeme?
Sīko akmiņu
Putriņu vira,
Smalko žagaru
Gultiņu taisa.
Edz nu, māsiņa,
Es tev saciju:
Kam augi vēlina
Bāliņos?
Ik dienas balts kreklis,
Peleki lindraki,
Rakstitas zeķites,
Kurpites kājâ.
13645-1
Iedēstu liepiņu
Klēts pakaļâi,
Es pate zīlite
Lēkataja.
No viena zariņa
Uz otru lēcu,
Trešâ lēkdama,
Ieraugu tautas.
Tur jāja, tur brauca
Par viņu kalnu
Liekiem zirgiem,
Tukšiem ratiem.
Tie liekie zirgi
Grib braucejiņu,
Tie tukšie rati
Grib vezumiņu.-
Saulei rietoti
Zūd brāļu māsa.
-Jem, jemi brāliņi,
Sirmu zirgu,
Dzeniesi pakaļi
Māsiņai.
Kur, brāli, panāci
Sav' māsiņu?
-Panāču, panāču
Taut' istabâi:
Ar tautàm sāniem sēd,
Samijuši gredzeniņus,
Ni var kungi ko darìt,
Ni var savi brāleliņi.
13645-6
Tur jāja, tur brauca
Pār viņu kalnu
Liekiem zirgiem,
Tukšiem vāģiem.
Liekie zirdziņi
Grib jājejiņu,
Tukšie vāģiši
Grib vezumiņu.
Māmiņa mīļà,
Dod atslēdziņu,
Lai teku klētê
Rotaties.
-Pus ause gaismiņa,
Zūd mūsu māsiņa.
Ņem, brāli, zirgu,
Dzenies pakaļ.
-Sadzinu, panāču
Taut' ustubâ.
Bagatas tautiņas,
Ko dosat mātei,
Ko dosat mātei
Par šūpojumu?
Cik gadu šūpoja,
Tik simtu mārku:
Trīs gadi šūpoja,
Trīs simti mārku.
12345»
Rezultāti: 1 - 10 no 52
meklēt Dainu skapī