www.dainuskapis.lv logo
SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Bāriņi un Laima (Māra, Dievs, Dieva dēli).
Katalogs > ... > Bāriņi, sērdieņi. > Bāriņi un Laima (Māra, Dievs, Dieva dēli).
Rezultāti: 151 - 160 no 225
5036-3
Lustitèm es nocirtu
Tēvam zaļu ozoliņu.
Lustitèm gan nocirtu,
Dažu dienu noraudaju:
Nīdej' mani tēvs, māmiņa
Pēc ta zaļa ozoliņa.
Nīdamais es iekāpu
Dieva dēlu laiviņâ,
Ar laiviņu ielaidos
Lielâ zelta niedrajâ.
Vidû zelta niedrajâ
Trīs Laimiņas mazgajàs.
Divas mani projam raida,
Trešà klātu aicinaja.
Ta kas klātu aicinaja,
Ta iedeva zīžautiņu.
Iedodama pasacija:
Mazgà rīta rasiņâ,
Izmazgajse rasiņâ,
Žauj' sidraba birziņâ;
Izžāvejse birziņâ,
Liec savâi pūriņâ.
Nāks rudenis, tautas jās,
Liec savâi galviņâ.
Sveši ļaudis brīnesies,
Kur bāritis tādu ņēma.
5036-5
Man pazuda māmulite,
Miglâ ganus vadidama.
Izlociju niedru purvu,
Māmulites mekledama.
Aiz ta lielà niedru purva
Trīs sudraba avotiņi;
Vienâ dzēra raibas govis,
Otrâ baltas avitiņas,
Trešajâ avotâ
Divi baltas velejàs.
Viena bija mīļa Māŗa,
Otra mana māmulite.
Mīļa Māŗa klāt aicina,
Māmulite nost raidija.
Mīļa Māŗa man iedeva
Skudras austu nēzdodziņu.
Iedodama piesacija:
Še, sērdiene, nēzdodziņš!
Še, sērdiene, nēzdodziņš,
Slauki gaužas asariņas,
Noslaucijse asariņas,
Mazgà rīta rasiņâ,
Mazgà rīta rasiņâ,
Žauj bērziņa galiņâ;
Izžaudejse, sarullejse,
Liec pūriņa dibinâ.
Kad vedìs tautiņâs,
Slauki gaužas asariņas.
5036-10
Mana mīļa māmuliņa
Par kalniņu pārteceja.
Gana saucu, nedzirdeja,
Gana teku, nepanācu;
Tikai vien atsacija:
Nāc, meitiņa, pakaļâ!
Tecedama ieteceju
Zaļajâ niedrajâ.
Iekš ta zaļa niedrajiņa
Divi zelta avotiņi;
Pie tiem zelta avotiem
Trīs jumpravas mazgajàs.
Divas prasa: Kur tu teci?
Trešà sauca: Nāku šurpu!
Kas man' klāt aicinaja,
Ta būs mana māmuliņa.
5036-1
Es izdzinu miglâi goves,
Man pazuda māmuļite.
Teku, teku, nepanācu,
Sauc' ar balsu, nedzierdeja.
Tecedama uzteceju
Trīs zeltitus avotiņus.
Vienâi dzēra raibas goves,
Otrâi bēri kumeliņi,
Tâi trešâi avotâi
Velè divas veletajas.
Viena bija svēta Māŗa,
Otra mana māmuļite.
Svēta Māŗa klāt aicina,
Māmuļite projam sūta.
Svēta Māŗa pieaicina,
Iedod zīda nēzdaudziņu.
Iedodama tà sacija:
Klausi svešu māmuļiti,
Klausi svešu māmuļiti,
Asariņas slaucidama.
5036-9
Man pazuda māmulite
Svētu rītu migliņâ.
Niedres purvî nolociju,
Māmulites mekledams.
Aiz to zaļu niedres purvi
Trīs sudaba avotiņi;
Vienâ dzēra raibas goves,
Otrâ bēri kumeliņi,
Tâ trešâ avotâ
Velej' baltas veletajas.
Viena bija mīļa Māŗa,
Otra mana māmulite.
Mīļa Māŗa aicinaja,
Māmuliņa nost raidija,
Lai actiņas neredzeje.
- Nāc, sērdiene, nebēdaji,
Došu zīda nēzdodziņu,
Došu zīda nēzdodziņu
Asariņas noslaucìt.
- Kur es viņu izskalošu,
Kad es viņu savalkašu?
Skalo rītu rasiņâ,
Žau sudraba bērziņâ.
5036-7
Man pazuda māmulite,
Rītâi ganu vadidama.
Teku šurpu, teku turpu,
Māmuliti mekledams.
Avotiņa lejiņâ
Atrod' baltas veletajas.
Viena bija mīļa Māŗa,
Otra mana māmulite.
Mīļa Māŗa klāt aicina,
Māmulite nost raidija.
Mīļa Māŗa tà sacija:
Še, sērdieni, nēzdaudzinis,
Še, sērdieni, nēzdaudzinis,
Slauki savas asariņas.
- Kad es viņu saslaucišu,
Kur es viņu izmazgašu?
- Mazgà rīta rasiņâ;
Mazgà rīta rasiņâ,
Žaun sudraba bērziņâ;
Žaun sudraba bērziņâ,
Tin dzītara rullitêi.
5036-4
Man pazuda māmuliņa,
Baltas govis ganidama.
Tacedama, mekledama,
Ietek' niedru purviņâ.
Tur tâi niedru purviņâ
Trīs sudraba avotiņi.
Pie ta viena avotiņa
Trīs jumpravas mazgajàs.
Divas saka: Kur tu teci?
Trešà klāt aicinaja.
Ta kas klāt aicinaja,
Ta iedeve zīžautiņu.
Ta dodama piesacija:
Liec pūriņa dibenâ;
Kad iedama tautiņâs,
Dod savam bāliņam,
Dod savam bāliņam
Asariņas janoslauka.
5036-0
Man māmiņa nozuduse,
Baltas avis ganidama.
Duzodama, mekledama,
Ieteceju niedrajâ.
Ietecejse niedrajâ
Ieraug' zelta avotiņu.
Pie ta zelta avotiņa
Trīs Laimites mazgajàs.
Divas saka: Kur tu teci?
Trešà klātu aicinaja.
Ta kas klātu aicinaja,
Ta iedeva zīdautiņu.
Iedodama tà sacija:
Mazgà rīta rasiņâ;
Izmazgajse rasiņâ,
Kaltè rožu dārziņâ;
Izkaltejse, sarullejse,
Liec pūriņa dibinâ.
Kad iedama tautiņâs,
Sedz zem baltas vilnanites,
Asariņas noslaucìt
Tautu galda galiņâ.
5036-2
Es staigaju, es mekleju,
Man pazuda māmuliņa.
Staigadama, mekledama,
Ieteceju niedrajâ.
Tur atradu niedrajâ
Trīs sidraba avotiņus.
Vienâ dzēra raibas govis,
Otrâ bēri kumeliņi;
Trešajâ avotâ
Trīs Laimiņas mazgajàs.
Divas saka: Kur tu teci?
Trešà klātu aicinaja.
Ta kas klātu aicinaja,
Ta iedeva zīdautiņu.
Iedodama tà sacija:
Mazgà rīta rasiņâ;
Izmazgajse rasiņâ,
Kaltè rožu dārziņâ;
Izkaltejse, sarullejse,
Liec pūriņa dibinâ.
Kad iedama tautiņâs,
Sedz zem baltas vilnanites,
Asariņas noslaucìt
Tautu galda galiņâ.
5036-6
Man pazuda māmulite,
Miglâ ganus vadijot.
Visu dienu sastaigaju,
Māmuliti mekledama.
Aiz zaļàs birstalites
Div' sieviņas velejàs.
Viena bija mīļa Māra,
Otra mana māmulite.
Mīļa Māra klāti sauca,
Māmulite nost raidija.
Mīļa Māra klāt piesauca:
Še, sērdiene, nēzdodziņu,
Še, sērdiene, nēzdodziņu,
Slauki savas asariņas.
Kad tu viņu saslauciji,
Mazgà rīta rasiņâ;
Kad tu viņu izmazgaji,
Žau sudraba bērziņâ;
Kad tu viņu izžāveji,
Rullè zelta rullitê;
Kad tu viņu sarulleji,
Liec savâ pūriņâ:
Ja tautiņas tevi rāj,
Slauki savas asariņas.
«1213141516171819202122»
Rezultāti: 151 - 160 no 225
meklēt Dainu skapī