www.dainuskapis.lv logo
SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Izvērstā meklēšana

Ļ. cien. dainuskapis.lv apmeklētāji! Tehnisku iemeslu dēļ pašlaik vietnē iegūstamā informācija var būt kļūdaina. Veicot pētījumus, lūdzam salīdzināt tekstus ar publicējumu – Krišjāņa Barona “Latvju dainām” (1. sēj. Jelgava, 1894; 2.–6. sēj. Pēterburga, 1903–1915).


Meklēja avotu 161e
Rezultāti: 1 - 10 no 12
Meklēt vēl
1154-2
Kas dūņas sajauca Marganas upiņâ?
Janitis sajauca, vārdiņu smeldams.
34699-0
Es tev saku, mans brāliti,
Šķērpè asus lemesišus,
Nu pārveda tautu meitu
Sazēlušu atmatiņu.
17951-0
Gana dārgu svārku pirku,
Vēl apsedzu līgaviņu;
Sprīdi metu, ortu devu,
Pusdālderi olektê.
31419-3
Kas kaiš man nedzīvot
Tâ ozolu muižiņâ:
Pati muiža kalnâ stāv,
Muižas vārti lejiņâ,
Ik rītiņus mans brālitis
Ar smildziņu virinaja.
6169-0
Trīskārt liecu zīda lentu
Apkārt savu vainadziņu;
Trīs vasaras tautu dēlu
Asarâsi raudinaju.
33601-2
Sajāja vedeji
Augstâ kalnâ,
Sakāra zobiņus
Svētâ kokâ.
Svētam kokam
Deviņi zari,
Ik zaru galâ
Deviņas lapas,
Ik lapu galâ
Deviņi ziedi,
Ik ziedu galâ
Deviņas ogas.
Atnāca bitite,
Atņēma vienu,
Aiznesa mīļ' Māŗas
Baznicâ.
Vai, mīļa Māriņa,
Tev jauka dzīve:
Glāžu tavs namiņš,
Glāž' istabiņa,
Sudraba slotiņu
Istabu slauka,
Zeltitu sieku
Mēsliņus nesa.
No tīra demanta
Šūpuli kāra,
Ielika kundziņu
Guletaju,
Pielika sulaini
Šūpataju.
Guli, guli kundziņi,
Sulainis šūpe.
Kur ņemšu kungam
Ac' ūdentiņu?
Sudraba kalnâ
Zelt' avotâ.
Kur ņemšu kungam
Slaukamu dvieli?
Mīļas Māŗas klētî
Rakstiti dvieļi.
20454-0
Ko lielies tu, Grietiņa,
Kas jau tevi nezinaja?
Paša āda, paša kauli,
Citu drēbe mugurâ.
5036-9
Man pazuda māmulite
Svētu rītu migliņâ.
Niedres purvî nolociju,
Māmulites mekledams.
Aiz to zaļu niedres purvi
Trīs sudaba avotiņi;
Vienâ dzēra raibas goves,
Otrâ bēri kumeliņi,
Tâ trešâ avotâ
Velej' baltas veletajas.
Viena bija mīļa Māŗa,
Otra mana māmulite.
Mīļa Māŗa aicinaja,
Māmuliņa nost raidija,
Lai actiņas neredzeje.
- Nāc, sērdiene, nebēdaji,
Došu zīda nēzdodziņu,
Došu zīda nēzdodziņu
Asariņas noslaucìt.
- Kur es viņu izskalošu,
Kad es viņu savalkašu?
Skalo rītu rasiņâ,
Žau sudraba bērziņâ.
33873-1
Div' dzelteni kumeliņi
No jūriņas izpeldeja.
Ne es pati nezinaju,
Kuŗam kāpt mugurâ.
- Kāp, māsiņa, mugurâ,
Kam tie zelta iemauktiņi,
Kam tie zelta iemauktiņi,
Zaļi vaŗa pavadiņi.
29839-0
Manis mellis kumelinis
Pa poliskus izjājamis,
Pa poliskus izjājamis,
Pa poliskis seglojamis.
1»
Meklēja avotu 161e
Rezultāti: 1 - 10 no 12
Meklēt vēl
meklēt Dainu skapī