www.dainuskapis.lv logo
SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Senāko, tagad aizmirsto rotaļu dziesmas.
Katalogs > ... > Ziemas svētki. > Senāko, tagad aizmirsto rotaļu dziesmas.
Rezultāti: 1 - 10 no 168
33554-3
Ai, zaļi meži,
Zaļas atlasiņas!
Izlaid mani, māmulite
No ta rožu dārza!
Izlaizdama iesolija
Kurpnieka dēliņam.
Ne es iešu,
Ne man tika:
Kurpnieka dēliņam
Īlens rokâ.
Ai, zaļi meži,
Zaļas atlasiņas!
Izlaid mani, māmulite
No ta rožu dārza!
Izlaizdama iesolija
Skroderīša dēliņam.
Ne es iešu,
Ne man tika:
Skroderim visa maize
Adatiņas galiņâ.
Ai, zaļi meži,
Zaļas atlasiņas!
Izlaid mani, māmulite
No ta rožu dārza!
Izlaizdama iesolija
Mūrenieka dēliņam.
Ne es iešu,
Ne man tika:
Mūrenieka dēliņam
Ķellite rokâ.
Ai, zaļi meži,
Zaļas atlasiņas!
Izlaid mani, māmulite
No ta rožu dārza!
Izlaizdama iesolija
Skrīveriša dēliņam.
Ne es iešu,
Ne man tika:
Skrīverīša dēliņam
Spalviņa rokâ.
Ai, zaļi meži,
Zaļas atlasiņas!
Izlaid mani, māmulite
No ta rožu dārza!
Izlaizdama iesolija
Spēlmaniša dēliņam.
Nu es iešu,
Nu man tika:
Laukâi bungas, namâi dūdas,
Istabâi pijolites.
33554-1
Ai, lieli meži,
Zaļas atvasites!
Izved mani, māmaļiņa
Iz ta liela meža;
Izveduse pasolija
Čigana dēlam.
Ai, ne es iešu,
Ai, ne man tīki:
Čiganami jājamà
Pātaga rotâ.
Ai, lieli meži,
Zaļas atvasites!
Izved mani māmaļiņa
Iz ta liela meža;
Izveduse pasolija
Skrodera dēlam.
Ai, ne es iešu,
Ai, ne man tīk:
Skrodera dēlam
Adata rokâ.
Ai, lieli meži,
Zaļas atvasites!
Izved mani māmaļiņa
Iz ta liela meža,
Izveduse pasolija
Araja dēlam.
Ai, tur es iešu,
Ai, tur man tīki:
Arajam jauna klēts,
Pilna labibiņas.
33554-0
Ai, lieli meži,
Zaļi atvasiši!
Izviļ mani māmuliņa
Uz šiem zaļiem laukiem,
Izvīluse pasolija
Čigana dēlam.
Ne es tur iešu,
Ne man tur tika:
Čigānam maza māja,
Karbača rokâ.
Ai, lieli meži,
Zaļi atvasiši!
Ieviļ mani māmuliņa
Uz šiem zaļiem laukiem,
Izvīluse pasolija
Mūrnieka dēlam.
Ne es tur iešu,
Ne man tur tika:
Mūrniekam veca māja,
Ķelvite rokâ.
Ai, lieli meži,
Zaļi atvasiši!
Izviļ mani māmuliņa
Uz šiem zaļiem laukiem,
Izvīluse pasolija
Zvejnieka dēlam.
Ne es tur iešu,
Ne man tur tika:
Zvejniekam veca māja,
Irklite rokâ.
Ai, lieli meži,
Zaļi atvasiši!
Ieviļ mani māmuliņa
Uz šiem zaļiem laukiem,
Izvīluse pasolija
Skrodera dēlam.
Ne es tur iešu,
Ne man tur tika:
Skroderam veca māja,
Adata rokâ.
Ai, lieli meži,
Zaļi atvasiši!
Izviļ mani māmuliņa
Uz šiem zaļiem laukiem,
Izvīluse pasolija
Kurpnieka dēlam.
Ne es tur iešu,
Ne man tika:
Kurpniekam veca māja,
Īlenis rokâ.
Ai, lieli meži,
Zaļi atvasiši!
Ieviļ mani māmuliņa
Uz šiem zaļiem laukiem,
Izvīluse pasolija
Stārasta dēlam.
Ne es tur iešu,
Ne man tur tika:
Stārastam veca māja,
Spieķitis rokâ.
Ai, lieli meži,
Zaļi atvasiši!
Izviļ mani māmuliņa
Uz šiem zaļiem laukiem,
Izvīluse pasolija
Stražiņa dēlam.
Ne es tur iešu,
Ne man tur tika:
Stražiņam veca māja,
Atslēgas rokâ.
Ai, lieli meži,
Zaļi atvasiši!
Izviļ mani māmuliņa
Uz šiem zaļiem laukiem,
Izvīluse pasolija
Skrīvera dēlam.
Ne es tur iešu,
Ne man tur tika:
Skrīveram veca māja,
Spalviņa rokâ.
Ai, lieli meži,
Zaļi atvasiši!
Izviļ mani māmuliņa
Uz šiem zaļiem laukiem,
Izvīluse pasolīja
Araja dēlam.
Ai, nu es iešu,
Ai, nu man tika:
Arajam ir jauna māja,
Maizes klaips rokâ.
33554-6
Pa zaļis pļavys
Bollti dóbùļeņi.
Uļavòva treis mòşeņis,
Sìņeņu kosdamys.
- Ej, mòşeņ, sàtâ,
Jau tu byusi jauna (bryùte).
- Naíšu sàtâ
Nabyušu jauna,
Zyna gon kungs i tàvs
Čygòņeņa dorbu:
Kančuks aiz jústys,
Pòtoga rùkâ,
Čygònam branga džala
Syt par munu ryukstamú.
Zyna gon kungs i tàvs
Čygòņeņa dorbu.
Kas man beja nadzert,
Kas naùļavót,
Deja man šùvokor
Brangys vakareņis.
Pa zaļis pļavys
Bollti dóbùļeņi,
Tí guļòva treis mòşeņis,
Siņeņu kosdamys.
- Ej, mòşeņ, sàtâ,
Jau tu byusi jauna.
- Naíšu sàtâ,
Nabyušu jauna,
Zyna gon kungs i tàvs
Sauçéša dorbu:
Eiļins rùkôs
Skurlupi zùbûs,
Zyna gon kungs i tàvs
Sauçéša dorbu.
Kas man beja nadzert,
Kas naùļavót,
Deja man šùvokor
Brangys vakareņis.
Pa zaļis pļavys
Bollti dóbùļeņi,
Tí gùļòva treis mòşeņis,
Siņeņu kosdamys.
- Ej, mòşeņ, sàtâ,
Jau tu byusi jauna.
- Naíšu sàtâ,
Nabyušu jauna,
Zyna gon kungs i tàvs
Skrauçéša dorbu:
Pirsčuks iz pèrsta,
Odota rùkâ.
Zyna gon kungs i tàvs
Skrauçéša dorbu.
Kas man beja nadzert,
Kas naùļavót,
Deja man šùvokor
Brangys vakareņis.
Pa zaļis pļavys
Bollti dóbùļeņi,
Tí gùļòva treis mòşeņis
Siņeņu kosdamys.
- Ej, mòşeņ, sàtâ,
Jau tu byusi jauna.
- Naišu sàtâ,
Nabyuşu jauna,
Zyna gon kungs i tàvs
Šļektétis dorbu:
Papirosi zùbûs,
Rùçeņis kuldâs.
Zyna gon kungs i tàvs
Šļetétis dorbu.
Kas man beja nadzert,
Kas naùļavót,
Deja man šùvokor
Brangys vakareņis.
Pa zaļis pļavys
Bollti dóbùļeņi,
Tí gùļòva treis mòşeņis,
Sìņeņu kosdamys.
- Ej, mòşeņ, sàtâ,
Jau tu byusi jauna.
- Naíšu sàtâ,
Nabyušu jauna,
Zyna gon kungs i tàvs
Oròjeņa dorbu:
Arkļeņš rùkâ,
Gorùza zùbûs.
Zyna gon kungs i tàvs
Oròjeņa dorbu.
Kas man beja nadzert,
Kas naùļavót,
Deja man šùvokor
Brangys vakareņis.
33554-4
Ai, tāļi meži,
Zaļi atzaļojši!
Izviļ mani māmuļite
No ta rožu dārza
Izvildama piesolija
Žīdiņu vīriņu.
Ni es iešu,
Ni man tīk:
Pie Žīdiņa gŗūta dzīve,
Lādite mugurâ.
Ai, tāļi meži,
Zaļi atzaļojši!
Izviļ mani māmuļite
No tā rožu dārza.
Izvildama piesolija
Čiganu vīriņu.
Ni es iešu,
Ni man tīk:
Pie Čigana gŗūta dzīve,
Džandžala rokâ.
Ai, tāļi meži,
Zaļi atzaļojši!
Izviļ mani māmulite
No tā rožu dārza.
Izvildama piesolija
Skroderiti vīriņu.
Ni es iešu,
Ni man tīk:
Pie skrodeŗa gŗūta dzīve,
Adata rokâ.
Ai, tāļi meži,
Zaļi atzaļojši!
Izviļ mani māmulite
No tā rožu dārza.
Izvildama piesolija
Kurpnieku vīriņu.
Ni es iešu,
Ni man tīk:
Pie kurpnieka gŗūts mūžiņš,
Īlens rokâ.
Ai, tāļi meži,
Zaļi atzaļojši!
Izviļ mani māmulite
No tā rožu dārza.
Izvildama piesolija
Muzikantu vīriņu.
Nu es iešu, nu man tīk:
Viņš smuki spēlès,
Es smuki dancošu.
33554-2
Ai, melli meži,
Ai, zaļi vārti!
Izved mani māmiņa
No ta rožu dārza.
Ai, izvezdama,
Ai, apsolija
Mani dot, mani dot
Vāciešam.
Ai, es neiešu,
Ai, es negribu,
Citi ļaudis mani sauks
Vācieša sievu.
Ai, melli meži,
Ai zaļi vārti!
Izved mani māmiņa
No ta rožu dārza.
Ai, izvezdama,
Ai, apsolija
Mani dot, mani dot
Arajam.
Ai, nu es iešu,
Ai, nu es gribu,
Lai sauc mani citi ļaudis
Araja sievu.
33554-5
Grib mana meitiņa
Muižkunga vīru,
To es, māmiņa,
Nevēleju:
Visi ļaudis saukaja
Muižkunga sievu,
Muižkunga papīru
Nēsataju.
Grib mana meitiņa
Sudmaļa vīru,
To es, māmiņa,
Nevēleju:
Visi ļaudis saukaja
Meldera sievu,
Meldera maišeļu
Lāpitaju.
Grib mana meitiņa
Sulaiņa vīru,
To es, māmiņa,
Nevēleju:
Visi ļaudis saukaja
Sulaiņa sievu,
Sulaiņu šķīvišu
Mazgataju.
Grib mana meitiņa
Kučiera vīru,
To es māmiņa,
Pavēleju:
Kučiera zēnam
Četri kumeliņi,
Pilns maks sīkaju
Dukatiņu.
33555-0
Ai manu sūru
Grūtu dieniņu,
Tēvs, māte mani
Gauži rūdinaja;
Tēvs, māte mani
Gauži rūdinaja,
Ka man nava
Savas līgaviņas.
Nu jūdzu, jūdzu,
Nu braucu, braucu
Uz blieķu dārzu
Pie blieķetajàm.
Tur ira, ira
Gan daiļas meitas,
Bet nava, nava
Manas līgaviņas.
Ai, manu sūru
Grūtu dieniņu,
Tēvs, māte mani
Gauzi rūdinaja;
Tēvs, māte mani
Gauži rūdinaja,
Ka man nava
Savas līgaviņas.
Nu jūdzu, jūdzu,
Nu braucu, braucu
Uz zaļu pļavu
Pie grābejàm.
Tur ira, ira
Gan daiļas meitas,
Bet nava, nava
Manas līgaviņas.
Ai, manu sūru
Grūtu dieniņu,
Tēvs, māte mani
Gauži rūdinaja;
Tēvs, māte mani
Gauži rūdinaja,
Ka man nava
Savas līgaviņas.
Nu jūdzu, jūdzu,
Nu braucu, braucu
Uz rudzu lauku
Pie sējejàm.
Tur ira, ira
Gan daiļas meitas,
Bet nava, nava
Manas līgaviņas.
Ai, manu sūru
Grūtu dieniņu,
Tēvs, māte mani
Gauži rūdinaja;
Tēvs, māte mani
Gauži rūdinaja,
Ka man nava
Savas līgaviņas.
Nu jūdzu, jūdzu,
Nu braucu, braucu
Uz linu lauku
Pie plūcejàm.
Tur ira, ira
Gan daiļas meitas,
Bet nava, nava
Manas līgaviņas.
Ai, manu sūru
Grūtu dieniņu,
Tēvs, māte mani
Gauži rūdinaja;
Tēvs, māte mani
Gauži rūdinaja,
Ka man nava
Savas līgaviņas.
Nu jūdzu, jūdzu,
Nu braucu, braucu
Uz laidariņu
Pie slaucejàm.
Tur ira, ira
Gan daiļas meitas,
Bet nava, nava
Manas līgaviņas.
Ai, manu sūru
Grūtu dieniņu,
Tēvs, māte mani
Gauži rūdinaja;
Tēvs, māte mani
Gauži rūdinaja,
Ka man nava
Savas līgaviņas.
Nu jūdzu, jūdzu,
Nu braucu, braucu
Uz maltuviti
Pie malejàm.
Tur ira, ira
Daudz daiļas meitas.
Tur ira, ira
Mana līgaviņa.
Sudraba dzirniņas,
Tērauda milniņa.
Griez apkārt, griez apkārt,
Mana līgaviņa.
33556-1
Ai, meitenite,
Ai, zeltenite,
Tur şķini,tur pini,
Sarkanàs rozes?
- Maskavâ pinu,
Naiskava pinu,
Taut's lejâ valkaju
Sav' vainadziņu.
33556-0
Ai, meitenite,
Ai, zeltenite,
Kur šķini sarkanrozes,
Kur pini vaiņadziņu?
- Aztravâ šķinu,
Maskavâ pinu,
Danskavâ novalkaju
Sav' rožu vaiņadziņu.
- Ai, meitenite,
Ai, zeltenite,
Vaj tu pazīsti
Savu īsto tēvu?
- Gan es pazinu
Savu īsto tēvu
Savu īsto tētiņu
Par simtiem arajiem:
Dimanta arklis,
Bērs kumeliņis,-
Tas ir mans īstais tēvs,
Tas ir mans arajiņš.
Ai, meitenite,
Ai, zeltenite,
Kur šķini sarkanrozes,
Kur pini vaiņadziņu?
- Aztravâ šķinu,
Maskavâ pinu,
Danskavâ novalkaju
Sav' rožu vaiņadziņu.
- Ai, meitenite,
Ai, zeltenite,
Vai tu pazīsti
Savu īsto māti?
- Gan es pazinu
Savu īsto māti,
Savu īsto māmiņu
Par simtàm vērpejàm:
Sudraba ratiņš,
Dimanta spole,-
Ta mana īstà māte,
Ta mana vērpejiņa.
Ai, meitenite,
Ai, zeltenite,
Kur šķini sarkanrozes,
Kur pini vaiņadziņu?
- Aztravâ šķinu,
Maskavâ pinu,
Danskavâ novalkaju
Sav' rožu vaiņadziņu.
- Ai, meitenite,
Ai, zeltenite,
Vaj tu pazīsti
- Gan es pazinu
Savu īsto brāli,
Savu īsto brāliti
Par simtiem jājejiem:
Sudraba sedli,
Dimanta kāpšļi, -
Tas ir mans īstais brālis,
Tas ir mans jājejiņš.
Ai, meitenite,
Ai, zeltenite,
Kur šķini sarkanrozes,
Kur pini vaiņadziņu?
- Aztravâ šķinu,
Maskavâ pinu,
Danskavâ novalkaju
Sav' rožu vaiņadziņu.
- Ai, meitenite,
Ai, zeltenite,
Vaj tu pazīsti
Savu īsto māsu?
- Gan es pazinu
Savu īsto māsu,
Savu īsto māsiņu
Par simtàm audejàm:
Sudraba stelles,
Dimanta ķemme,
Ta mana īstà māsa,
Ta mana audejiņa.
1234567891011»
Rezultāti: 1 - 10 no 168
meklēt Dainu skapī