www.dainuskapis.lv logo
SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Senāko, tagad aizmirsto rotaļu dziesmas.
Katalogs > ... > Ziemas svētki. > Senāko, tagad aizmirsto rotaļu dziesmas.
Rezultāti: 21 - 30 no 168
33559-3
Es pasviedu bērza rīksti
Pa meitiņu kājiņàm.
Viena nāca, pāri lēca,
Otra apkārt pateceja,
Trešà nāca, ta pacēla,
Ta būs mana līgaviņa.
Kas apkārti apteceja,
To vedīšu brālitim;
Kas ta pāri lēcejiņa,
Ta nelieša līgaviņa.
33560-2
Meklèti darbu
Ik dienas gāju
Pār jau kalniem,
Pār jau lejàm.
Satiku tētiņu
Ragutiņas taisoti.
Labu dienu, tētiti!
Vaj vajag palīga?
- Mūc, mūc, meitiņa,
Es tevi sitišu,
Es tevi sitišu
Ar ragu slieciti.
Atkal teku, teku
Pār jau kalniem,
Pār jau kalniem,
Pār jau lejàm.
Satiku brāliti
Grāmatiņu lasoti.
Labu dienu, brāliti!
Vaj vajag palīga?
- Mūc, mūc māsiņa,
Es tevi sitišu,
Es tevi sitišu
Ar grāmatiņu.
Atkal teku, teku
Pār jau kalniem,
Pār jau kalniem,
Pār jau lejàm.
Satiku māmiņu
Zeķītes adoti.
Labu dienu, māmiņa!
Vaj vajag palīga?
- Mūc, mūc, meitiņa,
Es tevi sitišu,
Es tevi sitišu
Ar adamu adatu.
Atkal teku, teku
Pār jau kalniem,
Pār jau kalniem,
Pār jau lejàm.
Satiku ganiņu
Aitiņas ganoti,
Labu dienu, ganiņi!
Vaj vajag palīga?
- Mūc, mūc meitiņa,
Es tevi sitišu,
Es tevi sitišu
Ar savu pātagu.
Atkal teku, teku
Pār jau kalniem,
Pār jau kalniem,
Pār jau lejàm.
Satiku sauliti
Bārišus sildoti.
Labu dienu, saulite!
Vaj vajag palīga?
- Nāc, nāc, meitiņa,
Es tevi sildišu,
Es tevi sildišu.
Birzites malâ.
33560-1
Gāju, gāju lēnam,
Palaidu teciņus
Par augstu kalnu
Uz zaļu birzi.
Ieraugu tētiņu
Līdumu līžot.
Labdien, tētit!
Grib' palīdziņu?
- Ej nost, ej nost,
Negribu, negribu!
Es tevi sitišu
Ar pātadziņu.
Gāju, gāju lēnam,
Palaidu teciņus
Par augstu kalnu
Uz zaļu birzi.
Ieraugu memmiņu
Maiziti cepot.
Labdien, memmiņa!
Grib' palīdziņu?
- Ej nost, ej nost,
Negribu, negribu!
Es tevi sitišu
Ar lizes kātu.
Gāju, gāju lēnam,
Palaidu teciņus
Par augstu kalnu
Uz zaļu birzi.
Ieraugu bāliņu
Kumeļus ganot.
Labdien, bāliņ!
Grib' palīdziņu?
- Ej nost, ej nost,
Negribu, negribu!
Es tevi sitišu
Ar pinekliti.
Gāju, gāju lēnam,
Palaidu teciņus
Par augstu kalnu
Uz zaļu birzi.
Ieraugu māsiņu
Telites gaņot.
Labdien, māsiņa!
Grib' palīdziņa?
- Ej nost, ej nost,
Negribu, negribu!
Es tevi sitišu
Ar gana rīksti.
Gāju, gāju lēnam,
Palaidu teciņus
Par augstu kalnu
Uz zaļu birzi.
Ieraugu tautieti
Liniņus sējot.
Labdien, tautieti!
Grib' palīdziņu?
- Paldies, paldies,
Grib' gan, grib' gan!
Būs' man liniņu
Plūcejiņa.
33560-0
Gāju, gāju soļiem,
Palaižu teciņus
Pār augstu kalnu
Caur zaļu birzi.
Atradu tētiņu
Aliņu darot.
Labrīt, tētiņ!
Es palīdzešu.
- Ej nost, meitiņ,
Nelaisti misas,
Es tev sitišu
Ar alus kannu.
Gāju, gāju soļiem,
Palaižu teciņus
Pār augstu kalnu,
Caur zaļu birzi.
Atradu māmiņu
Maizites cepot.
Labrīt, māmiņa!
Es palīdzešu.
- Ej nost, meitiņa,
Nekaisi miltu,
Es tev sitišu
Ar maizes lizi.
Gāju, gāju soļiem,
Palaižu teciņus
Pār augstu kalnu,
Caur zaļu birzi.
Atradu bāliņu
Naudiņu skaitot.
Labrīt, bāliņi!
Es palīdzešu.
- Ej nost, māsiņa,
Nekaisi naudas,
Es tev sitišu
Ar naudas maku.
Gāju, gāju soļiem,
Palaižu teciņus
Pār augstu kalnu,
Caur zaļu birzi.
Atradu māsiņu
Prievites aužot.
Labrīt, māsiņa!
Es palīdzešu.
- Ej nost, māsiņa,
Nerausti dzīpuru,
Es tev sitīšu
Ar austaviti.
Gāju, gāju soļiem,
Palaižu teciņus
Pār augstu kalnu,
Caur zaļu birzi.
Atradu tautieti
Līdumu līžam.
Labdieni, tautieti!
Es palīdzešu.
- Nāc, nāci sirsniņa,
Sen tevi gaidiju,
Es tevi saņemšu
Ar abi rokas.
33561-0
Gan jāju jāšus,
Gan braucu braukšus
Pār augstu kalnu
Uz miežu lauku.
Ak, mieži, mieži,
Še ir labi mieži,
Še nav manas
Mīļas līgaviņas.
Gan jāju jāšus,
Gan braucu braukšus
Par augstu kalnu
Uz griķu lauku.
Ak, griķi, griķi,
Še ir labi griķi,
Še nav manas
Mīļas līgaviņas.
Gan jāju jāšus,
Gan braucu braukšus
Par augstu kalnu.
Uz auzu lauku.
Ak, auzas, auzas,
Še ir labas auzas,
Še nav manas
Mīļas līgaviņas.
Gan jāju jāšus,
Gan braucu braukšus
Par augstu kalnu
Uz rudzu lauku.
Ak, rudzi, rudzi,
Še ir labi rudzi,
Še nav manas
Mīļas līgaviņas.
Gan jāju jāšus,
Gan braucu braukšus
Par augstu kalnu
Uz rožu lauku.
Ak, rozes, rozes!
Še ir skaistas rozes,
Vidû mana
Mīļa līgaviņa.
33561-2
Nu iešu, iešu
Uz zilu dīķi,
Uz zilu dīķi
Pie veletaju.
Tur velè, velè
Trīs veletajas,
Bet neva, neva
Manas līgaviņas.
Nu iešu, iešu
Uz zaļu pļavu,
Uz zaļu pļavu
Pie grābejiņu.
Tur grāba, grāba
Trīs grābejiņas,
Bet neva, neva
Manas mīļakàs.
Nu iešu, iešu
Uz zelta lauku,
Uz zelta lauku
Pie pļāvejinu.
Kur pļāva, pļāva
Trīs pļāvejinas,
Bet neva, neva
Manas mīļakàs.
Nu iešu, iešu
Uz sakņu dārzu,
Uz sakņu dārzu
Pie ravetaju.
Tur ravè, ravè
Trīs ravetajas,
Bet neva, neva
Manas mīļakàs.
Nu iešu, iešu
Uz laidariti,
Uz laidariti
Pie kopejinu.
Tur kopa, kopa
Trīs kopejinas,
Bet neva, neva
Manas līgavinas.
Nu iešu, iešu
Uz maltuviti,
Uz maltuviti
Pie malejinu.
Tur mala, mala
Trīs malejinas
Bet neva, neva
Manas līgavinas.
Nu iešu, iešu
Uz istabinu,
Uz istabiņu
Pie audejinu.
Tur auda, auda
Trīs audejinas,
Bet neva, neva
Manas mīļakàs.
Nu iešu, iešu
Uz baltu klēti,
Uz baltu klēti
Pie guletaju.
Tur guļa, guļa
Trīs guletajas,
Tur bija, bija
Mana līgavina.
33561-3
Nu jūdzu, jūdzu,
Nu braucu, braucu
Pa lielu ceļu
Uz zaļu pļavu.
Tur ira, ira
Daudz grābejiņu,
Tur nava, nava
Manas līgaviņas.
Nu jūdzin jūdzu,
Nu braucin braucu
Pa lielu ceļu
Uz linu lauku.
Tur ira, ira
Daudz plūcejiņu,
Tur nava, nava
Manas līgaviņas.
Nu jūdzin jūdzu,
Nu braucin braucu
Pa lielu ceļu
Uz maltuviti.
Tur ira, ira
Daudz malejiņu,
Tur ira, ira
Mana līgaviņa.
Balts slēžu krekliņš,
Vadmalas brunciši,
Rakstitas zeķites,
Kurpites kājâ,
Sudraba milniņš,
Zeltitas dzirniņas,
Griez apkārt, griez apkārt,
Mana līgaviņa!
33561-1
Ai, iešu, iešu
Uz zaļu pļavu,
Uz zaļu pļavu
Pie grābejàm.
Ak tai ridi!
Trīs grābejiņas,
Bet nav, nav, nav
Manas līgaviņas.
Ai, iešu, iešu
Uz blieķu dārzu,
Uz blieķu dārzu
Pie veletajam.
Ak tai ridi!
Trīs veletajas,
Bet nav, nav, nav
Manas līgaviņas.
Ai, iešu, iešu
Uz ruļļa klēti,
Uz ruļļa klēti
Pie rulletajam.
Ak tai ridi!
Trīs rulletajas
Bet nav, nav, nav
Manas līgaviņas.
Ai, iešu, iešu
Uz rožu dārzu,
Uz rožu dārzu
Pie ravētajam.
Ak tai ridi!
Trīs ravetajas,
Bet nav, nav, nav
Manas līgaviņas.
Ai, iešu, iešu
Uz istabiņu,
Uz istabiņu
Pie vērpejam.
Ak tai ridi!
Trīs vērpejiņas,
Bet nav, nav, nav
Manas līgaviņas.
Ai, iešu, iešu
Uz kamburiti,
Uz kamburiti
Pie malejam.
Ak tai ridi!
Trīs malējiņas,
Nu ir, ir, ir
Mana līgaviņa.
Sudraba dziernas,
Zeltita milna,
Griez apkārt, griez apkārt,
Mana līgaviņa!
33562-1
Es apgulu gulamaju
Zem lielaja lazdu krūma.
Atnāk manis īstais tēvis:
Ko tu guli, nelietit?
Nāc, nelieti, sētiņâi,
Doš' tev lielu gobu zemi.
- Ne es iešu, ne es gribu
Tavu lielu gobu zemi.
Atkal gulu gulamaju
Zem lielaja lazdu krūma.
Atnāk mana īstà māte:
Ko tu guli, nelietit?
Nāc, dēliņ, sētiņâi,
Doš' tev govi raibuliņu.
- Ne es iešu, ne es gribu
Tavu govi raibuliņu.
Atkal gulu gulamaju
Zem lielaja lazdu krūma.
Atnāk manis īstais brālis:
Ko, brāliti, tu guleji?
Nāc, brāliti, sētiņâi,
Doš' tev bēru kumeliņu.
- Ne es iešu, ne es gribu,
Tavu bēru kumeliņu.
Atkal gulu gulamaju
Zem lielaja lazdu krūma.
Atnāk mana īstà māsa:
Ko, brāliti, tu guleji?
Nāc, brāliti, sētiņâi,
Doš' tev baltas villainites.
- Ne es iešu, ne es gribu
Tavas baltas villainites.
Atkal gulu gulamaju
Zem lielaja lazdu krūma.
Atnāk viena tautu meita,
Raibas govis ganidama,
Raibas govis ganidama,
Raibus cimdus adidama.
Stāvu lēcu, mutes devu,
Ta būs mana līgaviņa!
Nu es iešu sētiņâi,
Nu man sava līgaviņa,
Nu man sava līgaviņa,
Raibu cimdu aditaja.
Dodiet nu, dodiet nu,
Ko bijat solijuši:
Īstais tēvs gobu zemi,
Māte govi raibuliņu,
Māte govi raibuliņu,
Brālits bēru kumeliņu,
Brālits bēru kumeliņu,
Māsiņ' baltas villainites.
33562-3
Guļu, guļu, es paguļu
Zam zaļò lozdu kryùma.
Atít muna eìstò mòsa:
Ceļíş, bròļeit, kò tu guļi?
- Es, mòşeņ, nasaçeļšu,
Maņ gaļveņa gaùži sóp.
Guļu, guļu, es paguļu
Zam zaļò lozdu kryùma.
Atít muna eìstais bròļs:
Ceļíş, bròļeit, kò tu guļi?
- Es, bròļeit, nasaçeļšu,
Maņ gaļveņa gaùži sóp.
Guļu, guļu, es paguļu
Zam zaļò lozdu kryùma.
Atít muna eìstò mòte:
Ceļíş, déļeņ, kò tu guļi?
- Es, mòmeņ, nasaçeļšu,
Maņ gaļveņa gaùži sóp.
Guļu, guļu, es paguļu
Zam zaļò lozdu kryùma.
Atít muna eìstais tàvs:
Ceļíş, déļeņ, kò tu guļi?
- Es, tèteit, nasaçeļšu,
Maņ gaļveņa gaùži sóp.
Guļu, guļu, es paguļu
Zam zaļò lozdu kryùma.
Atít muna ļaùdaveņa:
Ceļís, veìreņ, ej ar mani.
- Nu çeļšús, nu es íšu,
Maņ gaļveņa vairs nesóp.
«1234567891011»
Rezultāti: 21 - 30 no 168
meklēt Dainu skapī