www.dainuskapis.lv logo
SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Izvērstā meklēšana

Ļ. cien. dainuskapis.lv apmeklētāji! Tehnisku iemeslu dēļ pašlaik vietnē iegūstamā informācija var būt kļūdaina. Veicot pētījumus, lūdzam salīdzināt tekstus ar publicējumu – Krišjāņa Barona “Latvju dainām” (1. sēj. Jelgava, 1894; 2.–6. sēj. Pēterburga, 1903–1915).


Meklēja avotu 21d
Rezultāti: 1 - 10 no 58
Meklēt vēl
33605-8
Uzkāpu kalniņâ
Atgriezu krūtes,
Lai mani redzeja
Leimaņa dēli.
Leimaņa dēliem
Labs kumelis,
Neiešu kājàm
Baznicâ.
273721-0
2629-1
Cīrulit mazputniņ,
Negul' ceļa maliņâ,
Rītâ brauks lieli kungi,
Saņems tevi rociņâ,
Aizvedìs Vāczemê.
Tur tev liks malku cirst.
Kad tu malku sacirtisi,
Tad tev liks krāsni kurt;
Kad tu krāsni izkurisi,
Tad tev liks ogles dzēst;
Kad tu ogles nodzēsisi,
Tad tev liks bruņas kalt;
Kad tu bruņas būs' nokalis,
Tad tev liks kaŗâ jāt.
Ko tu kaŗâ nopelniji?
-Vienu nieku kniepadatu.
Kur palika kniepadata?
-To iespraudu liepu celmâ.
Kur palika liepu celms?
-Tas nodega zil' uguni.
Kur palika zil' uguns?
-To nodzēse smalks lietiņš?
Kur palika smalkais lietiņš?
-Tas aizgāje var' upê.
Kur palika var' upite?
-To izdzēra melli vērši.
Kur palika melli vērši?
-Tie aizgāja gaŗu ceļu.
Kur palika gaŗais ceļš?
-Tas noauga zaļu mauru.
Kur palika zaļais maurs?
-To noēda Dieva zosis.
Kur palika Dieva zosis?
-Tàs aizgāja lielu mežu.
Kur palika lielais mežs?
-To nolīda Dieva dēli.
Kur palika Dieva dēli?
-Tie aizgāje debesîs.
Tie tur ēde, tie tur dzēre
Mīļas Māras kambarî.
15255-1
Dievs dod vilkam aklam būt,
Lācim strupu deguniņ';
Dievs dod meitu māmiņai
Tupu rāpu vazaties,
Kam meitiņu man nedeve
Pirmajâ jājumâ.
16909-0
Gluda, gluda man' galviņa
Māmuliņas glaudijum';
Kad glaudija sveša māt',
Vējiņš matus purinaja.
30024-0
Vecajam tēviņam
Divi sirmi kumeliņi;
Būt' viņš manim vienu devis,
Es būt' viņa meitu ņēmis.
2321-4
Zaķits kliedze, zaķits brēce,
Zaķim muiža nodegusi;
Zaķim muiža nodegusi,
Nodeg dārgi kamzoliņi.-
Vilciņš zaķi aicinaja
Sava dēla krustibâs.
-Iešu, kūmiņ, neliegšos,
Dabuš' kamzoļ' oderiti.
33560-1
Gāju, gāju lēnam,
Palaidu teciņus
Par augstu kalnu
Uz zaļu birzi.
Ieraugu tētiņu
Līdumu līžot.
Labdien, tētit!
Grib' palīdziņu?
- Ej nost, ej nost,
Negribu, negribu!
Es tevi sitišu
Ar pātadziņu.
Gāju, gāju lēnam,
Palaidu teciņus
Par augstu kalnu
Uz zaļu birzi.
Ieraugu memmiņu
Maiziti cepot.
Labdien, memmiņa!
Grib' palīdziņu?
- Ej nost, ej nost,
Negribu, negribu!
Es tevi sitišu
Ar lizes kātu.
Gāju, gāju lēnam,
Palaidu teciņus
Par augstu kalnu
Uz zaļu birzi.
Ieraugu bāliņu
Kumeļus ganot.
Labdien, bāliņ!
Grib' palīdziņu?
- Ej nost, ej nost,
Negribu, negribu!
Es tevi sitišu
Ar pinekliti.
Gāju, gāju lēnam,
Palaidu teciņus
Par augstu kalnu
Uz zaļu birzi.
Ieraugu māsiņu
Telites gaņot.
Labdien, māsiņa!
Grib' palīdziņa?
- Ej nost, ej nost,
Negribu, negribu!
Es tevi sitišu
Ar gana rīksti.
Gāju, gāju lēnam,
Palaidu teciņus
Par augstu kalnu
Uz zaļu birzi.
Ieraugu tautieti
Liniņus sējot.
Labdien, tautieti!
Grib' palīdziņu?
- Paldies, paldies,
Grib' gan, grib' gan!
Būs' man liniņu
Plūcejiņa.
25885-6
Ieviņ' ziež kalniņâ,
Upit' tek lejiņâ;
Pie ieviņas pušķojos,
Pie upites zīlejos.
33561-0
Gan jāju jāšus,
Gan braucu braukšus
Pār augstu kalnu
Uz miežu lauku.
Ak, mieži, mieži,
Še ir labi mieži,
Še nav manas
Mīļas līgaviņas.
Gan jāju jāšus,
Gan braucu braukšus
Par augstu kalnu
Uz griķu lauku.
Ak, griķi, griķi,
Še ir labi griķi,
Še nav manas
Mīļas līgaviņas.
Gan jāju jāšus,
Gan braucu braukšus
Par augstu kalnu.
Uz auzu lauku.
Ak, auzas, auzas,
Še ir labas auzas,
Še nav manas
Mīļas līgaviņas.
Gan jāju jāšus,
Gan braucu braukšus
Par augstu kalnu
Uz rudzu lauku.
Ak, rudzi, rudzi,
Še ir labi rudzi,
Še nav manas
Mīļas līgaviņas.
Gan jāju jāšus,
Gan braucu braukšus
Par augstu kalnu
Uz rožu lauku.
Ak, rozes, rozes!
Še ir skaistas rozes,
Vidû mana
Mīļa līgaviņa.
123456»
Meklēja avotu 21d
Rezultāti: 1 - 10 no 58
Meklēt vēl
meklēt Dainu skapī