SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Izvērstā meklēšana
Meklēja avotu 263b
Rezultāti: 1 - 10 no 13
Meklēt vēl
782-0
Labak man iesaliņu
Ciema cūkas apēdušas,
Ne kà manu alutiņu
Bez dziesmàm apdzēruši.
2224-0
Ku' ta tu biji, āziti mans?
-Sudmalâs, sudmalâs, kundziņi mans.
Ko tu tur dariji, āziti mans?
-Kviešus, rudzus bīdeleju, kundziņi mans.
A' ko tu slauciji, āziti mans?
-A' bārzdiņu, a' bārzdiņu, kundziņi mans.
A' ko tu mēroji, āziti mans?
-A' radziņu, a'radziņu, kundziņi mans.
A' ko tu strīķeji, āziti mans?
-A' kājiņu, a' kājiņu, kundziņi mans.
Vaj ta tu nezagi, āziti mans?
-Zagu kviešs, zagu rudzus, kundziņi mans.
Vaj ta tevi neķēra, āziti mans?
-Ķēra gan, ķēra gan, kundziņi mans.
Vaj ta tevi nepēra, āziti mans?
-Pēra gan, pēra gan, kundziņi mans.
A' ko tevi pēra, āziti mans?
-A' pagali, a' pagali, kundziņi mans.
Va ta tu nebļāvi, āziti mans?
-Bļāvu gan, bļāvu gan, kundziņi mans.
Kà ta tu bļāvi, āziti mans?
-Buku bē, buku bē! kundziņi mans.
34947-0
Lieli kungi, mazi kungi
Ar rociņu pežu rauga;
Es nabaga zemnieciņš
Ar to savu pipeliti.
953-1
Ar godiņu dziesmu dziedu,
Tas Dievam patikàs;
Ar godiņu dziedadama
Nolikš' savu vaiņadziņu.
33605-2
Es savai mātei
Vieniga meita,
Man māte iedeva
Melno vērsiti.
Pārdevu lielo
Melno vērsiti,
Nopirku lielo
Sudraba saktu.
Iespraudu krūtîs
Sudraba saktu,
Uzkāpu kalnâ,
Lai puiši ierauga.
2686-3
Līksmojaties sīki putni,
Dabas māte (?) kāzas taisa;
Nākat lieli, nākat mazi,
Nākat visi panākstôs.
Kovārņam ir melni svārki,
Tas pāteru skaititajs;
Strazdiņš zirgu seglotajs,
Tam ir peleks mētelis;
Bebra dēliņš ormanits,
Tam ir cauņa cepurite;
Zaķišam ir vieglas kājas,
Tas papriekšu tekulits;
Ķikutam ir gara stakle,
Tas karites turetajs;
Vālodzitei zaļas drēbes,
Ta viesiņu lūdzejiņa;
Lakstigalai daudz mēlišu,
Ta dziesmiņu sācejiņa;
Žagatiņa lēkataja,
Ta dancišu vīcejiņa;
Cielaviņai vieglas meitas,
Tàs dancišu uzvedajas!
Vilciņam ir liela taure,
Tas stabuļu pūtejiņš;
Sunišam ir žiglas kājas,
Tas bundziņu sitejiņš;
Lāčam iraid lielas ķepas,
Tas malciņas skalditajs;
Vārniņai līki pleci,
Ta būs ūdens nesajiņa;
Krauklišam ir liels deguns,
Tas gaļiņas kapatajs;
Vāveritei kupla aste,
Ta galdiņa slaucitaja;
Bezdeligai melni brunči,
Ta rīciņu mazgataja;
Lapsai ir skaistas drēbes,
Ta vien brūtei līdza sēž.
3929-0
Ai, svešà māmuliņa,
Nedar pāri grūtdieņam!
Grūtdieniša asariņas
Krīt Dievam klēpitî.
458-1
Dziedi, dziedi, ganu meita,
Kāda velna piedziedasi?
Piedziedasi pārnovada
Kroga, tirga dzērajiņu.
14590-0
Dēlu māte minstinaja,
Vaj ir silta istabiņa;
Meitu māte atsacija :
Pērn Jāņôs kurinata!
960-0
Dziesmu dēļ, labi ļaudis,
Mani jel nepeļat!
Pieder pieši pie zābaka,
Pie meitàm dziedašana.
1»
Meklēja avotu 263b
Rezultāti: 1 - 10 no 13
Meklēt vēl
meklēt Dainu skapī