www.dainuskapis.lv logo
SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Slimība, nāve, bēres. Senās bēru ierašas un svinēšana, un dažādas māņticības druskas par miršanu un mirušiem.
Katalogs > ... > Slimība, nāve, bēres. Senās bēru ierašas un svinēšana, un dažādas māņticības druskas par miršanu un mirušiem.
Rezultāti: 51 - 60 no 1122
27324-1
Pelej' manis vainadziņis,
Rūsej' manis gredzentiņš.
Vaj tie abi paredzeja,
Ka es ilgi nedzīvošu?
27324-0
Aiz ko mani paladziņi,
Rūsu metu pūriņâ?
Vaj redzèt paredzeja,
Ka es ilgi nedzīvošu?
27325-0
Auž, māmiņa, ko ausdama,
Auž man linu paladziņu:
Es neaugšu diža meita,
Man jaiet smilktenê.
27325-1
Lūgšus lūdzu māmiņai:
Aud man linu paladziņu!
Es neaugšu liela meita,
Man jaiet smiltienâ.
27326-1
Mana balta māmuliņa
Manis dēļ bēdajàs;
Kad es augu, daudz vajaga,
Kad nomiru, žēli raud.
27326-0
Bēda mātei, kad es miru,
Otra bēda, kad dzīvoju:
Kad es miru, gauži raud,
Kad dzīvoju, daudz vajag.
27327-1
Kad no Dieva veseliba,
Nepiekūstu strādadams,
Kà piekūstu guledams,
Ļaunas dienas vārdzinats.
27327-0
Burbulaiņa upe tek
No kalniņa lejiņâ;
Tà aiztek mans mūžiņis
Dziļâ kapa aliņâ.
27328-1
Ņem, Dieviņ, man' papriekšu,
Ne kà manu māmuliņu:
Vairak es mātes raudu,
Ne raud man's māmuliņa.
27328-0
Dzen', nāviņ, man' papriekšu,
Ne kà manu māmuliņu:
Man's māmiņa tà neraud,
Kà es raudu māmuliņu.
«23456789101112»
Rezultāti: 51 - 60 no 1122
meklēt Dainu skapī