www.dainuskapis.lv logo
SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Līķa vedamie zirgi nozviedzās pēc sava kopēja arājiņa.
Katalogs > ... > Slimība, nāve, bēres. Senās bēru ierašas un svinēšana, un dažādas māņticības druskas par miršanu un mirušiem. > Līķa vedamie zirgi nozviedzās pēc sava kopēja arājiņa.
Rezultāti: 1 - 10 no 20
27637-1
Grūši pūte kumeliņš,
Smilšu kalnâ tecedams,
Redz bāliņ' augumiņ'
Smiltiņâs ievedot.
27637-0
Gauži zviedza kumeliņš,
Smilšu kalnu tecedams,
Redzej' auzu sējejiņu
Smiltiņàm apberot.
27637-3
Kumeliņis nozviedzàs
Kapu kalna galiņâ,
Redzej' auzu devejiņu
Smiltiņàm apberot.
27637-2
Grūši pūta kumeliņš,
Smilšu kalnu tecedams,
Redzej' auzu arajiņu
Smiltiņàm apberot.
27637-4
Stāvu lēca, nozviedzàs
Mans brūnais kumeliņš,
Redzej' auzu devejiņu
Zemitê ierokot.
27638-10
Zviedzin zviedza sirmi zirgi,
Kapu ceļu tecedami:
Te gul manis arajinis,
Man auziņu devajinis.
27638-1
Gaŗ kapim gaŗam braucu,
Nozviedzàse kumeliņš.
Vaj tu zviedzi, vaj nezviedzi,
Še gul mana līgaviņa;
Še gul mana līgaviņa,
Tev auziņu braucitaja,
Tev auziņu braucitaja,
Man krekliņa šuvejiņa,
Man krekliņa šuvejiņa,
Raibu cimdu aditaja.
27638-8
Nosazviedze kumeliņš,
Smilšu kalnu tecedams:
Te guļ mans arajiņš,
Tīr' auziņu bērejiņš.
27638-7
Nùsazvìdze kumèļeņš,
Smiļkšu kolnu tacádams:
Še guļ muns oròjeņš,
Teìr' auzeņu dèrèjeņš.
27638-9
Sēri zviedza kumeliņis,
Kapu kalnu noiedamis:
Te gul manis arajiņis
Te auziņu devejiņis.
12»
Rezultāti: 1 - 10 no 20
meklēt Dainu skapī