www.dainuskapis.lv logo
SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Izvērstā meklēšana

Ļ. cien. dainuskapis.lv apmeklētāji! Tehnisku iemeslu dēļ pašlaik vietnē iegūstamā informācija var būt kļūdaina. Veicot pētījumus, lūdzam salīdzināt tekstus ar publicējumu – Krišjāņa Barona “Latvju dainām” (1. sēj. Jelgava, 1894; 2.–6. sēj. Pēterburga, 1903–1915).


Meklēja pagastu lieliecava
Rezultāti: 51 - 60 no 364
Meklēt vēl
14933-6
Smuks puisitis, daiļa rota,
Iznesiga valodiņa,
Pats sēdeja kamanâs,
Valodiņa istabâ,
Valodiņa istabâ
Pie tàs meitu māmulites.
-Dod, māmiņa, man meitiņu,
Dod man visu jaunako,
Dod man visu jaunako,
Par visàm daiļako.
-Tec, puisiti, kambarî,
Ņem no pulka lasidams.
-To es ņemšu, ta man tika
Dzelteniemi matiņiem,
Dzelteniemi matiņiem,
Sarkanbalti vaigu gali.
28862-0
Palīdz, Dievs, kam palīdz,
Palīdz govu ganiņam
Krūmu krūmus izganìt,
Bēdas, kaites neredzèt.
8210-1
Smalki malu, bīdeleju
Bāliņam ceļa maizi;
Kur ēzdamis launadziņu,
Tur viņš mani piemineja.
23316-9
Līka, līka ielīkņoja
Mūs' bāliņa klētiņâ;
Gan tu taisna izstiepsies,
Ar māmiņu bārdamàs.
5119-2
Jātnieciņa dēliņš biju,
Jāju dienu, jāju nakti.
Uzjāj' vienu augstu kalnu,
Lejâ dziļu avotiņu.
Pie ta dziļa avotiņa
Smuk' meitiņa mazgajàs.
Labdien, ciema zeltenite,
Padzird' manu kumeliņu.
Saki, ciema zeltenite,
Vaj es tavam prātam tīku?
Ja es tavam prātam tīku,
Sniedz rociņu, saderam.
- Tu bagatis tēva dēlis,
Es nabaga bārenite.
- Es neraugu mantas tavas,
Es raug' tavu tikumiņu.
Es raug' tavu tikumiņu,
Tavu gudru padomiņu.
468-0
Es dziedaju, gavileju,
Uz robežas stāvedama;
Vaj tie akli ciema puiši,
Ka tie mani neredzeja?
10222-0
Māmiņ' mani audzinaja,
Kà vālodzi ligzdiņâ;
Dod, Dieviņ, lielai augt,
Būšu puišu valdiniece.
33625-9
Māte savas meitas sauca
Lielas, mazas launagâ;
Citas visas sateceja,
Pastarites vien nebija.
Pastarite aizteceja
Gar upmali dziedadama,
Gar upmali dziedadama,
Ūdens ziedus lasidama,
Ūdens ziedus lasidama,
Baltas rokas mazgadama.
Baltas rokas mazgajoti,
Iekrīt zelta gredzentiņš;
Gredzentiņu sniedzoties,
Iekrīt zīļu vainadziņš;
Vainadziņu sniedzoties,
Iekrīt pate upitê.
Nesa upe, nepanesa,
Sit vilniti Daugavâ;
Daugaviņa nepanesa,
Sit vilniti jūriņâ;
Jūra viņu nepanesa,
Izskaloja maliņâ.
Tur uzauga kupla liepa
Deviņàm galotnèm.
No devitas galotnites
Bāleliņš kokles taisa.
Sak' bāliņš kokledams:
Tàs koklites koši skan;
Sak' māmiņa raudadama:
Tà dziedaja pastarite,
Tà dziedaja pastarite,
Kas noslīka upitê.
861-0
Es dzirdeju mellu bulli
No rītiņa maurojot:
Ta nebija buļļa dziesma,
Ta bij veca puiša dziesma.
23711-2
Māršiņ, brāļa līgaviņa,
Kam ar mani nerunà?
Ko runašu, dieveriti,
Vakar gauži bāramies.
«23456789101112»
Meklēja pagastu lieliecava
Rezultāti: 51 - 60 no 364
Meklēt vēl
meklēt Dainu skapī