www.dainuskapis.lv logo
SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Izvērstā meklēšana

Ļ. cien. dainuskapis.lv apmeklētāji! Tehnisku iemeslu dēļ pašlaik vietnē iegūstamā informācija var būt kļūdaina. Veicot pētījumus, lūdzam salīdzināt tekstus ar publicējumu – Krišjāņa Barona “Latvju dainām” (1. sēj. Jelgava, 1894; 2.–6. sēj. Pēterburga, 1903–1915).


Meklēja iesūtītāju hartmanis
Rezultāti: 11 - 20 no 21
Meklēt vēl
13730-29
Kur tu jāsi, bāleniņu,
Vakarâi kājas avi?
- Jāšu māsu apraudzìt,
Dziržu tautas niecinam.
Ne pusceļa nenojāju,
Nozviedzàs kumeliņš;
Ne pie vārtu nepiejāju,
Nāk māsiņa raudadama,
Nāk māsiņa raudadama,
Asariņas slaucidama,
Vienu roku vārtus cēla,
Otru slauka asariņas.
Cel, māsiņa, plati vārtus,
Lai tek manis kumeliņis,
Lai tek manis kumeliņis,
Lai nelauzu zobentiņu.
No dusmàm nezinaju,
Kur piesieti kumeliņu,
Pagalmâ tāda klaja,
Ne tur mieta, ne tur staba;
Sētâi dūru zobentiņu,
Tur piesēju kumeliņu;
Danco manis kumeliņis
Gar tērauda zobentiņu.
Nāc ārâi, svaiņa šķelmi,
Ko es tev pavaicašu,
To es tev pavaicašu:
Kāda vaina māsiņai?
Vaj tu ēdi nevāritu,
Vaj valkaji nemazgatu?
Cepta maize kambarî,
Balts krekliņis mugurâi.
Tava galva, mana roka,
Mans tērauda zobentiņš!
Noskries tava pogas galva
Līdz vārtiemi grabedama.
Būtu cirtis, apdomaju,
Kas māsai maizi dos.
Kas māsai maizi dos
Vecajâs dieniņâs.
31906-0
Ai, Dieviņi, ko darīšu,
Kā mūžiņu pavadišu!
Visas manas gultas drānas
Asaràm piemirkušas.
Kad tu biji kaŗa vīrs,
Kam tu mani bildinaji,
Kam tu mani bildinaji,
Kam nojēmi vaiņadziņu?
Es būt' savu vaiņadziņu
Pie māmiņas novalkajse,
Pie māmiņas novalkajse,
Iemetuse rozitês,
Lai ziedeja vainadziņš
Līdz citam rozitem.
33593-2
Kur gāji puisiti,
Kur staigaji,
Kur šādu naksniņu
Pērguleji?
-Tâi augstâi kalnâi,
Tâi jaunâi klētêi,
Tur šādu naksniņu
Pārguleju,
Tur šādu naksniņu
Pārguleju
Pie smukas, pie dailas
Zeltainites.
Nesēju auziņu
Lielaju lauku,
Nejemšu atraitni
Līgaviņu,
Atraitnes gultiņa
Izguleta,
Vis' mīļi vārdiņi
Izrunati;
Jemš' jaunu meitiņu,
To mīlešu,
Meitiņas vaiņagu
Paglabašu.-
Dedzini, māmiņa,
Trīs gaišas sveces,
Lai varu meitiņu
Nolūkoti,
Vaj balti vaidziņi,
Vaj sarkani,
Vaj greznas drēbites,
Vaj bagata.
Nav balti vaidziņi,
Nav sarkani,
Nav greznas drēbites,
Nav bagata.
14448-4
Mūs' brāliši mitenieki,
Sajājuši kalniņâi.
Mitoj' bērus, mitoj' raudus,
Sola māsu piedevàm.
Vaj tad mani tèvs un māte
Piedevàm audzejuši?
18396-1
Kalab manis kumeliņs
Tek pa ceļu spraukšļadams?
Netikuse mātes meita
Sēž manâs kamanâs.
Kāp laukâi, mātes meita,
No manàm kamanàm,
Negrib manis kumeliņis
Mellus sviedrus vizinàt.
13644-0
Vai, māte, māte,
Še zagļa ļaudis,
Gaismiņai austot
Nozaga māsu.
-Jem, brāli, kumeļu,
Dzeniesi māsu!
-Panācu māsiņu
Tautieša sētâ(i),
Tautieša sētâ(i),
Tautieša klētê(i).
Nāc, māsa, laukâ(i),
Sēdi kumeļâ(i)!
-Neiešu, brāliti,
Nav villainites.
-Nāc, māsa, laukâ(i),
Še villainite!
-Neiešu, brāliti,
Nav gradzentiņa.
-Nāc, māsa, laukâ(i),
Še gradzentiņš!
-Neiešu, brāliti,
Nav vaiņadziņa.
-Nāc, māsa, laukâ(i),
Še vaiņadziņis!
-Neiešu, brāliti,
Nevaru vairs iet,
Jau nakti gulejse
Pie tautu dēla.
-Ķizu, ķizu, māsiņa,
To tev(im) vajaga,
Kam grezni staigaji
Pie māmuļites:
Ik dienas balts kreklis,
Mels lindruciņis,
Gludena gāliņa
Spožs vaiņadziņis;
Pa sētu tekaji,
Kà cielaviņa.
21771-4
Tu, māršiņa, nezinaji,
Kas manâi pūriņâi:
Mana pūra dibinâi
Triju auklu pātadziņa.
Vienu pēru tēva suni,
Otru slinku brāļa sievu,
To trešaju pate braucu
Dul' un bēru kumeliņu.
13543-3
Dievs, nosodi tos kalejus,
Kas vizuļus kaldinaja!
Šķindej mani vizuliši,
Noķeŗ mani sveši ļaudis.
Ieved mani istabâi,
Sēdin' galda galiņâi,
Sēdin' galda galiņâi,
Nojem manu vaiņadziņu,
Nojem manu vaiņadziņu,
Uzliek rakstu cepuriti.
14152-8
Žēli (gauži) rauda mātes meita,
Gaŗam jāja precinieki.
To tev dara melli spaņņi,
Mels krekliņis mugurâi.
33561-1
Ai, iešu, iešu
Uz zaļu pļavu,
Uz zaļu pļavu
Pie grābejàm.
Ak tai ridi!
Trīs grābejiņas,
Bet nav, nav, nav
Manas līgaviņas.
Ai, iešu, iešu
Uz blieķu dārzu,
Uz blieķu dārzu
Pie veletajam.
Ak tai ridi!
Trīs veletajas,
Bet nav, nav, nav
Manas līgaviņas.
Ai, iešu, iešu
Uz ruļļa klēti,
Uz ruļļa klēti
Pie rulletajam.
Ak tai ridi!
Trīs rulletajas
Bet nav, nav, nav
Manas līgaviņas.
Ai, iešu, iešu
Uz rožu dārzu,
Uz rožu dārzu
Pie ravētajam.
Ak tai ridi!
Trīs ravetajas,
Bet nav, nav, nav
Manas līgaviņas.
Ai, iešu, iešu
Uz istabiņu,
Uz istabiņu
Pie vērpejam.
Ak tai ridi!
Trīs vērpejiņas,
Bet nav, nav, nav
Manas līgaviņas.
Ai, iešu, iešu
Uz kamburiti,
Uz kamburiti
Pie malejam.
Ak tai ridi!
Trīs malējiņas,
Nu ir, ir, ir
Mana līgaviņa.
Sudraba dziernas,
Zeltita milna,
Griez apkārt, griez apkārt,
Mana līgaviņa!
«12»
Meklēja iesūtītāju hartmanis
Rezultāti: 11 - 20 no 21
Meklēt vēl
meklēt Dainu skapī