SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Garākas dziesmas jeb ziņģes.
Katalogs > ... > Ziemas svētki. > Garākas dziesmas jeb ziņģes.
Rezultāti: 81 - 90 no 147
33627-7
Kur tu iesi, bālelini,
Vakarâ kājas āvi?
- Ej, māsiņa, nevaicajsi,
Atnes manu zobeniņu,
Man jaiet dziriņâ,
Zeltozola drostalàt.
- Vai, lūdzami bālelini,
Pārnes vienu drostaliņu.
No tàs vienas drostaliņas
Pataisišu vainadziņu.
Vaicà kungi, vaicà ļaudis,
Kur es ņēmu tik ražanu.
Rìgâ pirku, naudu devu,
Vāczemê darinaju.
33627-2
Kur tu iesi, bāleliņi,
Baltas kājas audamies?
Ieš', māsiņa, par Daugavu,
Zeltozolu darinàt.
Es tev lūdzu, bāleliņi,
Atnes vienu drostaliņu,
No tàs vienas drostaliņas
Trīs pušķiši darinaju.
Vienu devu Dieviņam,
Otru Dieva dēliņam,
Trešo pate patureju
Vainadziņa pušķišam.
33627-14
Viņmal Bauskas bērzu birze
Sudrabiņa lapiņàm.
Aiziet viena mātes meita,
Nolauž pašu pazarit'.
Nolauzusies pazariti,
Novijàs vainadziņ'.
Brīnàs kungi, brīnàs ļaudis,
Kur to ņēme, kas to deve.
Rìgâ pirku, naudu devu,
Vāczemêi kaldinaju.
Rìgâ manim tēvs, māmiņa,
Vāczemê bāleliņi.
33627-11
Vējiņš pūta, vētra kŗāca,
Nolauž zelta ozoliņu.
Tekat visi bāleliņi,
Zeltozoli drostalàt.
Ai, jaunaju bāleliņu,
Pārnes vienu drostaliņu.
No tàs vienas drostaliņas
Izkaldini vaiņadziņu.
Citas meitas man vaicaja,
Kur es tādu kaldinaju.
Rìgâ pirku, naudu devu,
Vāczemê kaldinaju.
33627-1
Aiz upites melni meži
Zeltitama lapinàm.
Brien, brāliti, pār upiti,
Nolauz vienu pazariti,
Nolauz vienu pazariti,
Pin māsai vainadzinu.
Brīnàs kungi, vaicà ļaudis:
Kur, meitina, tādu ņēmi?
Rìgâ pirku, naudu devu,
Vāczemê kaldinaju.
Tur man kala trīs gadini
Trīs dimanta kalejini.
Priekšâi man zeltu lika,
Pakaļâi sudrabinu;
Priekšâi man saule lēca,
Pakaļâi mēnestinis.
Priekšâ man tēva (kunga) dēli
Nosajēma cepuriti,
Pakaļâi kalpa puiši (dēli)
Kà tārpini locijàs.
33628-2
Kur tu skriesi, vanadziņi,
Ar tiem vaska spārniņiem?
Skriešu liepu apraudzìt,
Vaj ir liela, vaj ir kupla.
Ira liela, ira kupla,
Zari līka Daugavâ.
Tēvs ar māti apguluši
Daugaviņas maliņâ,
Daugaviņas maliņâ
Apakš liepas zariņiem,
Nolauzuši vienu zaru,
Palikuši pagalvî.
No rītiņa celdamies,
Iesviež zaru Daugavâ.
Tas aizgāja pa Daugavu,
Burbulišus mētadams.
Satikuši zvejnieciņi,
Ieņem viņu laiviņâ;
Ieņēmuši laiviņâ,
Ietin linu palagâ;
Ietinuši palagâ,
Ienes Māras baznicâ,
Ienes Māras baznicâ,
Ieliek Dieva altarî.
Tur piedzima trīs jumpravas
Zeltitiem matiņiem;
Tur jāj trīs Dieva dēli
Tās jumpravas lūkoties.
33628-4
Kur tu skrìsi vanadzeņ,
Voska cymdus maukdamís?
- Skrìšu ļìpys apsavàrtu,
Soka, lela izauguse,
Soka, lela izauguse,
Zori ļeika jyùreņôs. -
Atskrìn paláks vanadzeņš,
Nùlauž pošu vèrsyuneiti,
Nùlauž pošu vèrsyuneiti,
Svíž jyùreņu videņâ.
Zvejoi jyùru zvejnìceņi,
Ìceļ jù laìveņâ,
Ìceļ jù laìveņâ,
Satiņ zeìžu pologâ.
Šyùpójùt, aùklèjùt,
Izaug skaista ļaùdaveņa.
33628-3
Kur tu skrieni, vanadziņi,
Ar tiem vasku cimdiņiem?
- Skrieņu liepas apraudzìt,
Vaj ir kupla ùzauguse.
Gana kupla, gana resna,
Zari līka Daugavâ.
Noraunam vienu zaru,
Iesviežam Daugavâ.
Tas aizgāja par Daugavas,
Burbuliņus mētadams.
Satiek jūras zvejnieciņi,
Ieņem ziedu laiviņâ,
Ieņem ziedu laiviņâ,
Satin zīdu nēzdaugâ,
Satin zīdu nēzdaugâ,
Ienes Māras baznicâ,
Ienes Māras baznicâ,
Ieliek Māras (zelta) šūpulî,
Ieliek Māras (zelta) šūpulî,
Sauc eņģeli klāt šūpot.
Šūpojot, lolojot,
Ronàs daiļa jumpraviņa.
Atjāj divi Dieva dēli
Tàs jumpravas lūkoties.
Lūkodami, zīmedami,
Atron savu īstu mās'.
- Ak tu mana mīļa māsa,
Kur tu biji šiem gadiem?
- Ak jūs mani mīļi brāļi,
Biju Judu zemitê.
- Ak tu mana mīļa māsa,
Ko tur Judu zemitê?
- Ak jūs mani mīļi brāļi,
Judu bērnus es aukleju.
- Ak tu mana mīļ' māsiņa,
Ko pelniji aukledama?
- Nopelniju slēžu kreklu,
Divi zelta gredzeniņus.
- Ak tu mana mīļa māsa,
Kad atiesi ciemoties?
- Es aiziešu to dieniņu,
Kad stāv akmins uz ūdiņ',
Kad stāv akmins uz ūdiņ',
Spalva grime dibinâ.
33628-1
Kur tu skriesi, vanadziņi,
Ar tiem vaska spārniņiem?
Skriešu liepas apraudzìt,
Vaj ir kuplas, vaj ir lielas.
Ira kuplas, ira lielas,
Zari mirka Daugavâ.
Es nolauzu vienu zaru,
To iemetu Daugavâ.
Tas aizgāja pa Daugavu,
Burbulišus mētadams.
Satiek jūras zvejnieciņi,
Ieņem viņu laiviņâ,
Ieņem viņu laiviņâ,
Ietin zīda nēzdaugâ,
Ietin zīda nēzdaugâ,
Ienes Māres baznicâ.
Šūpo Māre, auklè Māre,
Uzaug daiļa jumpraviņa
Dzeltainiem matiņiem,
Sarkanbaltiem vaidziņiem.
33628-0
Kur tu skriesi (skreji), vanadziņi,
Ar tiem vasku spārniņiem?
- Skriešu (Skreju) liepas apraudzìt,
Vaj ir liela izauguse.
Gana liela, gana kupla,
Zari mirka Daugavâ.
Tēvs ar māti mīļi gul
Daugaviņas maliņâ.
Vakarâ guldamies,
Liepai zaru nolauzuši,
Liepai zaru nolauzuši,
Palikuši pagalvî.
No rītiņa celdamies,
Iemetuši Daugavâ.
Tas aizjāja par Daugavu
Spīdedams, vizedams,
Spīdedams, vizedams,
Burbulišus mētadams.
Satiek jūŗas (Dieva) zvejnieciņi,
Ieņem viņu laiviņâ,
Ieņem viņu laiviņâ,
Ietin zīda nēzdogâ,
Ietin zīda nēzdogâ,
Novizina Vāczemê,
Novizina Vāczemê,
Ienes Māŗas baznicâ,
Ienes Māŗas baznicâ,
Noliek Dieva altarî.
Vāczemnieki brīnejàs,
Kāda koka tie ziediņi.
Saka Māŗa raudadama:
Tie nevaid koka ziedi,
Tie nevaid koka ziedi,
Ta puisiša (meitiņas) dvēselite,
Ta puisiša (meitiņas) dvēselite,
Daugavâ slīcinata
(Bēdiņâs nomiruse),
(Žēlabâs nomiruša).
«56789101112131415»
Rezultāti: 81 - 90 no 147
meklēt Dainu skapī