www.dainuskapis.lv logo
SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Izvērstā meklēšana

Ļ. cien. dainuskapis.lv apmeklētāji! Tehnisku iemeslu dēļ pašlaik vietnē iegūstamā informācija var būt kļūdaina. Veicot pētījumus, lūdzam salīdzināt tekstus ar publicējumu – Krišjāņa Barona “Latvju dainām” (1. sēj. Jelgava, 1894; 2.–6. sēj. Pēterburga, 1903–1915).


Meklēja avotu 270a
Rezultāti: 1 - 10 no 13
Meklēt vēl
33628-2
Kur tu skriesi, vanadziņi,
Ar tiem vaska spārniņiem?
Skriešu liepu apraudzìt,
Vaj ir liela, vaj ir kupla.
Ira liela, ira kupla,
Zari līka Daugavâ.
Tēvs ar māti apguluši
Daugaviņas maliņâ,
Daugaviņas maliņâ
Apakš liepas zariņiem,
Nolauzuši vienu zaru,
Palikuši pagalvî.
No rītiņa celdamies,
Iesviež zaru Daugavâ.
Tas aizgāja pa Daugavu,
Burbulišus mētadams.
Satikuši zvejnieciņi,
Ieņem viņu laiviņâ;
Ieņēmuši laiviņâ,
Ietin linu palagâ;
Ietinuši palagâ,
Ienes Māras baznicâ,
Ienes Māras baznicâ,
Ieliek Dieva altarî.
Tur piedzima trīs jumpravas
Zeltitiem matiņiem;
Tur jāj trīs Dieva dēli
Tās jumpravas lūkoties.
34043-16
Sakapaju vecu Vellu
Deviņôsi gabalôs;
Noskrien mani brūni svārki
Veca Vella asinìm.
Saki jel, mīļa Laime,
Kur es viņus izmazgašu?
- Meklè tādu strauju upi,
Kur deviņas straumes tek.
Saki jel, mīļa Laime,
Kur es viņus izžāvešu?
- Meklè tādu rožu dārzu,
Kur deviņas saules spīd.
-Saki jel, mīļa Laime,
Kur es viņus sarullešu?
- Meklè tādu ruļļu koku,
Kam deviņas vangalites.
-Saki jel, mīļa Laime,
Kur es viņus paglabašu?
- Meklè tādu mātes meitu,
Kam deviņi pūri bij,
Kam deviņi pūri bij,
Deviņàm atslēgàm.
30987-2
Memmiņ mīļà, memmiņ jaukà,
Man galviņa gauži sāp.
Laižat mani pacierèt
Pa tiem jūras līcišiem.
- Meitiņ mīļà, meitiņ jaukà,
Tevis vienas nelaidišu.
Piecel savu jauno brāli,
Lai tas tev līdza iet.
- Jaunais brālis bisenieks,
Viņš tos putnus apšaudis,
Viņš tos putnus apšaudis,
Kas gar jūras malu peld.
- Piecel savu jauno māsu,
Lai ta tev līdza iet.
- Man' māsiņa vēl jauniņa,
Viņa puķes noraustìs,
Viņa puķes noraustìs,
Kas gar jūras malu zied.
- Piecel jauno laivenieku,
Lai tas tev līdza iet.
- Laivniek mīļais, celies augšam,
Tev būs mani pavadìt,
Tev būs mani pavadìt,
Līdz mūžiņa galiņam,
Es tev došu savu roku,
Savu zelta gredzentiņu.
20757-3
Es pazinu to puisiti
Rìgâ meitu ēlendê;
Desu riņķis uz deguna,
Sēņu mulda mugurâ.
2099-0
Čučiet, guliet, lāča bērni,
Kad jūs lieli izaugsiet?
Kad jūs lieli izaugsiet,
Kad kājàmi staigasiet?
- Pavasari, pavasari
Siltâ jāņu saulitê,
Tad mēs lieli izaugsim,
Tad kājàmi staigasim.
24666-0
Kas ta tāda mičotaja?
Šķībi mici uzlikuse!
Ej savâ cūkkūtî,
Mičo savus siveniņus.
2206-0
Vecais tēvs uz aku sēž,
Pupu kūlis mugurâ;
Es prasiju saujiņu,
Viņš iedeva riekužiņu.
13017-14
Aiz upites (kalniņa) jēri brēca,
Veci puiši gavileja;
Jēri brēca smalku sienu,
Veci puiši jaunas meitas.
Jēri sienu gan dabuja,
Kas vecam jaunu dos?
2105-10
Aijà, bērniņ, aijà!
Kas tev' rītâ šūpos?
Tēvs aizieti bišu kaut,
Māte ogu palasìt.
Man tas medus, man tàs ogas
Par to bērna šūpošanu.
7088-1
Vērpju, vērpju vērkuliti,
Ciema puiši bikšu prasa;
Vaj jūs traki, ciema puiši,
Man vajaga lindraciņu.
1»
Meklēja avotu 270a
Rezultāti: 1 - 10 no 13
Meklēt vēl
meklēt Dainu skapī