SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Garākas dziesmas jeb ziņģes.
Katalogs > ... > Ziemas svētki. > Garākas dziesmas jeb ziņģes.
Rezultāti: 41 - 50 no 147
33623-2
Ko, māsiņas, darisim,
Dzīràs puiši projam iet?
Taisam slaztus pa ceļiem,
Lai tie projam neaiziet.
33623-5
Ko, nu, puiši, darisim,
Dzīràs meitas projam bēgt?
Liksim vaktis uz ceļiem
Līdz pat Prūšu robežàm.
33623-6
Mūsu puiši lielijàs
Projam iet, nedzīvot.
Ko mēs, meitas, darisam?
Liksam vaktes uz ceļiem,
Liksam vaktes uz ceļiem
Līdz pat Prūšu robežàm.
Velns tos puišus gudrus deva,
Tie aizgāja ūdens ceļu,
Tie aizgāja ūdens ceļu
Ar kuģiem uz Vāczemi.
Tie domaja Vāczemê
Vieglas dienas vien redzèt.
Tur tiem lika pupas malt,
Vaŗa bungas rībinàt.
Sāk tie kopâ runaties:
Ko mēs, puiši, darisam?
Iesim atkal atpakaļ
Savâ tēvu zemitê!
Pielūgsam tēv' un māti,
Meitas mīļi bučosam.
Tēvam auga mieži, rudzi,
Stallî bēri kumeliņi,
Stallî bēri kumeliņi,
Ciemâ skaistas zeltenites.
33623-3
Ko mēs, puiši, darisim,
Solàs meitas projam bēgt?
Liksam vaktis uz ceļiem
Līdz pat Prūšu robežàm.
Meitas lielas gudrenieces,
Ūdens ceļu aizgājušas,
Ūdens ceļu aizgājušas
Ar kuģiem Vāczemê.
Tàs domaja Vāczemê
Zīda drēbes vien valkàt,
Zīda drēbes vien valkàt,
Spilvenôs vien gulèt.
Tur tàm lika pupas malt,
Vara bungas rībinàt.
- Ko mēs, māsas, darisam,
Steigsimies atpakaļ,
Steigsimies atpakaļ
Savâ tēvu zemitê,
Vēl tēvam tīri rudzi,
Nāburgôs skaisti puiši.
33623-1
Ko mēs, meitas, darisim,
Puiši dziŗàs projam bēgt?
Liksim vaktis uz ceļiem
Līdz pat Prūšu robežiem,
Līdz pat Prūšu robežiem
Vaktesim tos puisišus.
Vels tos puišus gudrus deva,
Tie aizgāja ūdens ceļu,
Tie aizgāja ūdens ceļu
Ar kuģiem uz Vāczemi.
Tie domaja Vāczemê
Spilvenôs vien gulèt.
Tiem tur lika pupas malt,
Vaŗa bungas mugurâ.
Tà runaja tie puisiši:
Kaut mēs kļūtu atpakaļ,
Kaut mēs kļūtu atpakaļ
Pie Kurzemes meitiņàm!
Kurzemê laba dzīva,
Pašas meitas gultu taisa,
Pašas meitas gultu taisa,
Pašas klāja paladziņu,
Pašas klāja paladziņu,
Pašas nāca klātgulèt,
Pašas nāca klātgulèt,
Pašas mīļi apķēràs.
33623-4
Kuo nu, meitas, daerísam,
Dziras puìši pruojam bágt?
Sútam vakti uz ceļiem
Uz tièm Prùšu ruoebežiem.
Puiši lièli guidrenieki,
Tiè aizgàja údens ceļu,
Tiè aizgàja údens ceļu
Ar kuģiem Vàeczemê.
Tur tièm deva pupas plást,
Vaera bunngas ríbanát.
Nij tiè mák pupu plást,
Nij mák bunngu ríbanát.
33624-0
Ko sēžati, ko gaidati,
Mūsu jaunas mamzelites?
Vaj gaidati Poļu kungus
No pilsata izjājam?
Izjāj Poļu muižniecinis
Mellajàmi drēbitèmi.
- Ko jūs sēžat, ko gaidati,
Smukas jaunas mamzelites?
Man pašami pilsētâi
Simtu jaunas mamzelites.
Vienu ņemšu, to mīlešu,
Ta būs mana līgaviņa.
33625-21
Upmalâ ievas zied,
Pastarite ziedus lauž.
Pēc ziediem sniedzoties,
Nokrīt zīļu vainadziņš;
Pēc vaiņaga sniedzoties,
Iekrīt pate upitê.
Upe viņu nepanesa,
Ta iemeta jūriņâ;
Jūra viņu nepanesa,
Ta izmeta kalniņâ.
Tur uzauga kupla liepa
Deviņiem zariņiem.
Tur atnāca bāleliņš
Liepas zarôs kokli cirst.
Sak' bāliņš kokledamis:
Liepas kokle daiļi skan!
Sak' māmiņa raudadama:
Ta nav vis liepas kokle,
Ta ir māsas dvēselite,
Par ūdeni atnākuse.
33625-19
Trīs liepiņas upitê,
Visas vienâ kuplumiņâ,
Trīs meitiņas pāri gāje
Pār tiem liepas žuburiem.
Divi pāri pārlaipoja,
Pastariņa nevarej',
Ta iekrita upitê.
Upe viņu netureja,
Ta iedzine Gaujiņâ;
Gauje viņu netureja,
(Ta iedzine Daugavâ,
Daugav' viņu netureja)
Ta iedzine jūritê;
Jūra viņu netureja,
Ta piedzine maliņâ.
Tur uzauge kupla liepa
Deviņiem žuburiem.
Iet bāliņš, kokles taisa
No tiem liepas žuburiem.
Sak' bāliņš kokledams:
Skaisti skan liepas kokle!
Sak' Māriņ' raudadama:
Ta jau neva liepas kokle,
Ta māsiņas dvēselit',
Caur ūdeni peldejusi.
33625-9
Māte savas meitas sauca
Lielas, mazas launagâ;
Citas visas sateceja,
Pastarites vien nebija.
Pastarite aizteceja
Gar upmali dziedadama,
Gar upmali dziedadama,
Ūdens ziedus lasidama,
Ūdens ziedus lasidama,
Baltas rokas mazgadama.
Baltas rokas mazgajoti,
Iekrīt zelta gredzentiņš;
Gredzentiņu sniedzoties,
Iekrīt zīļu vainadziņš;
Vainadziņu sniedzoties,
Iekrīt pate upitê.
Nesa upe, nepanesa,
Sit vilniti Daugavâ;
Daugaviņa nepanesa,
Sit vilniti jūriņâ;
Jūra viņu nepanesa,
Izskaloja maliņâ.
Tur uzauga kupla liepa
Deviņàm galotnèm.
No devitas galotnites
Bāleliņš kokles taisa.
Sak' bāliņš kokledams:
Tàs koklites koši skan;
Sak' māmiņa raudadama:
Tà dziedaja pastarite,
Tà dziedaja pastarite,
Kas noslīka upitê.
«1234567891011»
Rezultāti: 41 - 50 no 147
meklēt Dainu skapī