SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Izvērstā meklēšana

Ļ. cien. dainuskapis.lv apmeklētāji! Tehnisku iemeslu dēļ pašlaik vietnē iegūstamā informācija var būt kļūdaina. Veicot pētījumus, lūdzam salīdzināt tekstus ar publicējumu – Krišjāņa Barona “Latvju dainām” (1. sēj. Jelgava, 1894; 2.–6. sēj. Pēterburga, 1903–1915).


Meklēja pagastu krimulda
Rezultāti: 11 - 20 no 192
Meklēt vēl
2848-6
Kaņepite garaudzite
Gara auga vasarâ;
Mūs' māsiņa neuzauga
Ši devita vasariņa.
26074-5
Tà nedar', dēlu māte,
Kà tu biji lielijsies:
Ieslēgt podu klētiņâ,
Iemest vāli kaņepês.
13250-15
Jāju dienu jāju nakti,
Neko labu neuzjāju.
Uzjāj vienu augstu kalnu,
Ieraug' vienu lielu ciemu.
Iztek viena zeltenite,
Ta sunišus pasàrgaja;
Iztek otra zeltenite,
Ta saņēme kumeliņu.
Iztek trešà zeltenite,
Ta iebēre silê auzas;
Iztek veca māmulite,
Ta saņēme mani pašu.
Ieved mani istabâ,
Sēdin' galda galiņâ.-
Tais', meitiņa, siena gultu
Tumšajâ kaktiņâ,
Lai es varu nolūkot,
Ko tàs ciema meitas dara.
Viena aude otra vērpe,
Trešà zīdu šķeterè.
Dod, māmiņ, man to meitu,
Kas to zīdu šķeterè;
Ja nedosi to meitiņu,
Es nomiršu bēdiņâs.
Kur jūs mani racisiet
Bēdu puisi nomirušu?
Racìs rožu dārziņà
Apakš rožu saknitèm.
Tur uzauge kupla roze
Deviņiem žuburiem,
Tur ar' nāce ik svētdienas
Jaunas meitas krones pīt.
Raujat, meitas, ko raudamas,
Neraujat galotni.
Ienāc' pati Māres meita,
Ta norāve galotniti.
Norāvusi galotniti,
Ienes Māres baznicâ,
Ienes Māres baznicâ,
Pakaŗ Dieva altarî.
Sak' ta Māre sieredama:
Ta nav puķe,ta nav roze,
Ta nav puķe, ta nav roze,
Ta ir puiša dvēselite.
22546-1
Sidrabotu māršu vedu.-
Iesi malti, vaj neiesi?
-Iešu malti, māsneciņa,
Liec sidrabu pūriņâ.
23592-1
Ak, tu krupu tautu meita ?,
Tavu greznu bāleliņ'!
Tie izvīla tautu meitu
No devìņu bāleliņ'.
30024-0
Vecajam tēviņam
Divi sirmi kumeliņi;
Būt' viņš manim vienu devis,
Es būt' viņa meitu ņēmis.
2321-4
Zaķits kliedze, zaķits brēce,
Zaķim muiža nodegusi;
Zaķim muiža nodegusi,
Nodeg dārgi kamzoliņi.-
Vilciņš zaķi aicinaja
Sava dēla krustibâs.
-Iešu, kūmiņ, neliegšos,
Dabuš' kamzoļ' oderiti.
33560-1
Gāju, gāju lēnam,
Palaidu teciņus
Par augstu kalnu
Uz zaļu birzi.
Ieraugu tētiņu
Līdumu līžot.
Labdien, tētit!
Grib' palīdziņu?
- Ej nost, ej nost,
Negribu, negribu!
Es tevi sitišu
Ar pātadziņu.
Gāju, gāju lēnam,
Palaidu teciņus
Par augstu kalnu
Uz zaļu birzi.
Ieraugu memmiņu
Maiziti cepot.
Labdien, memmiņa!
Grib' palīdziņu?
- Ej nost, ej nost,
Negribu, negribu!
Es tevi sitišu
Ar lizes kātu.
Gāju, gāju lēnam,
Palaidu teciņus
Par augstu kalnu
Uz zaļu birzi.
Ieraugu bāliņu
Kumeļus ganot.
Labdien, bāliņ!
Grib' palīdziņu?
- Ej nost, ej nost,
Negribu, negribu!
Es tevi sitišu
Ar pinekliti.
Gāju, gāju lēnam,
Palaidu teciņus
Par augstu kalnu
Uz zaļu birzi.
Ieraugu māsiņu
Telites gaņot.
Labdien, māsiņa!
Grib' palīdziņa?
- Ej nost, ej nost,
Negribu, negribu!
Es tevi sitišu
Ar gana rīksti.
Gāju, gāju lēnam,
Palaidu teciņus
Par augstu kalnu
Uz zaļu birzi.
Ieraugu tautieti
Liniņus sējot.
Labdien, tautieti!
Grib' palīdziņu?
- Paldies, paldies,
Grib' gan, grib' gan!
Būs' man liniņu
Plūcejiņa.
25885-6
Ieviņ' ziež kalniņâ,
Upit' tek lejiņâ;
Pie ieviņas pušķojos,
Pie upites zīlejos.
33857-4
Visas zvaigznes es redzeju,
Ausekliša vien nevaid;
Auseklitis, tas aizgāja
Saules meitas precibâs.
«1234567891011»
Meklēja pagastu krimulda
Rezultāti: 11 - 20 no 192
Meklēt vēl
meklēt Dainu skapī