www.dainuskapis.lv logo
SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Izvērstā meklēšana

Ļ. cien. dainuskapis.lv apmeklētāji! Tehnisku iemeslu dēļ pašlaik vietnē iegūstamā informācija var būt kļūdaina. Veicot pētījumus, lūdzam salīdzināt tekstus ar publicējumu – Krišjāņa Barona “Latvju dainām” (1. sēj. Jelgava, 1894; 2.–6. sēj. Pēterburga, 1903–1915).


Meklēja pagastu krimulda
Rezultāti: 61 - 70 no 192
Meklēt vēl
15993-0
Es nokalu zobentiņu
Abu puses cērtamo.
Līdzi jāšu māsiņai,
Priedèm zarus darinàt.
27304-6
Es būt' Dievu vēlejusi,
Būt' es jauna nomirusi;
Es iazietu pie Dieviņa,
Kà ieviņa ziededama.
269-13
Padziedam nu, māsiņas,
Nu vienâ vietiņâ;
Dievs to zin, citu gadu
Kur mēs katra dziedāsim:
Cita šur, cita tur,
Cita tāļu tautiņâs,
Cita tāļu tautiņâs,
Cita smilšu kalniņâ.
Kas būs tāļu tautiņâs,
Sērst atbrauks bāliņôs;
Kas būs smilšu kalniņâ,
Mūžam vairs neatnāks.
2848-6
Kaņepite garaudzite
Gara auga vasarâ;
Mūs' māsiņa neuzauga
Ši devita vasariņa.
26074-5
Tà nedar', dēlu māte,
Kà tu biji lielijsies:
Ieslēgt podu klētiņâ,
Iemest vāli kaņepês.
13250-15
Jāju dienu jāju nakti,
Neko labu neuzjāju.
Uzjāj vienu augstu kalnu,
Ieraug' vienu lielu ciemu.
Iztek viena zeltenite,
Ta sunišus pasàrgaja;
Iztek otra zeltenite,
Ta saņēme kumeliņu.
Iztek trešà zeltenite,
Ta iebēre silê auzas;
Iztek veca māmulite,
Ta saņēme mani pašu.
Ieved mani istabâ,
Sēdin' galda galiņâ.-
Tais', meitiņa, siena gultu
Tumšajâ kaktiņâ,
Lai es varu nolūkot,
Ko tàs ciema meitas dara.
Viena aude otra vērpe,
Trešà zīdu šķeterè.
Dod, māmiņ, man to meitu,
Kas to zīdu šķeterè;
Ja nedosi to meitiņu,
Es nomiršu bēdiņâs.
Kur jūs mani racisiet
Bēdu puisi nomirušu?
Racìs rožu dārziņà
Apakš rožu saknitèm.
Tur uzauge kupla roze
Deviņiem žuburiem,
Tur ar' nāce ik svētdienas
Jaunas meitas krones pīt.
Raujat, meitas, ko raudamas,
Neraujat galotni.
Ienāc' pati Māres meita,
Ta norāve galotniti.
Norāvusi galotniti,
Ienes Māres baznicâ,
Ienes Māres baznicâ,
Pakaŗ Dieva altarî.
Sak' ta Māre sieredama:
Ta nav puķe,ta nav roze,
Ta nav puķe, ta nav roze,
Ta ir puiša dvēselite.
22546-1
Sidrabotu māršu vedu.-
Iesi malti, vaj neiesi?
-Iešu malti, māsneciņa,
Liec sidrabu pūriņâ.
23592-1
Ak, tu krupu tautu meita ?,
Tavu greznu bāleliņ'!
Tie izvīla tautu meitu
No devìņu bāleliņ'.
15864-4
Puķit' mana līgaviņa
Otra vīra rociņâ!
Ta bij mana paša viana,
Kam tik ilgi audzinaju.
33618-1
Dzēru, dzēru krodziņâ,
Jāju jāju sētiņâ,
Pavaicaju māmiņai,
Kur būs mana līgaviņa.
Māmiņ manim pasacija:
Baltâ rožu dārziņâ.
Jāju, jāju raudadams
Uz balto rožu dārzu.
Skaisti ziež baltas rozes,
Te nav manas līgaviņas.
Dzēru, dzēru krodziņâ,
Jāju, jāju sētiņâ,
Pavaicaju bāliņam,
Kur būs mana līgaviņa.
Bāliņš manim pasacija:
Raibâ rožu dārziņâ.
Jāju, jāju raudadams
Uz raibo rožu dārzu.
Skaisti ziež raibas rozes,
Te nav manas līgaviņas.
Dzēru, dzēru krodziņâ,
Jāju jāju sētiņâ,
Pavaicaju māsiņai,
Kur būs mana līgaviņa.
Māsiņ manim pasacija:
Sārtâ rožu dārziņâ.
Jāju, jāju raudadams
Uz sārto rožu dārzu.
Skaisti zied sārtas rozes,
Vidû mana līgaviņa.
Dārzâ lēcu, mutes devu,
Bet ši manim pliķi cirte.
"Kam tu, šķelmi krogâ dzēri,
Kam mietoji kumeliņ'"!
Nāc man līdz, līgaviņ,
Nedzèrš' vairs krodziņâ,
Nedzèrš' vairs krodziņâ,
Nemietošu kumeliņ'.
«345678910111213»
Meklēja pagastu krimulda
Rezultāti: 61 - 70 no 192
Meklēt vēl
meklēt Dainu skapī