www.dainuskapis.lv logo
SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Bāriņi un Laima (Māra, Dievs, Dieva dēli).
Katalogs > ... > Bāriņi, sērdieņi. > Bāriņi un Laima (Māra, Dievs, Dieva dēli).
Rezultāti: 61 - 70 no 225
4991-0
Es nebiju domajuse,
Ko Dieviņš man vēlejis:
Es nabaga sērdinite,
Nu bajàra līgaviņa.
4991-2
Es nebiju domajusi,
Ko Laimiņa vēlejusi (gādajusi):
Es nabaga bārenite
Grezna puiša līgaviņa.
4991-3
Es nebiju to cerejse,
Ko bij Dēkle, Dievs vēlejis:
Pirmak augu sērdienite,
Pēc bajàra līgaviņa.
Man Dēkliņa pataupijse
Raženaju tēva dēlu.
4991-1
Es, augdama sērdienite,
Tādas laimes necereju:
Man Laimiņa nolikuse
Diženo tēva dēlu.
4992-0
Es nebūtu domajuse,
Ko Laimiņa vēlejuse:
Man nabaga bērniņam
Kļūt labâ(i) vietiņâ(i).
4993-0
Es raudaju, es tekaju,
Man izgaisa māmuliņa.
Raudadama, tekadama,
Ieteceju niedrajâ.
Tur atradu niedrajâ
Trīs sudraba avotiņus.
Vienâ dzēra raibas govis,
Otrâ sirmi kumeliņi;
Pie trešà avotiņa
Trīs Laimiņas mazgajàs.
Divas saka:Kur tu teci?
Trešà klāti aicinaja.
- Meitiņ, tava māmuliņa
Guļ zem zaļo veleniņu,
Guļ zem zaļo veleniņu,
Saules mātes aplokâ.-
Es saulitei pavaicaju,
Ko dar' mana māmuliņa.
- Zelta slotu ceļu slauka,
Gaida tevis aizejot.
4993-4
Izgaisa maņ momuļeņa,
Reita gonus vadejùt.
Taku šurpu, taku turpu,
Navá munys mòmuļeņis.
Ìteçèju ļìpòjâ,
Zelta zoru ìraùdzèju.
Zelta zareņu lauzdama,
Treiş jumpravys ìraùdzèju.
Vína maņa klóto sauc ?,
Ùtra klótu aicynoj'.
Tej trešò tai saçèja:
Kur teçési, bòriņeit?
Kur teçési, bòriņeit,
As tev mòti pastósteišu:
Pošâ Dìva nameņâ
Şéd aiz golda raksteidama.
4993-1
Apdziest mana uguntiņa,
Pazūd mana māmuliņa.
Ciemâ uguni dabuju,
Māmuļiņas nedabuju.
Māmuļiņas mekledama,
Ieteceju ņiedrienê.
No ņiedrienes izteceju,-
Iztek zelta avotiņš.
Pie ta zelta avotiņa
Trīs Laimiņas mazgajàs.
Divi saka:Kur tu ej?
Trešà līdzi aicinaja.
Kuŗa līdzi aicinaja,
Ta pasaka māmuļiņu:
Ej, meitiņ, tec, meitiņ,
Lidz viņam kalniņam!
Tur guļ tava māmuļiņa
Zam zaļàs veleniņas.-
Celies, mana māmuļiņa,
Es pacēļu veleniņu.
Es stāstišu raudadama,
Ko man dara sveša māte:
Pliķi cirta, matus plēse,
Kāju spēra pabeņķê.
4993-7
Teku šurpu, teku turpu,
Sav' māmiņu mekledama.
Uztek zelta avotiņu,
Trīs meitiņas mazgajàs.
Divas saka: Ej projam!
Trešà klātu aicinaja,
Ta pasaka raudadama:
Tur guļ tava māmuliņa
Baltu smilšu kalniņâ
Apakš zaļas veleniņas.
4993-3
Es raudaju, es vaideju,
Man pazuda māmuliņa.
Raudadama, vaidedama,
Aizteceju niedrainê.
Tur atradu niedrainê
Trīs sudraba avotiņus.
Pie tiem trijiem avotiem
Trīs māsiņas mazgajàs.
Viena saka:Kur tu iesi?
Otra klāti aicinaja;
Trešà saka:Ko tu raudi,
Tu atstāta bārenite?
- Es raudaju, es vaideju,
Man pazuda māmuliņa.
- Dobitê, lāditê,
Tur gul tava māmuliņa,
Tur gul tava māmuliņa
Baltâ smilšu kalniņâ.
«345678910111213»
Rezultāti: 61 - 70 no 225
meklēt Dainu skapī