www.dainuskapis.lv logo
SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Bāriņi un Laima (Māra, Dievs, Dieva dēli).
Katalogs > ... > Bāriņi, sērdieņi. > Bāriņi un Laima (Māra, Dievs, Dieva dēli).
Rezultāti: 51 - 60 no 225
4982-0
Dūmi kūp ezerâ;
Kas tos dūmus kūpinaja?
Dieviņš kūra uguntiņu,
Bāra bērnus sildidams.
4983-0
Iesim visi sērdieniši
Pie Dieviņa raudadami:
Citam trūka tēvs, māmiņa,
Citam īsti bāleliņi.
4984-0
Ít meitiņis vakarátu
Ít Dìveņš klaùşeitús.
Vína poša bòriņeite,
Tej Dìveņu pìmiņèje;
I tej beut' aizmèrsuşe,
Ka beut' tàvs, mòmuļeņa.
4985-0
Ej, Dìveņ, ej, Laìmeņ,
Bòriņeiša gùbeņâ:
Dìvs tàvs, Laìme mòte,
Dìva dàli boļeļeņi.
4986-0
Es, augdama sērdienite,
Necereju godâ tapt;
Man Dieviņš krēslu cēla
Bajàriņa sētiņâ.
4987-0
Es iedēstu baltu rozi
Baltâ smilšu kalniņâ.
Ta izauga liela gara
Līdz pašàmi debesim.
Es uzkāpu debesîs
Pa rozites zariņiem.
Es redzeju Dieva dēlu
Sirmu zirgu sedlojam.
- Dievs palīdzi, Dieva dēli,
Vaj redzeji tēv' ar māti?
- Tēvs ar māti Vāczemê
Brāliņam kāzas dzer.-
Es apkalu kraukļam kājas,
Es nojāju Vāczemê.
Vāczemnieki brinejàs:
Tavu melnu kumeliņu!
4988-0
Es iesēju lielu pupu
Baltâ rožu dārziņâ.
Ta izauga tieva gara
Līdz pašàmi debesim
Es uzkāpu debesîs
Pa tiem pupas zariņiem.
Es redzeju Dieva dēlu
Siekiem bites mērojot.
Pavaicaju Dieva dēlu,
Ko dar' manis tēvs, māmiņa;
Vaj tie kūla Dieva rijas,
Vaj mēž Dieva laidariņu.
Tie nekūla, tie nemēza,
Vieglu darbu vien darija,
Vieglu darbu vien darija
Augstôs saules kalniņôs:
Tēvis pūta āža ragu,
Ganot Dieva kumeliņus;
Māte kāra villainites
Zeltābeļu zariņôs.
Cik pakāra villainites,
Nokrīt zelta ābolits;
Es gribeju vienu ņemti,
Nebij laika, nevareju.
4989-0
Es iesēju zelta zirni
Lielajâ tīrumâ.
Tas izauga lielis garš
Līdz pašiem debešiem.
Pa tiem zirņu zariņiem
Es uzkāpu pie Dieviņa.
Es redzeju Dieva dēlu
Kumeliņu seglojot.
Labrītiņ, Dieva dēls,
Vai redzeji tēv' ar māti?
-Ej, meitiņ, tec, meitiņ,
Līdz viņam kalniņam,
Viņa kalna galiņâ
Tur guļ tavs tēvs ar māti,
Tur guļ tavs tēvs ar māti
Zem zaļàm velenàm.
4989-1
Man bij viena Turku pupiņ',
Nezinaju, kur stādit;
Iestādiju kalniņâ,
Ta izauga liela gaŗa,
Ta izauga liela gaŗa,
Līdz pašàm debesim.
Es uzkāpu debesîs
Pa tiem pupu zariņiem.
Es prasiju Dieviņam,
Kur guļ mana māmuliņa.
- Augstâ priežu kalniņâ,
Pašâ kalna galiņâ.-
Celies, mana māmuliņa,
Es pacelšu veleniņu,
Es tev teikšu raudadama,
Ko man dara sveša māte:
Matus plūca, pliķi cirta,
Spēr' ar kāju pabeņķê.
4990-0
Es lustiga, es vēliga,
Svešas mātes audzinata;
Dod Dieviņ, mīļa Māra
Tik lustigu arajiņu.
«23456789101112»
Rezultāti: 51 - 60 no 225
meklēt Dainu skapī