www.dainuskapis.lv logo
SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Tautas atnāk nejauši, pārsteidz nevērīgu, vaj laisku meitu neapkopušos.
Katalogs > ... > Tautas (precenieki) nāk. > Tautas atnāk nejauši, pārsteidz nevērīgu, vaj laisku meitu neapkopušos.
Rezultāti: 1 - 10 no 65
14350-0
Aiztais' durvis, bāleliņ,
Nelaid viesu istabâ,
Man galviņa nesukata,
Istabiņa neslaucita .
14350-1
Vožu, vožu, kuceniņ,
Nelaid viesu istabâ:
Man galviņa nesukata,
Neslaucita istabiņa.
14351-0
Apstāj mani sveši ļaudis ,
Brāļa miežus vētidam .
Es jautaju māršiņai ,
Kas tie tadi sveši ļaudis .
Mārša saka : "nepazinu " .
Māršas pašas bāleliņi .
14352-0
Auga kuplis ozoliņš
Pie bāliņa staļļa durvu ;
Tur dziedaja sīki putni
Pilnas zaru pazarites .
Strazdiņš brēce virsunê ,
Lakstigala pazarê .
Visi saka dziedadami :
Zeme rīb, tautas jāj,
Zeme rīb, tautas jāj,
Māsa gul dienavidu !
Slēp, bāliņi, māsai kaunu,
Sak' rozites ravejot,
Sak' rozites ravejot,
Vainadziņu darinot .
14353-3
Smuka meitiņa,
Gludena galviņa,
Pati gul krāsnî,
Galviņa ārâ.
Tautiņas pie durvim:
Tprrr, kumeliņ!
-Memmiņ, memmiņ,
Kur mani lindraki?
-Meitiņ, meitiņ,
Krāsns dibinâ!
14353-1
Es maza meitiņa,
Man gluda galviņa,
Pate guļu ceplî,
Galviņa ārâ.
14353-0
Dižena meitiņa,
Gludena galviņa,
Pate guļ krāsnê,
Galviņa ārâ .
Tautiņas pie durvim :
Stoi, kumelini !
Meitiņa no krāsnes
Putejàs .
- Māmiņa mīļâ,
Kur mani lindraki ?
- Meitiņa mīlâ,
Krāsnes dibinâ .
- Māmiņa mīļâ,
Slēp manu kaunu !
- Meitiņa mīļâ,
Slēp pate kaunu .
14353-2
Skaista meitiņa,
Gluda gaļveņa,
Poša guļ cepļeitî,
Kòjeņas òrâ.
Sajója tauteņas,
Sareibynoja.
Put, put meitiņa
Nù cepļa òrâ.
-Màmeņi, màmeņ,
Kur lyndraceņš?
-Meitiņ, meitiņ,
Cepļeitî.
-Màmeņ, màmeņ,
Nadori kaùna!
-Put, put, meitiņ,
Ròžu dòrzeņâ,
Nù ròžu dòrza
Dzeipuru kļètî.-
Màmeņa aizsļédze
Ar atsļédzeņu;
Tauteņas atsļédze
Ar zùbineņu.
14354-0
Krancits rej, Ancits brauc ,
Vēl istaba neslaucita .
Brauc, Anciti, lēniņam ,
Lai izslauku istabiņu .
14355-3
Sunits rēja, Klāviņš nāca,
Man istaba neslaucita.
Runà māte, ar Klāviņu,
Kamēr slauku istabiņu.
1234567»
Rezultāti: 1 - 10 no 65
meklēt Dainu skapī