www.dainuskapis.lv logo
SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Izvērstā meklēšana

Ļ. cien. dainuskapis.lv apmeklētāji! Tehnisku iemeslu dēļ pašlaik vietnē iegūstamā informācija var būt kļūdaina. Veicot pētījumus, lūdzam salīdzināt tekstus ar publicējumu – Krišjāņa Barona “Latvju dainām” (1. sēj. Jelgava, 1894; 2.–6. sēj. Pēterburga, 1903–1915).


Meklēja avotu 207v
Rezultāti: 1 - 10 no 12
Meklēt vēl
13250-35
Māte mani gauži rāje,
Kam neņemu līgaviņ'.
Es aiziemu klētiņêju,
Gauži, gauži nosraudes.
Izvelk' baltu nēzdaciņu,
Noslauk' gaužas asaras,
Noslauk' gaužas asaras,
Apvelk' gaŗ' sleiš' krekl',
Apvelk' gaŗ' sleiš' krekl',
Apvelk' gaŗ's brūn's biks's,
Apvelk' gaŗ's brūn's biks's,
Apsaunès zābakês,
Apsaunès zābakês,
Apvelk' sov' bruslak',
Apvelk' sov' bruslak',
Apsien' zīž' alzdociņ',
Apsien' zīž' alzdociņ',
Apvelk' gaŗ's brūn's svārk's,
Apvelk' gaŗ's brūn's svārk's,
Apliek' caun' cepurit',
Apliek' caun' cepurit',
Apsedle kumeliņ',
Apsedle kumeliņ',
Kāp' uz sovu kumeliņ'.
Kad ùzkāp' kumaļam,
Tad domāj': kur nu jāt?
Izjājis aiz vārtiem,
Ieraug' vien' diž' mež'.
Kad piejāj' diž' mež',
Ieraug' vien' liel' kaln'.
Kad piejāj' liel' kaln',
Ieraug' vien' bērž' bierz'.
Kad piejāj' bērž' bierz',
Tad nolauz' vien' zar'.
Kad nolauz' vien' zar',
Ieraug' vien' liel' ciem'.
Kad piejāj' liel' ciem',
Iesvied' šaut' sētiņê.
Kad iesvied' šaut' sēt',
Sāk' tie suņi lādinàt.
Iznāk vien' meit' māt',
Pasàrg' man' no suņem.
Iznāk vien' zeltenit',
Ielaiž man' pa vārtem.
Iznāk otr' zeltenit',
Nolūdz' man' no kumaļ'.
Iznāk treš' zeltenit',
Ielūdz man' istabê.
Ielūgaš' istabê,
Paceļ smilg' krēsaliņ',
Paceļ smilg' krēsaliņ',
Apklāj balt' liep' gald';
Apklājš' balt' liep' gald',
Úzliek balt' pūŗ' maiz';
Úzlikš' balt' pūŗ' maiz',
Úzliek med' un alutiņ'.
Tas bij mans ēdeniņš,
Tas bij mans dzēreniņš.
Tiekam ēd', tiekam dzēr',
Li māmiņ' gult' tais';
Kad ùztais' mīkst' gult',
Gāj' iekšê pagulèt.
Gul'dams noskatès,
Ko dar' mātes meitiņas.
Pirma vērp', otra aud',
Treša zīd' šķetane.
Ta bij man' līgaviņ',
Kas to zīd' šķetane;
Ja, māmiņ, to nedos',
Tad nomirš' bēdiņâs.
Kad nomirš' bēdiņâs,
Kur jūs mani apraksiet?
-Raksam rož' dārziņê
Apakš rož' lapiņàm.
Tur ùzauga jaukas rozes
Manâ kapu galiņê,
Tur sanāce jaun's meit's
Svētku rītu puškoties.
Puškodam, dziedadam
Aiznes man' bazancê,
Aiznesuš bazancê,
Úzsien zelt' šūpaliņ';
Úzsējuš zelt' šūpal,
Ieliek man' šūpalê;
Ielikuši šūpalitê,
Sauc eņģeli šūpinàt.
Dižu, dižu to bērniņ',
Tas ir bēdâs nomiris!
29699-0
31024-1
Iesim, meitas, raudzities,
Kà ražen' upe tek.
Upe tek čīkstedama,
Daugava skanedama:
Upê čīkst kārkaliņ',
Daugavê sudrabiņš.
12881-0
Mangalnieši tiltu taise
No vecàm siekstàm;
Mūs' bāliņ' tiltu taise
No jauniem dālderiem.
Mūs' māsiņ's pāram gāj'
Kà saulits spiglodam,
Mangalnieši raudzedam
Asariņas bierdinej'.
13605-4
Ai, kraukliti, neredzeji,
Kur aizveda mūs' māsiņ'?
Gar niedaļas ezariņu,
Par sklidanu ledutiņu.
33620-2
Es uzkāpu kalniņêju,
Kažociņu salāpìt;
Atskrej viena raiba kaķe,
Paķer manu ielāpiņ'.
Raibu kaķi mekledam,
Ieraug' vienu raibu muiž',
Tâi raibâi muižiņâi
Pavāriņš zupi vār'.
Es tev lūdzu, pavāriņ,
Dod man zupi pasmeķèt!
Tas bezgoža pavāriņš
Nedod zupi pasmeķèt.
Pavārs ņēm' ugiņ' šķetu,
Sit pa manu vēdariņ'.
20955-1
Vangalnieši savas sievas
Pārdevuš' par tabak' mārciņ';
Mēs nepārdot' savas māses
Ne par siek' zelt' naud',
Ne par siek' zelt' naudu,
Ne par zelta gabaliņ'.
20072-4
Tur man tika, tur es dzēru,
Tâ mazâ krodziņâ:
Sarkan(s) alus, balta kanna,
Smuka, daiļa krodzeniec'.
Izdzeŗ' alu, sasit' kannu,
Piepeŗ' pašu krodziniec'.
12566-0
Kurzemêja laba mode,
Sievas, meitas gultu taisa;
Mīkstu gultu uztaisijši,
Paši nāk klāt gulèt.
14510-2
Tautiņš jāje zvirgzdu tiltu
Ar spangnem kumelem.
Tautiņš sauc vārt's vērt,
Es bij' gudris es negāje.
Ej, bāliņ, atver vārt's,
Runà gudri ar tautiņ';
Ja tautiņš mās's pras':
Mās' mag' šūpenê.
Ja tautiņam zelta naud',
Ņem ar visu šūpeniņ'.
1»
Meklēja avotu 207v
Rezultāti: 1 - 10 no 12
Meklēt vēl
meklēt Dainu skapī