SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Bāriņi un Laima (Māra, Dievs, Dieva dēli).
Katalogs > ... > Bāriņi, sērdieņi. > Bāriņi un Laima (Māra, Dievs, Dieva dēli).
Rezultāti: 31 - 40 no 225
4976-4
Balta, balta viešņa nāca
Pusvakara saulitê.
Ta nāk pati mīļa Laima,
Bārenišu apraudzìt.
4976-3
Balta, balta viešņa nāca,
Bez saulites vakarâ.
Ta nebija balta viešņa,
Ta bārenes mīļa Laima.
- Labvakari, bārenite,
Tevi teica saderetu.
- Nava tiesa, mīļa Laima,
Nava man, ka vajaga:
Ne man cimdu, ne man zeķu,
Ne man baltu villainišu.
- Ej, meitiņa, neliedzies,
Es tev došu, ka vajaga:
Došu cimdus, došu zeķes,
Došu baltas villainites.
- Ne man govu, ne man vēršu,
Ne man bēru kumeliņu.
- Došu govis, došu vēršus,
Došu bērus kumeliņus.-
Eit', ļautiņi, skatities,
Kur ved tautas bāreniti:
Pulkiem dzina govis vēršus,
Pulkiem bērus kumeliņus.
Vēl pūriņš pakaļ nāca
Ar deviņi bāleliņi.-
Šķiraties, krūmi, meži,
Es dališu dāvaniņas.
Priedei sedzu baltu sagšu,
Ozolam sudrabiņa,
Baltajam bērziņam,
Tam uzsedzu paladziņu,
Mazajiem kārkliņiem
Pa pārim paķelišu.
4976-6
Kas ta tāda balta nāca
Tâi tumšâ vakarâ?
Mīļa Māŗa balta nāca,
Dzird sērdieni saderetu.
- Labvakar(i), sērdienite,
Tevi teica saderetu.
- Ko es iešu, mīļa Māŗa,
Maz manâ(i) rociņâ(i).
- Ej, sērdiene, nebēdà,
Gan es tevim palīdzešu:
Simtu došu raibu govu,
Simtu baltu avitiņu;
Lūdz tu pati mīļu Dievu,
Lai dod bērus kumeliņus.
4976-0
Balta, balta viešņa nāca
Bez saulites vakarâ;
Ta nebija balta viešņa,
Ta bārenes mīļa Laima.
4976-2
Balta, balta viešņa nāca
Bez saulites vakarâ;
Ta nebija balta viešņa,
Ta bāriņas Laime bija.
"Labvakari, bārenite,
Dzirdej' tevi saderam."
- Paldies, mana zelta Laime,
Kāda mana derešana?
Ne man govu, man vēršu,
Ne baltaju villanišu.
" Ej projam, bārenite,
Es tev gribu palīdzèt:
Būs tev govis, būs tev vērši,
Būs baltajas villanites;
Būs tavami arajam
Dūkanbēri kumeliņi."
4976-11
Skaista bollta vìšņa gòja
Pa vokora puşeitei:
Atít poša svàta Mòra
Bòriņeitis apraùdzeiti.
- Labvokor, bòriņeit,
Dzèržu tevi sadarátu.
- Navá tìsa, meìlo mòte,
Navá maņ, kò vajaga.
Ej prújom, bòriņeit,
Eş tev devu, kò vajag:
Symtu gùvu, symtu vèršu,
Symtu bolltu vylnòņeišu;
Ir patim oròjam
Symtu bàru kumeļeņu.
4976-13
Svētu rītu ganôs dzinu
Liela ceļa maliņâ.
Dieviņš gāja, Māra brauca
Svētu rītu baznicâ.
- Labrītiņu, sērdienite,
Tev jaiet tautiņâs.
- Es neiešu, svēta Māra,
Maz manâi rociņâ.
- Tev jaiet, sērdienite,
Es tev varu palīdzèt:
Es tev došu raibas govis,
Simtu baltu avitiņu;
Dieviņš tevim iešķiņķos
Simtu bēru kumeliņu.
4977-0
Dieva dēli tiltu taisa,
Vara grodus pāri lika;
Pāri brauca bārainite,
Kà saulite mirdzedama.
4978-2
Dieviņš dara aplociņu
Zeltitiem zariņiem
Svētu rītu es ielaidu
Mīļas Māŗas kumeliņus,
Es nabages sērdienitis,
Pieliek mani par ganiņu.
Pielikdama piesacija:
Nenolauzi zelta zarus!
Es nolauzu zelta zaru,
Noteceju lejiņâ.
Dieviņš mani meklèt nāce
Ar visiem eņģeļiem.
4978-6
Kur bijuši Dieva dēli,
Nosvīduši kumeliņi?
Nosvīdušus nosegloja,
Ielaiž zelta aplokâ.
Es nabaga bārainite,
Pieliek mani par ganiņu.
"Gani labi, bārainite,
Nenolauzi zelta zaru!"
Es nolauzu div' zariņi,
Ieteceju lejiņâ.
Meklè mani mīļš Dieviņš
Ar pieciem eņģeļiem.
Satiek mani mīļš Dieviņis
Ar pieciem eņģeļiem.
- Ai, nabaga bārainite,
Nāc pie manim par kalponi!
- Aija, manis mīļš Dieviņš,
Ko tu man lones dosi?
- Es tev došu zelta kroni
Sudrabiņa lapiņàm.
- Aija, manis mīļš Dieviņš,
Kur es viņu paglabašu?
- Vakarâ guldamies,
Liec savâ pūriņâ;
No rītiņa celdamies,
Liec savâ galviņâ.
«1234567891011»
Rezultāti: 31 - 40 no 225
meklēt Dainu skapī