SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Izvērstā meklēšana
Meklēja pagastu aijaži
Rezultāti: 31 - 40 no 102
Meklēt vēl
13788-1
Nāk rudens, nāk rudens,
Nāk meitàmi bēdu dienas;
Cik suniši ierejàs,
Tik par sētu kaņepês.
12120-2
Es tev lūdzu, bāleliņ,
Tirgû sievu nelūko;
Lūko kunga rijiņa,
Kas ceļ augsti spriguliti.
33638-0
Smuks puisitis sēž aiz galda,
Aicin' mani klāt sēdèt.
Es pie viņa piesēdos,
Kà rozite ziededama.
Viņš man deva alu dzert
No sudraba biķeriša.
Es ta alus nodzēros
Pa mazàm malciņàm.
Ne cik ilgi nesēdeju,
Lūdz viņš gultu pataisìt.
Es tam gultu uztaisiju,
Klāju baltu paladziņu,
Klāju baltu paladziņu,
Sedzu raibu villainiti.
Viņš papriekšu iegulàs,
Aicin' mani klātgulèt.
Es pie viņa piegulos,
Kà lapiņa drebedama.
Ne stundiņu neguleju,
Sāk viņš mani modinàt,
Sāk viņš mani modinàt,
Sāk ar naudu lielities:
Še,meitiņa,zelta nauda,
Še vēl sīka sudrabiņa!
Es domaju lielu domu,
Ko ta nauda labu dara,
Vaj ta nauda aizmaksaja
Manu skaistu augumiņu,
Manu skaistu augumiņu,
Manu zīļu vainadziņu?
Labak redzu zelta naudu
Ziluguni sadegam,
Ne kà savu vainadziņu
Bez godiņa noņemam.
18505-1
Ko tie mūsu vedejiņi
Aiz kalniņa kavejàs?
Vecas vīzes lasidami,
Māršai pūru pildidami.
26423-0
Jūdz, tautieti, kumeliņu,
Brauksim abi pie māmiņas;
Tev bij skaists kumeliņš,
Man bij mīļa māmuliņa.
31626-2
Vellam devu riekstu sieku,
Lai nospēra rijas meiri,
Kam tas manu augumiņu
Kà pirtî pērdinaja.
26662-0
Vaj vakar ta dieniņa,
Kad es gāju tautiņâs?
Es atstāju atvasites,
Nu bāliņi baļķus cērt.
647-1
Vaj pēc kunga grūta darba
Būs bēdigi man dzīvot ?-
Bēdas mīt kājiņàm,
Darbu nest šaujiņâ!
109-1
Jo es daudzi bēdajos,
Jo nelaime priecajàs;
Labak eimu dziedadama,
Lai nelaime bēdajàs.
23299-2
Kas ta tāda veca vista
Kaņepês kladzinaja?
Ta bij mana vīra māte
Ar peleku villainiti.
«12345678910»
Meklēja pagastu aijaži
Rezultāti: 31 - 40 no 102
Meklēt vēl
meklēt Dainu skapī