SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Izvērstā meklēšana
Meklēja pagastu pomuža
Rezultāti: 11 - 20 no 323
Meklēt vēl
14363-6
Sajāj tautas, sarībina,
Es guleju launadziņu.
Trīs māršiņas, brāļu sievas,
Slēpiet manu lielu kaunu!
Viena manu galvu glauda,
Otra slauka istabiņu,
Ta trešaja aizteceja
Svešus ļaudis aizturèt.
Tautu dēli tai vaicaja:
Kur ta pate brāļu māsa?
-Brāļu māsa dārziņâi
Raibajâsi rozitês.
-Vaj rozèmi zarus loka,
Vaj vaiņagu darinaja?
-Ne rozèmi zarus loka,
Ne vaiņagu darinaja:
Brāļa māsa kreklu šuva,
Pie ozola mēridama;
Gan zinaja mēridama,
Kāds ozolis valkatajis.
8111-1
Molu smolku, molu rupu,
Vys' tauteņis nycynò;
Jau nù rupu molu,
Lai nù tísas nycynò.
21615-1
Kur, tautieti, tu redzeji
Mani melnu staigajot?
Balta gāju siena grābti,
Balta ganu pavadìt.
22044-1
Ai, tu tautu delveriti,
Kam tu mani jaun' izvīli,
Kam tu mani jaun' izvīli
No maniemi bāliņiem!
22112-1
Ko mēs divi darisim,
Abi jauni sagājuši?
Ņemsim dūdas, dūdosim,
Lai ļautiņi klausijàs.
28314-2
Bāliņš gāja linus sēt,
Sermuls ceļu pārteceja.
Audziet, mani gari lini,
Mirkstiet balti ūdenî,
Mirkstiet balti ūdenî
Sermuliņa baltumâ.
17997-1
Bāliņ, vaska rituliti,
Tev ar mani līdza iet;
Būs man berga tautu māte,
Es pie tevis remdešos.
2514-1
Rauduvite bēdajàsi,
Kad izžuva ezeriņš;
Nebēdà, rauduvite,
Pieplūdìs ezeriņš.
33603-3
Sasēda meitiņas
Rindiņâ.
Atveda bāliņu
Lūkoties.
Lūkojies, bāliņ,
Kura tev patīk.
- Ko ņemšu, māsiņa,
Izlasas vien.
- Jāj, manu bāliņu,
Zītara zemê,
Zītara meitiņu
Lūkoties.
6435-0
Ar vārtiem rozes zied,
Ar vārtiem magonites:
Pa vārtiem izvedìs
Pašu rožu dēstitaju.
«1234567891011»
Meklēja pagastu pomuža
Rezultāti: 11 - 20 no 323
Meklēt vēl
meklēt Dainu skapī