SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Izvērstā meklēšana

Ļ. cien. dainuskapis.lv apmeklētāji! Tehnisku iemeslu dēļ pašlaik vietnē iegūstamā informācija var būt kļūdaina. Veicot pētījumus, lūdzam salīdzināt tekstus ar publicējumu – Krišjāņa Barona “Latvju dainām” (1. sēj. Jelgava, 1894; 2.–6. sēj. Pēterburga, 1903–1915).


Meklēja avotu 431
Rezultāti: 11 - 20 no 26
Meklēt vēl
10227-12
Man' màmeņa mozu, şeiku
Navèkļam pasùleja;
Ilykdama šyùpelî:
Guļ', navèkļa ļaùdaveņa!
5180-0
Pa kam var pazeìt avíkšu kùku?
Bollti zídeņi, sorkonas úgas.
Pa kam var pazeìt bòriņi pulkâ?
Zemļi şédèja, gauži raudòja,
Gauži raudòja sovas draudzeites.
Nava maņ tàva, kam gúda çalt,
Nava maņ mòtes, kam pyùra likt,
Nava maņ mòsas, kam galvas sukót,
Nava maņ bròļa, kam ļeìdza braukt.
Tovys tàteita tóļi tóļumâ,
Tóļi tóļuma, zamas dziļumâ,
Zamas dziļumâ zam treju atslágu.
Pyrmais atslágs úzula goldi.
Úzula goldi placus samidza,
Placus samidza uz vysa myuža.
Ùtrais atslágs zaļa zóļeita.
Trešais atslágs dzaltonas smiļktes.
Dzaltonas smiļktes acis samidza,
Acis samidza uz vysa myuža
Tova màmeņa tóļi tóļumâ,
Tóļi tóļumâ, zamas dziļumâ,
Zamas dziļumâ zam treju atslágu.
Pyrmais atslágs úzula goldi.
Úzula goldi placus samidza,
Placus samidza uz vysa myuža.
Ùtrais atslágs zaļa zóļeita.
Trešais atslágs dzaltonas smiļktes.
Dzaltonas smiļktes acis samidza,
Acis samidza uz vysa myuža
Tova mòşeņa tautôs nùgòja,
Tautôs nùgòja osoru lítu;
Na uz dìņeņas, na uz ņedeļas,
Tautôs nùgòja uz vysa myuža.
Tovys bòļeņis karâ nùgòja,
Karâ nùgòja osoru lítu
Na uz dìņeņas, na uz ņedeļas
Zùbins uz kokla ?, bļişa uz placa.
31994-2
Karâ gòja muns bòļeņš,
Pi vòrteņu reìksti gríza.
Raud mameņa, ļaùdaveņa,
Pi tò calmu daídamas.
Ít Laìmeņa klaùşeitús,
Kura vaìra gauži raud.
Jau mameņa gauži raud
Šyùpòjuma, aùkļèjuma,
Ļaùdaveņa vaļ gaužók
Par vaiņuka nùjàmumu.
23306-0
Kò, mòşeņ, gauži raudi,
Svòrkim slaùki asareņas?
Tej saùļeite, tej zemeite,
Tik vín sveša mòmuļeņa.
23766-4
Ka es byutu zynòjuşe,
Kaida tautu dzeivóšona,
Byut' akmini ìváluşe,
Na kòjeņu ìspáruşe.
18272-2
Vedit mani, kur vedit
Navedit pa siļeņu:
Smilkšûs munas kòjas grima,
Skujas byra vaiņukâ.
21988-11
Raudi, mòşeņ, naraudi,
Tova pošys vaiņa beja:
Kut jis ora, kur eçèja,
Tí tu sovas gùv's gaņeji;
Kur jis zyrgu pyutynòja,
Tí tu gùv's guldynòji;
Kur jis kòra capureiti,
Tí tu sovu vaiņuceņu.
13646-7
Es màmeņai vína meita,
Ik reiteņa molltu gòju,
Ik reiteņa molltu gòju
Pa pyùram teìru rudzu.
Ít màmeņa apsavàrtu,
Kù dareja malèjeņa.
Vaļâ lúgi, vaļâ dur's,
Nava munas malèjeņas.
Kù dorot, bòļeļeņi,
Nava mòsas molltivê.
Aunietés zóbokûs,
Velcités kažukûs,
Júzit zaļus zùbiņeņus,
Saglòjit kumeļeņus,
Saglojit kumeļeņus,
Laidités garu çeļu.
-Jóju, jóju garu çeļu,
Dasajóju kolnu vydu.
Tymâ kolnu videņâ
Spèlej skaiški spèlnìçeņi.
Dìvs paleidz, spèlnìçeņi,
Kù tik skaiški spèlèjat?
-Spèlèjam tù mòşeņu,
Kur' šùnakt atvedem.
-Jóju, jóju garu çeļu,
Dasajóju lelu cìmu.
Nadajóju da cìmeņa,
Sasatryuka cìma suņi,
Sasatryuka cìma suņi,
Iztak treis jaunas meitys.
Divi mani pošu vede,
Treša munu kumeļeņu.
Man' ìvede ustubâ,
Kumeļeņu stalleitî.
Maņ pastota mallnu kráslu,
Kumeļam auzu sili.
Man aizvylka lìpagoldu,
Pìlej treis bičareites,
Vín' ar olu, ùtr' ar madu,
Treš' ar gaudas asareņas.
Tí ázdams, tí dzardams,
Dasazynu sov' mòşeņu.
Aì, tu munu mìlu mòsu,
Kai sauc tevi sveša mòte?
-Aì, tu munu mìlu bròl,
Tai sauc mani sveša mòte:
Aì, tu búze, aì, tu laìva,
Ai vacòs siles gols!
-Aì, tu munu mìlu mòsu,
Jai pošai treis meiteņas,
Vina búz , ùtra laiva,
Treša vacòs siles gols.
Aì, tu munu mìlu mòsu,
Braucam obi uz màmeņu.
-Aì, tu munu mìlu bròl,
Man palikt šâi vìtâi.
22938-0
Kò, mòşeņ, gauži raudi,
Kò tev žàl pakaļâ?
Vaj tev žàl tàva, mòtes,
Vaj tò sova vaiņuçeņa?
-Ni man žàl tàva, mòtes,
Ni tò sova vaiņuçeņa,
Žàl man sovu jaunu dìnu,
Kur' palika pakaļâ.
33612-1
Íšu, íšu, te nabyušu,
Te naloba dzeive,
Griùti vorgi, sveši ļauds
Komoj munu sirdi.
Mallnò maize, tòs nabeja,
Tòs deļ manis žàloj'.
Íšu, íšu uz tàteiti,
Uz mìlù mameņu.
Pòrsagrízšu par dzagúzi,
Skrìš' uz tàva sàtu,
Aizkiùkóšu tàva sàtâ
Ar žèļeigu bolsu,
Moža mani tàvs izdzèrş,
Molltyvê molldams.
Tàvs muļeiti samola,
Manis naizdzèrda.
Aizkiùkòju ùtru reìzi
Ar žèļeigu bolsu,
Moža mani mòt' izdzèrş,
Vyllnòņeites auzdama.
Mòte vyllnòņes izauda,
Manis naizdzèrda.
Aizkiùkòšu trešu reìzi
Ar žèļeigu bolsu,
Moža mani mòsa izdzèrş,
Rózas stateidama.
Mòsa rózas pastatèja,
Manis naizdzèrda.
Aizkiùkóšu tàva sàtâ
Ar žèļeigu bolsu,
Moža mani bròļs izdzèrş
Pa dòrzu staìgódams,
Pa dòrzu staìgódams,
Obuļus ázdams.
Bròļeitş mani izdzèrda,
Pa dòrzu staìgódams.
"Ka tu esi muna mòsa,
Skrìņ uz munu sàtu,
Ka tu meža dzagúzeite,
Skrìņ uz mežu caùri"!
Raudòju, raudóšu
Par vysu myužu,
Koļeņ mani atšķèrs
Dìvs žèļeigs nu jiusu
Kad eş skrèju par jiùreņas,
Jiùras rozaļèja ?;
Kad eş skrèju par mežím,
Meži pazaļòja.
«123»
Meklēja avotu 431
Rezultāti: 11 - 20 no 26
Meklēt vēl
meklēt Dainu skapī