www.dainuskapis.lv logo
SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Kur liek, kam atdod brūtei noņemto vaiņagu?
Katalogs > ... > Mičošana. > Kur liek, kam atdod brūtei noņemto vaiņagu?
Rezultāti: 91 - 100 no 197
24610-1
Neiešu tautâs
Bez otras māsas,
Kas manu vaiņagu
Sētâ nesìs.
Kur liki, māsiņ,
Manu vaiņadziņu?
Pārnesu sētâ,
Iedevu mātei.
Ielika māmiņa
Magoņu dārzâ.
Tà saka rozite,
Tà magonite:
Kur pate vaiņaga
Valkataja?
Aizgāja tautâs
Plānautu valkàt,
Plānautu valkàt
Sirdsēstu turèt.
24610-8
Neteci, vārpstit,
Bez skriementiņa;
Neiešu tautâs
Bez bāleliņa,
Kas manu vainagu
Sētâ nesìs.-
Bāliņš pārnesa
Zobena galâ,
Ielika māmiņas
Klēpitî.
Māmiņa saņēma
Raudadama:
Kur mana vainaga
Valkataja,
Smalkaju mālišu
Malejiņa,
Mīksto cisiņu
Taisitaja,
Balto palagu
Klājejiņa?
24610-2
Nezgrìž spùļeite
Bez skrìmisteņa,
Naíšu, naíšu
Bez bòļeļeņa.
Kas munu vaiņugu
Atpakaļ atvezs?
Vacókais bròļeits
Atpakaļ atvezs.
Bròļeiti mìlù,
Kur lyki vaiņugu?
-Nùnešu, atdevu
Vydyskai mòsai.
-Mòseņi mìlù,
Kur lyki vaiņugu?
-Nùnešu, ìlyku
Mameņai kļèpî
-Mameņ mìlù,
Kur lyki vaiņugu?
-Nùnešu, ìlyku
Ròžeņu dòrzâ.
Tai soka ròžeņas,
Tai magatkeņas:
Nùvede, nùvede
Zídu traucèju,
Zídu traucèju,
Sakņu ļéjèju;
Nùvede, nùvede
Na uz dìneņas,
Na uz dìneņas,
Na uz stundeites,
Nùvede, nùvede
Uz vysa myuža.
Jau munas ròžeņas
Apveìtušas,
Nava jau, nava
Léjejiņas.
24610-6
Natùrkš spùļeite
Bez skrìmisteņa,
Naíšu tauteņôs
Bez bòļeļeņa,
Kas munu vaiņuku
Atpakaļ atņes.-
Atņesa bòļeļeņš
Zùbyna golâ.
Bòļeņ, bòļeņ,
Kur lyki vaiņuku?
-Atņešu, ìlyku
Màmeņis kļèpî.
-Màmeņ, màmeņ,
Kur lyki vaiņuku?
-Nùņesu, ìlyku
Rùžeņu dòrzâ.
Raud niu rùžeņis,
Raud magaņeņis:
Kur myusu sakņeišu
Laisteitòja?
Nùveda sakņeišu
Laisteitòju
Ni iz dìņeņis,
Ni iz stundeitis,
Nùmeda, nùveda
Iz vysa myužeņa.
24610-0
Netek vārpstite
Bez skriementiņa;
Neiešu tautâs
Bez bāleliņa,
Kas manu vaiņaku
Sētâ nesìs.
Pārnesa bāliņš
Zobena galâ,
Ielika māmiņas
Klēpitî.
Māmiņa neņēma,
Raudadama:
Kur pate vaiņaka
Nesejiņa?
Aiznesa bāliņš
Zobena galâ,
Ielika rozišu
Dārziņâ.
Trīs gadi rozites
Neziedeja
No mana vaiņaka
Likumiņa.
24611-0
Nu man luste, nu man luste,
Nu brālitis sievu ņēma,
Nu brālitis sievu ņēma,
Man būs zīļu vaiņadziņš.
24612-2
Nedoš' māsas vaiņaciņa
Valkàt tautu gnīdausei,
Tīš' baltâ lakatâ,
Likš' pūriņa dibenâ.
24612-3
Pāri lēcu pār galdiņu,
Par aso zobentiņu,
Redzej' savu vainadziņu
Snaudaļai uzliekam.
24612-0
Pāri lēcu pār galdiņu,
Pār aso zobentiņu,
Redzej' māsas vaiņadziņu
Tautas skuķa galviņâ.
Nedoš' māsas vaiņadziņu
Valkàt tautu snaudulei,
Sieš' baltâ lakatâ,
Likšu pūra dibenâ,
Pārnesišu tai māsai,
Kas palika šūpulî.
24612-1
Es pārlaužu zobentiņu
Pirmajâ vakarâ,
Redzej' māsas vainadziņu
Snaudulites galviņâ.
«678910111213141516»
Rezultāti: 91 - 100 no 197
meklēt Dainu skapī