www.dainuskapis.lv logo
SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Izvērstā meklēšana

Ļ. cien. dainuskapis.lv apmeklētāji! Tehnisku iemeslu dēļ pašlaik vietnē iegūstamā informācija var būt kļūdaina. Veicot pētījumus, lūdzam salīdzināt tekstus ar publicējumu – Krišjāņa Barona “Latvju dainām” (1. sēj. Jelgava, 1894; 2.–6. sēj. Pēterburga, 1903–1915).


Meklēja avotu 264c
Rezultāti: 51 - 60 no 210
Meklēt vēl
20522-1
Jānišam (Jurišam, Pēteram etc.) brālišam
Trim stūriem cepurite.
Vienâ stūrî gani gana,
Otrâ jāja pieguļnieki,
Trešajâ stūritî
Kuņa bērnus audzinaja.
269-1
Padziedam mēs, māsiņas,
Nu (Vēl; Še) vienâ vietiņâ (pulciņâ);
Dievs to (Dievis, Dieviņš) zina, citu gadu
Kur mēs katra (kuŗa) dziedasim (līgosim),
Cita tālu tautiņâs,
Cita smilšu kalniņâ.
Kuŗa tālu tautiņās,
Ta nāks sērsti bāliņôs;
Kuŗa smilšu kalniņâ,
Tàs mūžam neredzès (neredzèsim).
21027-1
Cauri gāju liepu birzi,
Ozoliņa mekledama;
Cauri gāju tautiņàm,
Bāleliņa mekledama.
4482-0
Bārenite nabadzite
Grūti pelna villainiti:
Stāvedama kājas āva,
Tecedama jostu joza.
24504-7
Tautu dēla klētiņâ
Bezdibeņa avotiņš:
Tur iekrita, tur noslīka
Mūs' māsiņas vaiņadziņš.
6020-0
Nevienai meitiņai
Nav tik daiļa vaiņadziņa:
Man bij tāds vaiņadziņš,
Kà daiļais rožu zieds.
28312-0
Bāliņš gāja linu sēt,
Es aiznesu sētuviti.
Sēj, bāliņ, kam sēdams,
Man lielaku gabaliņu.
Visi tautu plikvēderi
Gaida mani aizejot;
Manis pašas tà negaida,
Kā gaid' manus gabaliņus.
33635-0
Šodien iešu baznicâ,
Koši,daiļi greznošos,
Vilkšu svārkus līdz zemei,
Segšu baltu villainiti.
Iekš' krodziņu no krodziņa,
Tautu dēlu mekledama.
Iemu krogus stedelê,
Redzu tautu kumeliņu,
Redzu tautu kumeliņu
Apseglotu,apdeķotu.
Iemu krogus istabâ,
Redzu pašu tautas dēlu,
Redzu pašu tautas dēlu
Sēžam galda galiņâ,
Sēžam galda galiņâ,
Alus kanna rociņâ.
Pulka bija svešu ļaužu,
Nedrīksteju bildinàt.
Lai būt' ļaužu cik būdamu,
Man ar savu jarunà.
Es ar savu runadama,
Ieraug' īstu bāleliņu.
Bāleliņš man vaicaja:
Ko,māsiņa,tu runà?
Es,brāliti,to runaju,
Atstāt tēvu,māmuliņu,
Atstāt tēvu,māmuliņu,
Atstāt savus bāleliņus.
5212-1
Sēju rudzus, sēju miežus,
Sēju auzas vairumâ.
Aug man rudzi, aug man mieži,
Aug man auzas vairumâ,
Aug man auzas vairumâ,
Stallî bēris kumeliņš,
Stallî bēris kumeliņš,-
Nezinama līgaviņa.
Vaj būs ņemti bāreniti,
Vaj bagatu mātes meitu?
Labak ņemšu bāreniti,
Lai palika bagatà.
28391-0
Sēju rozes, aug man rozes,
Ar ko daiļi pušķoties;
Sēju linus, aug man lini,
Aug man daiļa plūcejiņa.
«23456789101112»
Meklēja avotu 264c
Rezultāti: 51 - 60 no 210
Meklēt vēl
meklēt Dainu skapī