www.dainuskapis.lv logo
SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Izvērstā meklēšana

Ļ. cien. dainuskapis.lv apmeklētāji! Tehnisku iemeslu dēļ pašlaik vietnē iegūstamā informācija var būt kļūdaina. Veicot pētījumus, lūdzam salīdzināt tekstus ar publicējumu – Krišjāņa Barona “Latvju dainām” (1. sēj. Jelgava, 1894; 2.–6. sēj. Pēterburga, 1903–1915).


Meklēja avotu 237c
Rezultāti: 21 - 30 no 30
Meklēt vēl
140-1
Gana dziežu, gana raudu,
Nedzird mana māmulite;
Sveša māte gan dzirdeja,
Ta par mani nebēdaja.
27862-0
Kur es (Kur nu) iešu, kur palikšu,
Viena pate palikuse?
Laidišos upitê
Raudavišu pulciņâ.
31949-1
Pilla upe baltu ziedu,
Nedrīksteju pāri iet.
Brālits, māsu žēlodams,
Laipâ mete zobentiņu.
"Tec, māsiņa, viegli pāri,
Nelauz manu zobentiņu,
Apakš mana zobentiņa
Simtiņš kaŗu līgojàs".
10315-0
Mīļi lūdzu tev, brāliti,
Tais' man jaunu sētas vidu,
Tais' man jaunu sētas vidu
Ar trijiem vārtiņiem.
Pa vieniem gaismiņ' ausa,
Pa otriem saule lēca,
Pa trešiem vārtiņiem
Mēnestiņš ritinaja.
Mīļi lūdzu tev, brāliti,
Tais' man jaunu istabiņu,
Tais' man jaunu istabiņu
Ar trijàm durtiņàm.
Pa vienàm tautits nāk,
Pa otràm bāleliņi,
Pa trešàm durtiņàm,
Tur es pate ieteceju.
32574-3
Kas piesēja mellu zirgu
Pie mūs' kungu ļovenèm?
Laimit' pate piesējusi,
Miežus, rudzus mēŗodama.
31973-0
Es iededzu gaŗu skalu,
Skaitu savus bāleliņus.
Visi mani bāleliņi,
Jaunakà vien neredzu.
Jaunakais bāleliņš,
Tas uz kaŗu taisijàs.
Kur tu iesi, bāleliņ,
Tur es tev līdzi iešu,
Kur tu kārsi zobentiņu,
Tur es savu vainadziņu.
2328-1
Seskis alu pabrūveja,
Caur zemiti dūmi kūp.
No pusotra miežu grauda
Puscetortas alus mucas.
"Dzeriet, brāļi, snapajiet
Manu saldu alutiņu;
Salds kà medus, auksts kà ledus,
Redz kur Dieva dāvaniņa!"
33773-7
No jūriņas izpeldeja
Div' dzelteni kumeliņi;
Vienam bija zelta segli,
Otram zelta iemauktiņi.
Nezinaju kuŗu ķērt,
Kuŗam kāpt mugurâ.
To noķēru, tam uzkāpu,
Kam tie zelta iemauktiņi.
Tas neēda rāvu zāles,
Nedzēr' rāvu ūdentiņ',
Tam vajaga baltābolu,
Aukst' (Tīr') avota ūdentiņ'.
26864-0
Ko tu raudi, kas tev kait,
Mana jauna līgaviņa?
Ziemu brauci kamanâs,
Vasarâ ar laiviņu.
32062-0
Kaut man tāda brīve būtu,
Kà tam Prūšu ķēniņam,
Es māsiņu līdza vestu
Par gultiņas taisitaju.
«123
Meklēja avotu 237c
Rezultāti: 21 - 30 no 30
Meklēt vēl
meklēt Dainu skapī