www.dainuskapis.lv logo
SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Izvērstā meklēšana

Ļ. cien. dainuskapis.lv apmeklētāji! Tehnisku iemeslu dēļ pašlaik vietnē iegūstamā informācija var būt kļūdaina. Veicot pētījumus, lūdzam salīdzināt tekstus ar publicējumu – Krišjāņa Barona “Latvju dainām” (1. sēj. Jelgava, 1894; 2.–6. sēj. Pēterburga, 1903–1915).


Meklēja avotu 269c
Rezultāti: 1 - 7 no 7
Meklēt vēl
2165-0
Man maza ķēvite, ķēvite bija,
Ar to ķēviti žagarôs braucu,
No tiem žagariem sētiņu pinu,
Sētiņu apkārt dārziņu taisu,
Es taî dārziņâ rozites sēju,
No tàm rozitèm kroniti viju,
Ar to kroniti baznicâ gāju,
Es tanî baznicâ Dieviņu lūdzu.
33359-2
Māte meitas paglabajse,
No budeļa bīdamies,
No budeļa bīdamies,
Kūtî cūku midzenî,
Kuiļa pauti pagalvî,
Cūkas ausis apsegâ.
33625-7
Māte raida savas meitas
Svētu rītu baznicâ.
Pārnāk lielas, pārnāk mazas,
Pastarites vien nevaid.
Pastarite aizteceja
Gar upiti dziedadama,
Gar upiti dziedadama,
Baltas puķes plūkadama.
Pēc puķites sniedzoties,
Nokrīt zelta gredzentiņš.
Pēc gredzena sniedzoties,
Nokrīt zīļu vaiņadziņš.
Pēc vaiņaga sniegdamies,
Iekrīt pate upitê.
Upes viļņi nepanesa,
Tie iemeta Daugavâ;
Daugav's viļņi nepanesa,
Tie iemeta jūriņâ;
Jūras viļņi nepanesa,
Tie izmeta maliņâ.
Tur uzauga kupla liepa
Deviņàmi galotnèm,
Tur sēdeja Dieva dēlis,
Zelta kokles kokledams.
13245-6
Sebu jāju svētu rītu
Bajar' meitu lūkoties.
Pie ābeles zirgu sēju,
Liepâ kāru pātadziņu,
Pats iegāju istabâi.
Māte slauka istabiņu.
Kur, māmiņa, tavas meitas,
Pate slauki istabiņu?
-Manas meitas kambarêi,
Rotà zīda nēzdodziņus,
Rotà zīda nēzdodziņus,
Zaro zīļu vainadziņus.
-Iem' tīšām kambarêi.
Krēsli vien izcilati.
Kur, māmiņa tavas meitas?
Krēsli vien izcilati.
-Manas meitas agri celtas,
Atmiedziņu noguleja.
-Sēž' zirgami mugurâi,
Jāj' mājâs ziņģedams,
Lai palika bajar' meitas,
Kur augušas, kur bijušas.
26961-6
Iedeguse garu skalu,
Sēžu ilgi vakarâ,
Gaidu savu dzērajiņu
No krodziņa pārnākam.
Gaidu, gaidu, nesagaidu,
Iem' gulèti raudadama.
Necik ilgi neguleju,
Pārnāk krogus dzērajiņš.
-Labvakari, mana sieva,
Vaj ir silta istabiņa?
Vaj ir silta istabiņa,
Vaj ir silti kāpostiņi,
Vaj ir silti kāpostiņi,
Vaj gultiņa pataisita?
Ja būs silta istabiņa,
Tad būs jauka valodiņa.
-Tādam krogus dzērajami
Silta guļa sētmalî,
Dubļi baltais paladziņš,
Akmins mīkstais spilventiņš.
19903-2
Dzerajiņis bēdajàs(i),
Kur būs ņemt(i) līgaviņu
Balta puķe ezerâ(i)
Ta dzēraja līgaviņa.
Balta puķe atsacija:
Labak gulu ezerâ,
Labak gulu ezerâ(i),
Ne dzēraja līgaviņa;
Ūdens mani viegli nesa,
Dzērajs gauži rūdinaja.
15840-18
Smagi šņāca sila priede,
Smalka lietus pielijuse;
Smagi pūta, gauži rauda
Mans pērnajis brūtganiņis.
Nepūt smagi, neraud gauži,
Lūgšu tevi vedibâs;
Došu cimdus, došu zeķes,
Došu baltu linu dvieli,
Došu baltu linu dvieli
Asariņu noslaucìt.
-Es negribu linu dvieļa,
Kad es pašas nedabuju,
Kad es pašas nedabuju
Balta dvieļa mazgatajas.
Meklēja avotu 269c
Rezultāti: 1 - 7 no 7
Meklēt vēl
meklēt Dainu skapī