www.dainuskapis.lv logo
SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Izvērstā meklēšana

Ļ. cien. dainuskapis.lv apmeklētāji! Tehnisku iemeslu dēļ pašlaik vietnē iegūstamā informācija var būt kļūdaina. Veicot pētījumus, lūdzam salīdzināt tekstus ar publicējumu – Krišjāņa Barona “Latvju dainām” (1. sēj. Jelgava, 1894; 2.–6. sēj. Pēterburga, 1903–1915).


Meklēja iesūtītāju rožu j.
Rezultāti: 1 - 10 no 38
Meklēt vēl
26443-0
Dieveriti bāleliņi,
Aizjūdz manu kumeliņu!
Ak, es tevi mīledama
Divejadi pasaucos.
8562-0
Kur kājiņa nemetâs
Celmainâ(i) līdumâ?
Kur vainiņas nedabuja,
Kad gribeja niecinàt?
1373038-0
8625-0
Ļaudis manu augumiņu
Šādu, tādu niecinaja.
Es nevaru ļaužu dēļ
Dreijàt savu augumiņu.
4483-0
Bārainite nabadzite
Grūti pelna villainiti:
Sviedrus slauka guldamies,
Asariņas celdamies.
4976-9
Labvakari, bārainite,
Tevi teica saderetu.
- Nava tiesa, mīļa Laima,
Kas ņems mani bārainiti?
Ne man cimdu, ne man zeķu,
Ne man baltu villanišu.
- Ej ar Dievu, bārainite,
Pati Laima tev gādàs:
Būs tev cimdi, būs tev zeķes,
Būs tev baltas villanites.
- Ne man govu, ne man vēršu,
Ne man bēru kumeliņu.
- Ej ar Dievu, bārainite,
Pati Laima tev gādàs:
Būs tev govis, būs tev vērši,
Būs tev bēri kumeliņi. -
Nāciet, ļaudis, skataties,
Kur aizveda bāreniti:
Pulkiem dzina govu, vēršu,
Pulkiem bēru kumeliņu;
Vēl pūriņis pakaļ nāca
Ar deviņi bāleliņi.
3455-0
Mēs bijam div' bāliņi,
Abi vienu lielumiņu
Vienu ceļu staigajam,
Vienas domas domajam.
32714-0
Kas spīdeja, kas mirdzeja
Vīdreksnišu krūmiņâ?
Mūs' bāliņu zelta nauda
Jāņu nakti žāvejàs.
5037-1
Atjāj pieci Dieva dēli
Nosvīdušus kumeliņus;
Es nabaga bārenite,
Pieliek mani par ganiņu.
Tà sacija, pielikdami:
Neaplauzi zelta zarus!-
Nolauzuse zelta zaru,
Noteceju lejiņâ.
Sauc Māriņa, met ar roku:
Nāc, bārene, kalniņâ,
Nāc, bārene, kalniņâ,
Došu zīda nēzdodziņu,
Došu zīda nēzdodziņu,
Ko asaru noslaucìt.
Noslaucijse asariņas,
Mazgà zelta rasiņâ;
Izmazgajse rasiņâ
Žauj sudraba bērziņâ.-
Ak, mēs pieci Dieva dēli,
Ko vēlesim bārenei?
Viens vēlam rudzus, miežus,
Otris bērus kumeliņus,
Trešais vēlam govis, vēršus,
Ceturtais baltas aitas,
Piektais vēlam bārainei
Labu mūžu nodzīvot.
14075-0
Bēdz, māsiņa, istabâ,
Tev sajāja precenieki;
Aunies baltâs zeķitês,
Mazajâs kurpitês.
-Lai jāj mani precenieki,
Es jau viņus sen gaidiju.
1234»
Meklēja iesūtītāju rožu j.
Rezultāti: 1 - 10 no 38
Meklēt vēl
meklēt Dainu skapī