SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Tautu dēls dodās, precības nolūkā, svešumā.
Katalogs > ... > Atbalss no senajiem laikiem. > Tautu dēls dodās, precības nolūkā, svešumā.
Rezultāti: 1 - 10 no 190
13242-3
Agri mani gaiļi dzied,
Agri lēcu laiviņâ,
Vēl atradu Leišu meitu
Bez brunčiem gubenî.
13242-1
Agri dziede Rīgas meitas,
Agri jūdza kumeliņu;
Vēl atradu Korsu meitas
Vakareju gulumiņu.
13242-0
Agri dzieda jūras gaiļi,
Agri kāpu laiviņâ.
Vēl atradu tautu meitu
Vakareju gulumiņu.
13242-2
Agri mani gaiļi dzied,
Agri kāpu laiviņâ,
Vēl atradu ciema meitas
Ne kājiņu neāvušas.
13243-0
Agri dzied Rigas gaiļi,
Agri kāpu laiviņâi.
Pūt, vējiņi, dzen laiviņu,
Aizdzen mani Vāczemêi.
Jau atradu Prūšu meitu
Samalušu sijajam.
Mali auzas,sija miltus,
Baro manu kumeliņu.
Es tai devu labu rītu,
Viņa slauka asariņas.
Neraud gauži, Prūšu meita,
Tūdaļ līdzi nevedišu.
Gaidi citas ceturtdienas,
Slauki savu pagalmiņu.
Izslaucijse, pakaisijse,
Gaidi divu dajājam,
Gaidi divu dajājam
Barotiem kumeļiem.-
Dajāj divi jauni puiši,
Abiem bēri kumeliņi.
Vaj nu dziedi , vaj nu raudi,
Tūdaļ līdzi aizvedišu,
Tūdaļ līdzi aizvedišu
Savâ tēva zemitê.
13243-1
Jāju Prūšu zemitêi,
Prūšu meitu lūkoties;
Jau atradu Prūšu meitu
Samalušu sijajot.
Es tai devu labu dienu,
Viņa slauka asariņas .
Neraud gauži, Prūšu meita,
Tūlit līdzi nevedišu.
Gaidi citas otradienas,
Slauki sētas pagalmiņu.
Noslaucijse, pakaisijse
Smalkàm rožu lapiņàm,
Gaidi mani atjājoti
Barotiemi kumeļiem.-
Sijà auzas, Prūšu meita,
Baro manu kumeliņu!
-Nej sijašu, nej barošu,
Nei tu tiki prātiņam;
Lai sijaja, lai baroja,
Kam tu tiki prātiņam.
13244-0
Agri mani gaiļi dzied,
Agri kāpu laiviņâ;
Jau atradu Leišu meitas
Samalušas, sijajot.
13244-1
Agri mani gaiļi dzied,
Agri kāpu laiviņâ;
Jau atradu tautu meitu
Samalušu, sijajot.
13244-2
Agri muni gaiļi dzíd,
Agri kópu Daugaveņu.
Jau atrodu tautu maitu
Samolušu sejòjùt.
13245-4
Miezitim balts miltiņš,
Ko līdz balts, sēnalots;
Bajaram daiļas meitas,
Ko līdz daiļas, netikušas.
Tīšam jāju svētu rītu
Pie bajara meitiņàm.
Kuplis auga ozoliņš
Bajariņa pavartâ,
Tur piesēju kumeliņu
Pie kuplaja ozoliņa.
Kad piesēju kumeliņu,
Kājàm gāju namiņâ.
Satiek' vecu māmuliņu
Slaukam namu, istabiņu.
Labrīt, veca māmulite!
Kur tàs tavas daiļas meitas?
-Manas meitas kambarî
Zaro zīļu vaiņadziņus.
Ej, puisiti, istabâ,
Sēd aiz galda, gaidi goda.
-Ilgi sēdu, goda gaidu,
Nevar goda sagaidìt.
Eim' raudzit kambarî,
Ko dar' tavas daiļas meitas.
Tavas meitas apgulejšas
Vakareju gulumiņu,
Vakareju gulumiņu,
Vakar kāju āvumiņu.
Sen dzirdeju, nu redzeju
Bajariņa meitu godu.
1234567891011»
Rezultāti: 1 - 10 no 190
meklēt Dainu skapī