SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Dziesmas turamas godā; dziesma, valoda nav mēdama; kā ieraduse, tā dzied, tā runā.
Katalogs > ... > Sacīņa dziedāšanā. Aizdziedāšanās un apdziedāšana. > Dziesmas turamas godā; dziesma, valoda nav mēdama; kā ieraduse, tā dzied, tā runā.
Rezultāti: 1 - 10 no 28
898-0
Atņemiet dziesmit' manu,
Nelieciet novārtâ!
Tas bij mans lielis kauns,
Liek dziesmiti novārtâ.
899-3
Nevienam es nedevu
Sav' dziesmiņu vārdzinàt:
Ik dziesmiņu izdziedaju,
Ik satinu kamolî.
899-4
Navienam as naduošu
Sovu dziesmu saerežgít:
Kuiru dziesmu nuoedziedéju,
Tùo satynu komuoelîe.
899-0
Es nedevu nevienami
Savu dziesmu sarežģìt:
Kuŗu dziesmu nodziedaju,
To satiņu kamolâ.
899-2
Kad es iešu tautuņâs,
Dziesmas tīšu kamolâ;
Neatstāšu puiseniem
Savu dziesmu nežģelèt.
899-1
Es nedošu savas dziesmas
Nevienam sarežģìt:
Kuŗu dziesmu izdziedaju,
To satinu kamolâ.
900-1
Es dziedaju diezgan labi,
Puisits mani izmēdija;
Dievis zina, kà dziedàs
Paša puiša līgaviņa.
900-0
Gana skaisti es dziedaju,
Puiši mani izmēdija;
Dieviņš zina, kà dziedàs
Puišu pašu līgaviņa.
901-1
Mēdi, mēdi, mēdekliti,
Ne tu mani nomēdisi:
Puns tavâ pieritê,
Pūte mēles galiņâ!
901-0
Ko dziedašu, ko runašu,
Svešu zemi staigadama?
Dziedaš' pate savu dziesmu,
Runaš' savu valodiņu.
123»
Rezultāti: 1 - 10 no 28
meklēt Dainu skapī