SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Izvērstā meklēšana
Meklēja iesūtītāju gudža v
Rezultāti: 71 - 80 no 81
Meklēt vēl
1699-0
Kar, māmiņa, šūpuliti,
Kar pie loga saulitê:
Kà vareju raibes aust,
Šūpulî sēdedama.
3905-3
Mana mīļa māmulite,
Kam tik laiku tu nomiri!
Ne pūriņa piedariji,
Ne aizlaidi tautiņâs.
32055-0
Kas kaiteja kroņa vīram
Lustigam nedzīvot:
Kronis viņam maizi deve,
Pats par lusti kaŗâ gāje,
Pats par lusti kaŗâ gāje
Zobeniņu vēcinàt.
13578-0
Celieties kājiņâs,
Pelekie vanadziņi,
Nu ir laiks irbes gūt
Lielajâ tīrumâ.
30774-4
Ūdens māte man vaicaja,
Ko dar' jūras zvejnieciņi.
Tīklus auda, airus drāza,
Uz ūdena dzīvojot.
13643-0
Vai, Dieviņ, vai, Dieviņ,
Cik zagļu ļaudis!
Nozaga māsiņu
Gaismiņai austot,
Gaismiņai austot,
Saulitei lecot.
Ņem, bāliņ, zirgu,
Jāj māsu meklèt.
-Atradu māsiņu
Tautieša klētî,
Sēž galda galâ,
Alus kanna rokâ,
Alus kanna rokâ,
Balta aube galvâ.
Es lūgšu lūdzu:
Nāc, māsiņ, līdzi!
-Neiešu līdzi,
Man tepat patīk,
Te laba dzīve,
Daiļš arajiņš,
Daiļš arajiņš,
Bērs kumeliņš.
12356-0
Stalts rubenis rubinaja
Stalta bērza galiņâ;
Stalts bij mūsu bāleliņš,
Staltas māršas mums vajaga.
28487-0
Zili melni dūmi kūpa,
Svelme nāca linajâ:
Pašai talkas māmiņai
Pus' skoteles nodeguse.
2258-5
Zili melni dūmi kūpa
Liela meža maliņâ;
Tie nebija zili dūmi,
Tàs zaķiša asariņas:
Zaķišam bērns nomira
Ziemas svētku vakarâ.
29938-0
Sijà auzas, tautu meita,
Dod maniem kumeļiem;
Gan jau viņi izskaitìs,
Cik auziņu silitê.
Piec' auziņas silitê,
Seš' dāboli redelês.
«45678»
Meklēja iesūtītāju gudža v
Rezultāti: 71 - 80 no 81
Meklēt vēl
meklēt Dainu skapī