SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Izvērstā meklēšana
Meklēja pagastu madliena
Rezultāti: 51 - 60 no 85
Meklēt vēl
32449-3
Jāņu māte nezinaja,
Kur guļ govu Māršaviņa:
Kūtî guļ zem silites
Kà mellà vabulite.
12280-0
Saka meitas grūt esot,
Rudzu sieku samalušas;
Atradisi vēl grūtaki,
Kad aiziesi tautiņâs.
624-5
Lai guļ miegu, kas guļ miegu,
Lai guļ miegu raudadams;
Lai kuļ riju, kas kuļ riju,
Lai kuļ riju dziedadams.
32043-0
Kara vīra augumiņis
Sila malu mētajàs,
Vilki, vārnas miesas ēda,
Saule kaulus balinaja.
8499-2
Aiz ko manis vainadziņš
Šķībi stāv galviņâ?
Kà tas šķībi nestāvès,
Pilns bij ļaužu valodiņu.
30633-0
Aiz upites balti bērzi
Sudrabiņa lapiņàm;
Es paklāju villainiti,
Man piebira sudrabiņa.
619-14
Lai es gāju, kur es gāju,
Es negāju noskumuse:
Dziedadama druvâ gāju,
Ar valodu sētiņâ.
30894-11
Vakar gāja mans bāliņš
Uz jūriņu tīklu mest.
Vakar gaidu, šodien gaidu,
Nevar' vaira sagaidìt.
Teku pate uz jūriņu
Bāleliņa raudzities.
Neredz vairs zvejojot,
Ne laiviņas līgojot.
Ieraudziju trīs zvejniekus
Vidû jūras zvejojot.
Ai, jūs jūras zvejnieciņi,
Redzejàt man' bāliņu?
-Ai, Vidzemes zeltenite,
Kāds bij tavis bāleliņš?
-Dižens puisis, sārti vaigi,
Iedzelteni matu gali.
-Ai, Vidzemes zeltenite,
Tāds guļ jūras dibenâ.
-Ai, jūs jūras zvejnieciņi,
Velkat viņu maliņâ.
-Ai, Vidzemes zeltenite,
Ko soliji par vilkumu?
-Vienam došu slēžu kreklu,
Otram zīda nēzdauciņu;
Trešajam tam pietrūka,
Tam es pati piederešu,
Ne vienam, ne otram,
Kà pašam sturmaņam.
Stūrmanits gudris vīrs,
Tas māceja laivu dzīt
Ar vējiņu, pret vējiņu,
Preti savu naidenieku.
14122-0
Slauk', māmiņa, istabiņu,
Met mēsliņus ugunî:
Aiz Daugavas suņi rej,
Jāj no Rìgas precinieki.
32720-0
Kas spīdeja, kas vizeja
Jāņa mātes pagultê?
Jāņa mātes zelta kurpes,
Tàs spīdeja, tàs vizeja.
«23456789»
Meklēja pagastu madliena
Rezultāti: 51 - 60 no 85
Meklēt vēl
meklēt Dainu skapī