SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Izvērstā meklēšana

Ļ. cien. dainuskapis.lv apmeklētāji! Tehnisku iemeslu dēļ pašlaik vietnē iegūstamā informācija var būt kļūdaina. Veicot pētījumus, lūdzam salīdzināt tekstus ar publicējumu – Krišjāņa Barona “Latvju dainām” (1. sēj. Jelgava, 1894; 2.–6. sēj. Pēterburga, 1903–1915).


Meklēja pagastu nereta
Rezultāti: 41 - 50 no 254
Meklēt vēl
23675-0
Aizlaidàs man saulite,
Tautu drēbes velejot.
Situ roku pie rociņas,
Lai skan vaŗa gredzeniņi,
Lai skan vaŗa gredzeniņi,
Lai dzird mani brāleliņi,
Lai dzird mani brāleliņi,
Lai atsūta kumeliņu.
33782-3
Saulit' gauži noraudaja,
Kalniņâ stāvedama.
Kà tai bija neraudàt,
Žēl meitiņas, žēl pūriņa:
Pūriņš zelta kaldinats,
Sudrabiņa dāvaniņas.
19713-0
Līda Dievs istabâ,
Vaicà pašu saiminieku.
Tas bij pats saiminieks,
Kas sēd galda galiņâ.
19551-3
Mieži kliedze, mieži sauce:
Te nosita arajiņ'!
Apenits vīru kūle
Liela ceļa maliņâ.
33617-0
Dieviņš jāje zvirgzdu tiltâ
Ābultaiņu kumeliņu.
Tam Dieviņa kumeļam
Naudas segli mugurâ.
Tas aizskrēje gar jūrmali,
Nauda vien noskanej'.
Gar jūrmali aiztecejis,
Uztek' vienu straujupiti.
Straujupites maliņâ
Trīs jumpravas velejàs.
Vienai bija zelta vāle,
Otrai zelta veletava,
Tai trešai itin koša
Aiz visàm vālitèm.
Tàs upites maliņâ
Iedēstiju ozoliņu.
Tur ùzauga ozoliņš,
Tur ùzvilku pulceniņu,
Tur ùzvilku pulceniņu,
Tur ielīde man bitites.
Man bitites ievilkušas
Lielu vaska riteniņ'.
Ar to vaska riteniņu
Iekūlos naudiņâ,
Iekūlos naudiņâ,
Nopirkos sev kumeliņu.
Nopircies sev kumeliņu,
Sēju rudzus, sēju miežus.
Uzaug rudzi, uzaug mieži,
Pataisiju iesaliņu;
Pataisijis iesaliņu,
Pabrūveju alutiņu.
Pabrūvejis alutiņu,
Aicin' brāļus alu dzèrt.
Brāļi nāce alu dzèrt,
Atved manu līgaviņu.
7321-0
Apmešos audekliņu,
Nemāceju ienītèt.
Nogriezusi klaipa galu,
Ieteceju kaimiņôs.
17063-2
Zinadama, māmuliņ,
Kam tu man nesacij'?
Aiz Daugavas augsti kalni,
Salti vēji vēdina.
32440-0
Kupla liepa uzauguse
Manâ govju dārziņâ;
Kad es iemu govis slaukt,
Tur pakāru vainadziņu.
31800-0
Resni bija Rìgas kungi,
Kas tos resnus pataisija?
Kurzemnieku rudzi, mieži,
Tie tos resnus sabaroja.
33585-1
Uzauga liepiņa
Gar klētes jumtu,
Es pati irbite
Lēkataja,
No viena zariņa,
Uz oteriņa,
Trešajâ lēkdama,
Ieraugu tautiņas.
Ej, manu brāliti,
Sak' māmiņai,
Lai klāj māmiņa
Sagšàm galdiņu.
Neklāja māmiņa
Raudadama;
Lai klāja māsiņa,
Ta neraudaja.
Neklāja māsiņa
Žēlodama.
Lai klāja vedekle,
Ta neraudaja.
Neklāja vedekle,
Kam skarbi dzīvoja.
Klāj, klāj, vedekle,
Nu šķirsimies,
Nu savu zemiti
Izdalijàm.
Nu iešu tautâs
Dziedadama
Par augstu kalnu,
Par zaļu birzi;
Ar Dievu, tēvs, māte,
Brāliši, māsiņas,
Nu došu tautàm
Labvakariņu.
«1234567891011»
Meklēja pagastu nereta
Rezultāti: 41 - 50 no 254
Meklēt vēl
meklēt Dainu skapī