SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Izvērstā meklēšana
Meklēja avotu 190f
Rezultāti: 161 - 170 no 226
Meklēt vēl
19641-0
Es atradu div' bitites
Silâ alu brūvejot;
Salds kà medus, auksts kà ledus,
Stipra Dieva dāvaniņa.
1163-0
Es atradu mēslienê
Mazu, mazu bambaliti;
To es došu māmiņai
Par bērniņa auklejumu.
11777-0
Ej, māsiņa (meitiņa), tu pie kalpa,
Ja tev kalps gadijàs;
Labak kalpa kamanâs,
Ne kà ļaužu valodâs.
20396-7
Kas ienesa, kas ienesa
Suņa smaku istabâ?
Dižajame vedejame
Suņa ādas kažociņš.
224-13
Kalnâ kāpu padziedàt,
Uz akmiņa gavilèt,
Lai skan visi priežu meži
Līdz manai mājiņai.
31255-0
Tikušam, mākušam
Pie bajàra lēt' dzīvot:
Viegli durvis virinàt,
Reti vārdus atbildèt.
12915-4
Meitiņàm māsiņàm
Div' sirdsēsti gadiņâ:
Pavasari jērs nosprāga,
Ruden vīru nedabuja.
25385-3
Man ari, man ari
Kaziņas saiti!
Man ar' kaziņa,
Nevaida saites.
2221-2
Til, til, buciņ, kur liki bārdiņu?
-Iedevu Krievam izkapti kalt.
Kam tàs izkapts tev vajadzeja?
-Izkapts vajadzeja sieniņu pļaut.
Kam ta sieniņa tev vajadzeja?
-Sieniņa vajadzeja gosniņàm dot.
Kam to gosniņu tev vajadzeja?
-Gosniņu vajadzeja pieniņu slaukt.
Kam ta pieniņa tev vajadzeja?
-Pieniņa vajadzeja bērniem dot.
Kam to bērnu tev vajadzeja?
-Bērnu vajadzeja cūciņu ganīt.
Kam to cūciņu tev vajadzeja?
-Cūciņu vajadzeja kalniņa rakt.
Kam ta kalniņa tev vajadzeja?
-Kalniņa vajadzeja miezišu sēt.
Kam to miezišu tev vajadzeja?
-Miezišu vajadzeja alutiņu brūvet.
Kam ta alutiņa tev vajadzeja?
-Alutiņa vajadzeja brāļiem dzert.
Kam to brāļu tev vajadzeja?
-Brāļu vajadzeja karâ raidit.
Ko tie brāļi tev pārnesa,
No ta kara pārnākdami?
-Divi zelta adatiņas,
Trešo zelta kniepadatu.
Kur palika adatiņas?
-Tàs iedūra liepu celmâ.
Kur palika liepu celmis?
-Tas sadedza smalkis pelnis.
Kur palika smalki pelni?
-Tie izlija lielis lietis.
Kur palika lieli lieti?
-Ieteceja upitê.
Kur palika ta upite?
-To izdzēra Dieva vērši.
Kur palika Dieva vērši?
-Tie aizgāja garu ceļu.
Kur palika garis ceļis?
-Tas apauga zaļu mauru.
Kur palika zaļis mauris?
-To noēda Dieva zosis.
Kur palika Dieva zosis?
-Tàs aizskrēja augstu mežu.
Kur palika augstis mežis?
-To nocirta Dieva dēli.
Kur palika Dieva dēli?
-Tie uzkāpa debesîs.
Zelta ripu ripodami,
Zeltāboli mētadami.
20075-2
Kroga ceļu gan zinaju,
Baznicceļa nezinaju:
Krogâ mani kristijuši,
Nenesuši baznicâ.
«1314151617181920212223»
Meklēja avotu 190f
Rezultāti: 161 - 170 no 226
Meklēt vēl
meklēt Dainu skapī