SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Izvērstā meklēšana
Meklēja avotu 182_1
Rezultāti: 11 - 20 no 61
Meklēt vēl
16533-0
Krauj', māmiņa, uzkraudama,
Triju zirgu vezumiņu,
Lai dabuja tautu dēlis
Ceļâ zirgus tapinàt.
30363-0
Nebēdà, bāleliņi,
Ka paliksi parādâ:
Silâ viena smuidra priede,
Ta parādus aizmaksàs.
118-1
Ļauna diena priecajàs,
Ka raudàt vien raudaju;
Raud' tu pati, ļauna diena,
Es staigaju dziedadama.
12189-1
Ogu, ogu tâi purvâ,
Nevaid ogu mētariņu;
Meitu, meitu tâi ciemâ,
Nevaid meitu māmulites.
3867-1
Diži radi bajariņi
Mani stūma lejiņâ;
Dieviņš manim roku deva,
Kalniņâ kāpinaja.
30324-2
Es atradu div' bitites
Silâ alu brūvejot;
Dodat manim nodzerties
Zaļâ zīļu krūziņâ.
5210-1
Ziedi koši, rāvu puķe,
Es puškošu cepuriti;
Audz ražena, sērdienite,
Pārvedišu brālitim.
8503-1
Kalabad tu, māsiņa,
Pie manim sērst nenāci?
Vaj priedite, vaj eglite
Tev ceļà aizkrituse?
-Ne priedite, ne eglite,
Aizkrīt ļaužu valodiņas.
33625-18
Teku, teku pie upites
Baltas rokas nomazgàt.
Baltas rokas mazgajot,
Iekrīt zelta gredzeniņš.
Gredzeniņu liekdamàs,
Iekrīt' zīļu vainadziņš;
Vainadziņu liekdamàs,
Iekrīt pate upitê.
Upe mani nepanesa,
Ta iemeta Daugavâ;
Daugaviņa nepanesa,
Ta izmeta maliņâ.
Tur izauga kupla liepa
Deviņiemi zariņiem.
Devitâi zariņâ,
Tur brālitis kokles cirta.
Sak' brālitis kokledams:
Tàs koklites grazni skan!
Sak' māmiņa raudadama:
Tà dziedaja pastarite,
Man kājiņu āvejiņa,
Man vietiņas taisitaja.
24581-1
Ko tas manis vainadziņis
Tautiņàm skādes dara?
Visu nakti karajàs
Zobentiņa galiņâ.
«123456»
Meklēja avotu 182_1
Rezultāti: 11 - 20 no 61
Meklēt vēl
meklēt Dainu skapī