SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Izvērstā meklēšana
Meklēja iesūtītāju jostiņu d
Rezultāti: 11 - 20 no 32
Meklēt vēl
35424-0
Rītu, rītu, ne šodien
Būs muižâ liela tiesa:
Staļļa puisis, ķēķa meita
Biksitèm samijuši.
23390-2
Tīri slauku brāļa namu,
Tīri brāļa istabiņu;
Mārša kaisa salmiņiem,
Man kauniņu daridama.
16599-0
Lec, bāliņ, pūriņâ
Ar visiem(i) zābakiem,
Kam nedevi māsiņai
Sīkstu linu tecinàt.
29030-1
Ak, jūs manas raibas govis
Ziedainàmi kājiņàm,
Pate kāpi kalniņâ,
Ziedi birs lejiņâ.
8895-1
Šurpu, turpu vējiņš loka
Liela bērza galotniti;
Šurpu, turpu ļaud's runaja
Ap to manu augumiņu.
31548-0
Gan pazinu kunga rijas,
Pie durvim pieiedams:
Lielas durvis piedarbami,
Pilni vadži sprigulišu.
23942-3
Kad es augu pie māmiņas,
Neka bēdas nezinaju;
Kad aizgāju tautiņâs,
Bēdas bēdu galiņâ.
Tàs man bija pirmas bēdas:
Ganiņš prasa villainites;
Tàs man bija otras bēdas:
Puiši prasa paladziņu;
Tàs man bija trešas bēdas:
Kaŗ tautietis šūpoliņu.
23988-6
Man' māmiņa tà aukleja
Kà saulite zirņu ziedu;
Nu ļautiņi tà skaloja
Kà dubļainu kājas autu.
15050-3
Tauteits mani mīļi lūdza:
Nāc, meitiņa, šoruden!
Es tautieti vēl mīļaki:
Gaid' jel citu rudentiņu;
Kad gaidiji uzaugot,
Gaid' pūriņu piedarot.
12280-0
Saka meitas grūt esot,
Rudzu sieku samalušas;
Atradisi vēl grūtaki,
Kad aiziesi tautiņâs.
«123»
Meklēja iesūtītāju jostiņu d
Rezultāti: 11 - 20 no 32
Meklēt vēl
meklēt Dainu skapī