SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Izvērstā meklēšana
Meklēja avotu 43a
Rezultāti: 1 - 10 no 24
Meklēt vēl
23316-14
Salīkuse, sakrupuse
Dēlu māte vazajàs;
Gan tu taisna izstiepsies,
Ar vedeklu bārdamàs.
23566-2
Dēlu māte, vilku māte,
Abas vienu ceļu tek;
Vilku māte jēru tek,
Dēlu māte vedekliņu.
309-0
Mums divàm māsiņàm
Dziedàt labi pavedàs;
Kur būs divi tēva dēli,
Iesam abas ietaļâs.
23218-0
Dēlu māte man' solija
Uz adatas dancinàt.
Pagaidies, dēlu māte,
Es tev' pašu dancinašu.
19575-0
Briku braku, man dzerot,
Ābel' koka biķeritis;
Tà brīkšķès tautu dēls
Pa manàm rociņàm.
15529-0
Es piekrāpu meitu māti
Ar sarkanu āboliņu;
Dev' sarkanu āboliņu,
Ņēm' meitiņu tīkamo.
26551-5
Māte mani aizdevusi
Par deviņu kungu valsti.
Devitâi vasarâ
Uz māmiņas sērsti nācu.
Viens bāliņš vārtus vēra,
Otris jūdza kumeliņu;
Viena māsa durvis taisa,
Otra māsa krēslu cēla;
Mana veca māmuliņa,
Ta atsedza villainiti.
Atsegusi pavaicaja,
Kà dzīvoja tautiņâs.
Tu, māmiņa, pate zini,
Kāda dzīve tautiņâs:
Rītâ rutki, vakarâ,
Launagâ rudzu putru.
26861-4
Stopâ krāju, mucâ lēju
Savas gaužas asariņas;
Parādišu māmiņai,
Kur tautieša mīļi vārdi.
13701-1
Bāliņ, tavu drošu galvu,
Tavu gudru padomiņu:
Krustiem līstu bērzu birzi
Sav' māsiņu cauri veda.
12179-0
Nokulstam man snātnite,
Pakājišu villainite,
Kas būs ļaužu neredzejis,
Tas nāks mani bildinàt.
12»
Meklēja avotu 43a
Rezultāti: 1 - 10 no 24
Meklēt vēl
meklēt Dainu skapī