SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Izvērstā meklēšana
Meklēja avotu 101b
Rezultāti: 1 - 10 no 13
Meklēt vēl
6542-0
Dzīvo, meita, ar godiņu,
Nes ar godu vaiņadziņu,
Lai tas tevim nenokrite,
Bāliņôsi dzīvojot.
Ja nokrite, lai nokrite
Pie tautieša kājiņàm.
27748-0
17234-2
Seglo tautas, seglo brāļi
Manis dēļ kumeliņu;
Seglo tautas gribedami,
Bāleliņi nedodami.
13646-2
Bāleliņi piekusuši,
Siekiem rudzus mēridami,
Kà māsiņa nepiekusa,
Saujiņàmi mēridama?-
Ej, māmiņa, maltuvêi,
Būs meitiņa samaluse.
Vaļâ duris, vaļâ logi,
Nejūt pašas malejiņas.
Nāk māmiņa raudadama,
Asariņas slaucidama,
Asariņas slaucidama
Baltâ linu nezdaugâ (noslaukâ).
-Ņem, dēliņi, kumeliņu,
Jāj māsai pakaļâ!
-Nosajāju vienu simtu,
Dasajāju augstu kalnu.
Pašâ kalna galiņâi
Spēlè pieci spēlmaniši.
Ai, jūs mīļi spēlmaniši,
Ko jūs še spēlejat?
-Spēlejami tai māsiņai,
Ko šodieni garam veda.
-Ai, jūs mīļi spēlmaniši,
Vaj jau viņa tālumâ?
-Salaižiet kumeliņu,
Tad jūs viņu panāksiet.
-Nosajāju otru simtu,
Dasajāju augstu kalnu.
Pašâ kalna galiņâ
Trejdeviņi kokletaji.
Ai, jūs mīļi kokletaji,
Ko jūs še koklejat?
-Koklejam tai māsiņai,
Ko šodieni garam veda.
-Ai, jūs mīļi kokletaji,
Vaj jau viņa tālumâ?
-Salaižiet kumeliņu,
Tad jūs viņu panāksiet.
-Nosajāju trešu simtu,
Dasajāju lepnu pili;
Visapkārti liepas zied,
Pie vārtiem atslēdziņa.
Iznāk divi jauni kungi
Kà peleki vanadziņi,
Saņem manu kumeliņu,
Ieved staļļa dibinâ,
Dod tam siena, dod tam auzu,
Dod tam tīra ūdentiņa.
Ieved pašu istabâi,
Sēdin' galda galiņâ,
Liek man ēsti, liek man dzert,
Liek apkārti skatities.
Ni es ēdu, ni es dzēru,
Tik apkārti skatijos,
Ieraudziju sav' māsiņu
Sēdam galda galiņâ,
Sēdam galda galiņâ,
Balta mice galviņâ.
Labvakar, man' māsiņa,
Vaj ar manim līdza nāksi?
-Ej ar Dievu, bāleliņ,
Līdza tevim vairs neiešu,
Man labaka maizes vieta,
Pa prātami arajiņš.
18169-4
Vaj būs laime, vaj nelaime,
Kur tautietis mani ved:
Tiltâ manim groži trūka,
Vērî kusa kumeliņi;
Pie tautieša klēts durvim
Vējš nopūta vaiņadziņu.
17888-10
Stundu stāvu domadama,
Kuram kāpti kamanâs,
Vaj būs kāpti tautiešam,
Vaj savami bāliņam.
Labak kāpšu tautiešam,
Ne savami bāliņam:
Tautiets vedìs visu mūžu,
Bāliņš zemes gabaliņu.
6635-2
Droša tēva meita biju,
Droši gāju ciemiņâ;
Sun' ar kaulu nospēleju,
Puis' ar knipi noknipoju.
15540-2
Šim ābols, tam ābols
No saldàs ābelites;
Šim meitiņa, tam meitiņa
No labàs māmuļiņas.
10911-0
Vaj ar zāli, vaj bez zāles,
Kad nav zaļa āboliņa;
Vaj ar vīru, vaj bez vīra,
Kad nav laba tēva dēla.
26849-0
Es šķitos uzaugdama
Vēliguma nenorāt;
Tautu dēls, dusmu pūķis,
Norāj manu vēligumu.
1»
Meklēja avotu 101b
Rezultāti: 1 - 10 no 13
Meklēt vēl
meklēt Dainu skapī