SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Izvērstā meklēšana
Meklēja iesūtītāju lerhe k
Rezultāti: 1 - 10 no 23
Meklēt vēl
21568-0
219021-0
23077-0
269617-0
30004-0
Trīs gadiņi audzinaju
Stallî bēru kumeliņu,
Ceturtâ gadiņâ
Vedu kājas kaldinàt.
Daugavâ peldinaju
Zaļa vara pavadâ,
Saulitê nožāveju,
Lai pakavi nerūseja.
Es savam kumeļam
Ozoliņa stalli taisu,
Priežu durvis, vara grīdu,
Subrabiņa redelites.
Lepnis mans kumeliņš,
Neēd auzu nesījatu,
Neēd auzu nesījatu,
Āboliņa nelasita;
Es savam kumeļam
Dom' auziņas sījadamis,
Dom' auziņas sījadamis,
Ābuliņu lasidamis.
Lepnis mans kumeliņš,
Nedzer rāvas ūdentiņa;
Es savam kumeļam
Dom' avota ūdentiņu.
481-1
Ik vakarus dziedàt gāju
Avotiņa lejiņâ;
Izdziedaju zelta kroni,
Sav' sudraba gredzeniņ',
Sav' sudraba gredzeniņ',
Savu vaŗa vaiņadziņ'.
13425-6
Kam, brāliti,audzinaji
Sētâ zaļu birztaliņu?
-Māsiņàm ietecèt,
Kad jāj tautas lūkoties.
19904-2
Dzērajiņis bēdajàs,
Nav gultiņas taisitaja.
Tur tas gul, kur pakritis,
Dubļi bija paklājâ.
14369-1
Ganīdama noganiju
Triju līču ābuliņu;
Gaididama sagaidiju
Triju tautu atjājam.
Atjāj tautas sētiņâ,
Es guleju dienas vidu.
Slēpjat, māsas, manu kaunu,
Slēpjat manu lielu kaunu!
Viena manu galvu glauda.
Otra slauka istabiņu,
Ta trešà aizteceja
Svešus ļaudis aizkavèt.
Atjaj tautas, vaicajuši:
Kur ši pate brāļu māsa?
-Sarkan' rožu dārziņâ
Ravè rozes ,magonites.
521-2
Trīs nelieši purvu brida,
Mana balsa klausities.
Mana balsa gan dzirdeja,
Manis pašas neredzeja.
12»
Meklēja iesūtītāju lerhe k
Rezultāti: 1 - 10 no 23
Meklēt vēl
meklēt Dainu skapī