www.dainuskapis.lv logo
SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Auž, raksta, pušķo villanes, sagšas.
Katalogs > ... > Dažādi darbi, sevišķi drēbes, apģērbu darinot. > Auž, raksta, pušķo villanes, sagšas.
Rezultāti: 91 - 100 no 101
7463-0
Stūru stūrits i mīleja
Pelnitai vilnainei;
Visi vārdi sirdî guļ,
Visi darbi rociņâ.
7464-0
Tautiņàm augsti kalni,
Nolaidani tīrumiņi;
Nūle gribu audinàt
Nolaidones ? villenites.
7465-1
Pateikšu tēvam,
Pateikšu mātei,
Ko dara meitiņas
Apeņu dārzâ:
Uguni kūra,
Rāceņus cepa,
Apeņu vītites
Sadedzinaja.
7465-0
Tecēšu sētâ,
Sacišu mātei,
Ko dara meitiņas
Ābeļu dārzâ:
Vilniņu kārse,
Sakšiņas aude,
Ābeļu malciņu
Uguni kūre.
7466-0
Tīrumnìces, klajumnìces
Aužàs baltas villainites;
Meža meitas nepatapa,
Atvasites ravedamas.
7466-1
Trīsdesmit gadus augu,
Trīsdesmit villainites;
Lai sviedreja tautu dēlis
Trīsdesmit kumeliņus.
7467-0
Tu ietaļa, es ietaļa,
Aud'sim kopâ villainites;
Tu izsegsi, es izsegšu
Savam lopu ganiņam.
7468-0
Tu, māmiņa, nezinaji,
Ko dar' meitas klētìņâ:
Dzīpar's taisa, sagšas loka,
Vaiņadzinus pīdinaj'.
7469-0
Vāverite maza, maza,
Žigla koka lēcejiņa;
Mūs' māsiņa maza, maza,
Baltu sagšu audejiņa.
7470-0
Viena pati man aitiņa
Sarkanàm kājiņàm;
Es izaužu vilnainiti,
Rakstidama, locidama.
«678910»
Rezultāti: 91 - 100 no 101
meklēt Dainu skapī