www.dainuskapis.lv logo
SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Pūrs, mantība. (Pa lielākai daļai kāzu dziesmas.)
Katalogs > ... > Bāriņi, sērdieņi. > Pūrs, mantība. (Pa lielākai daļai kāzu dziesmas.)
Rezultāti: 81 - 90 no 191
4890-10
Skaista balta meita teka
Gar garoji sila malu;
Līdz zemitei brūni svārki,
Baltis pērļu vaiņadziņš.
Steidzu, steidzu, jūdzu, jūdzu
Sav' bēriti kumeliņu,
Ka vareju to panàkti,
Ņemt gabalu vizinàt.-
- Cik gabalu vizinaja,
Vaicaj' zelta, sudrabiņa.
Kur es ņemšu, kas man deva,
Nav man tēva, māmuļites,
Nav man tēva, māmuļites,
Ni vecakà bāleliņa.
- Nāc pie manis, tautu meita,
Es būš' tavs tēvs, māmiņa,
Es būš' tavs tēvs, māmiņa,
Tavs vecakais bāleliņš.
4890-4
Redz, kur skaista mātes meita
Tek pa sila gabaliņu.
Steidzos jūgti kumeliņu,
Lai dabutu vizinàt,
Lai dabutu vizinàt,
Sidrabiņa bildinàt.
Sāk' sudrabu bildinàt;
Birst tai gaužas asariņas.
- Ne man tēva, ne man mātes,
Ne vecaka bāleliņa.
4890-13
Smuks puisits, melns zirdziņš,
Paņem mani vizinàt.
Necik tālu nepabrauca,
Prasa manas bagatibas.
Ai, tu muļļi, ciema puika,
Kas bārenei bagatiba!
4890-7
Sèrmi zyrgi, jauni puìši
Soka mani vyzynót.
Nicik tóļi napabrauce,
Prosa zalta, sudabreņa.
Kur tik glupi, cìma puìši,
Kur es jimšu sudabreņu?
Tàvs, màmeņa zam zemeitis,
Bròļi jiùru saļeņâ.
4890-0
Jauni puiši, sirmi zirgi,
Veda mani vizinàt.
Ne gabala nepaveda,
Vaicà zeltu, sudrabiņu.
Kas man deva, kur es ņēmu
Bārenite sudrabiņu?
Tēvs, māmiņa zem zemites,
Bāleliņi aiz ūdeņa.
4890-3
Visi staļļi sirmu zirgu,
Pilli vadži iemauktiņu.
Sirmi zirgi, sveši ļaudis
Iejem mani kamanâs.
Paveduši gabaliņu,
Vaicà sīka sudrabiņa.
Kur es jēmu, kas man deva?
Ne man tēva, ne māmiņas.
Man brāliši arajiņi,
Ne sudraba kalejiņi;
Es māsiņa darbeniece,
Ne sudraba valkataja.
4890-2
Jauni zēni, sirmi zirgi,
Izlūdz mani vizinàt.
Nav gabala paveduši,
Prasa zelta, sudrabiņa.
Vaj jūs gudri, prasidami,
Kur es ņemšu, kas man dos?
Tēvs un māte zem zemèm,
Bālenits aiz ūdeņa.
4890-5
Sirmi zirgi, jauni puiši
Uzņem mani vizinàt.
Cik gabalu paveduši,
Prasa zelta, sidrabiņa.
Vaj jūs traki, prasidami,
Kur es ņemšu, kas man deva?
Tēvs, māmiņa apakš zemes,
Aiz jūriņas bāleliņi.
4890-12
Smuks puisitis, mells zirdzinis,
Paņem mani vizinàt.
Ik gabalu pavizina,
Vaicà manu bagatibu;
Sudrabiņu nevaicaja,
Zinaj' mani sērdieniti.
4890-11
Skaista, skaista zeltenite
Tecej' sila gabaliņu.
Steidzu, steidzu, jūdzu, jūdzu
Ābolaiņu kumeliņu,
Kan pasteigt, kam aizjūgt,
Kam aizvest gabaliņu. - -
- Paveduši gabaliņu
Sāk vaicàt sudrabiņu.
Kur es ņēmu, kas man deva,
Es nabaga bārenite?
Man navà sudrabiņa
Ne vērdiņa lielumiņa.
«56789101112131415»
Rezultāti: 81 - 90 no 191
meklēt Dainu skapī