www.dainuskapis.lv logo
SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Vispārīgas apdziedāšanas un zobgalīgas dziesmas.
Katalogs > ... > Apdziedāšana dzīrās, talkā, muižas kopdarbos, godos, etc. > Vispārīgas apdziedāšanas un zobgalīgas dziesmas.
Rezultāti: 51 - 60 no 501
12705-1
Dižans puìss mallnu muiti
Guļ celiņa maeliņâ.
Duo', Dieviņ, syltu soùli,
Bus mùsám baeríbiņa.
12705-2
Vānenieku veci puiši
Gar ceļmalu saguluši.
Dod, Dieviņ, siltu sauli,
Būs mušàm launadziņš.
12706-0
Dižens puisis ceļu jāja,
Šķita muižu pakaļâ;
Visa muiža kumeļâ,
Banšotâ cepurê.
12707-0
Diži puiši ceļu gāja,
Visa manta mugurâ:
Tur bij rudzi, tur bij mieži
Vienâ svārku kabatâ.
12708-1
Divi gāja, divi gāja
Pa celiņu runadami,
Viens bij skrandu skroderits,
Otris lūku vēverits.
12708-0
Divi gāja, divi gāja
Pa celiņu dziedadami,
Viens bij zirgu mietnieciņš,
Otris meitu brāķerits.
Bij tam zirgu mietniekam
Zirga sakas mugurâ,
Bij tam meitu brāķeram
Salmu kūlis pazusê.
12708-2
Divi gāja pa celiņu,
Abi divi runadami,
Viens bij ganu kūlejinis,
Otris meitu brāķerits.
12709-4
Kārkliņiem lapas dreb,
Lakstigalai lēkajot;
Tà drebeja puišu sirdis
Pret jaunàm meitiņàm.
12709-3
Drebi, drebi, apšu lapa,
Vējiņš tevi drebinaja;
Tà drebeja puišu sirdis
Uz jaunàm meitiņàm.
12709-1
Apses lopa treisét treìs,
Iz eudiņa verùtís;
Puìša sirds treìsét treìs,
Iz maiteņu verùtís.
«23456789101112»
Rezultāti: 51 - 60 no 501
meklēt Dainu skapī