www.dainuskapis.lv logo
SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Māte ģimenes sirds un dvēsele. (Mātes nerimstošā rīcība un gādība ģimenes un māju dzīvē; māte žēlotāja un patvērums; māte veca, bet gudra padomam; māte mīļa, cienīta un godāta; šķirtas, māte un meita viena pēc otras raud un i
Katalogs > ... > Māte ģimenes sirds un dvēsele. (Mātes nerimstošā rīcība un gādība ģimenes un māju dzīvē; māte žēlotāja un patvērums; māte veca, bet gudra padomam; māte mīļa, cienīta un godāta; šķirtas, māte un meita viena pēc otras raud un i
Rezultāti: 41 - 50 no 202
3174-0
Es savai māmiņai
Liepu lapu tiltu grīžu;
Ka pietrūka liepu lapu,
Klāju baltu villainiti.
3175-0
Es savai māmiņai
Magoniņu vietu taisu,
Magoniņu vietu taisu,
Rožu klāju paladziņu.
3176-0
Gaididama, māmuliņa
Tàs dieniņas sagaidija:
No dēliņa arajiņa,
No meitiņas malejiņas.
3177-0
Gauži raud māmuļiņa,
Darbôs mani vadidama.
Neraud gauži, māmuļiņa,
No darbiem es pāriešu,
No darbiem es pāriešu,
No tautàm nepāriešu.
3178-1
Guldi mani, māmuliņa,
Savâ gultas maliņâ,
Nav vairs tālu ta dieniņa,
Kad es tevi atstājišu.
3178-0
Guldi mani, māmuliņa,
Savâ gultas maliņâ,
Nav vairs tāļu ta dieniņa,
Kad tu gauži noraudasi.
3179-0
Ik vakara lakstigala
Sit bērziņa krūmiņâ;
Ik vakara māmuļiņa
Gaida mani atejot.
3180-1
Ik vokora laksteigola
Syt pùreņa maļeņâ;
Ik vokora mòmuļeņa
Maņa gauži nùraudava.
3180-0
Ik vakara lakstigala
Sit purviņa maliņâ;
Ik vakara māmuliņa
Mani gauži noraudaja.
3181-0
Kad dzirdeju sav' māmiņu
Caur sieniņu runajam,
Es satītu valodiņu
Baltajâ vilnainê.
«1234567891011»
Rezultāti: 41 - 50 no 202
meklēt Dainu skapī