www.dainuskapis.lv logo
SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Bāleliņi pošās ceļā un dzenās māsai pakaļ pa vedēju pēdām.
Katalogs > ... > Panāksnieki. > Bāleliņi pošās ceļā un dzenās māsai pakaļ pa vedēju pēdām.
Rezultāti: 31 - 40 no 87
13611-4
Krauklis şéd úzulâ,
Zalta kùklis rùçeņâ.
Voj redzèji tu, kraukļeit,
Kur nùvede myùs' mòşeņu?
-Tí nùvede jiús mòşeņu
Pa dzilejim azarím;
Şèrmi zyrgi, zaļi roti,
Skaisti bryùšu vedèjeņi.
-Jemit, bròļi, úša laìvu,
Dzenités péc mòşeņis.
-Tí dadzynu, tí sajému
Jiùrmaleiša maļeņâ,
Jiùrmaleiša maleņâ
Dravinìka klèteņâ.
Nu ņídreišu klèti çerta,
Pàvas spollvu jumtu lyka,
Nu úzula gultu šķéļe,
Cysys lyka magaņeņis,
Rùžu klója paladzeņu,
Meikstu pùka spilviņeņu.
Tí gulèja mun' mòseņa
Kai sorkona bryùkliņeite;
Dazagula tautu dáls,
Bollts kai putu gabaleņš.
Mòşeņ zalta bùrzgaleņ,
Kò gòj' jauna tauteņôs?
Bròleit putu gabaleņ,
Kam tik jaunu pavèlèji?
13611-0
Krauklits sēd ozolâ,
Zelta kokles kokledams.
Vaj, kraukliti, tu redzeji,
Kur aizveda mūs' māsiņu?
-Tur aizveda jūs' māsiņu
Par slidenu ezeriņu,
Sirmi zirgi, zaļi vāģi,
Daiļi paši vedejiņi.
Niedru kaulu klēti cirta,
Pāvu spalvu jumtu juma,
Magonišu cisas taisa,
Rožu klāja paladziņu,
Kliņģerites, mārpuķites,
Tàs palika pagalvî.
Tur iegula jūs' māsiņa
Kà sarkana brūklenite;
Tur dagula tautu dēls
Balts kà putu gabaliņš.
13611-2
Krauklits sēd kalniņâ
Dzelzu kurpes kājiņâ.
Uz kraukliša pavaicaju,
Kur aizveda mūs' māsiņu?
Tur aizveda mūs' māsiņu,
Kur magoņu cisas taisa,
Kur magoņu cisas taisa,
Klāj rozišu paladziņu.
13611-3
Krauklis sēda kalniņâi,
Samta svārki mugurâ.
Vaj, kraukliti, tu zinaji,
Kādi viesi istabâ?
Labi vīri istabâ,
Mūs' māsiņas precinieki;
Sirmi zirgi, kalti rati,
Šemaroti vedejiņi.
Vaj, kraukliti, tu zinaji,
Kur aizveda mūs' māsiņu?
Tur aizveda mūs' māsiņu
Par ziedainu ezeriņu.
Magonišu gultu taisa,
Slēžu klāja paladziņu.
Tur iegula mūs' māsiņa
Kà uguņa dzirkstelite;
Tur piegula tautu dēls
Kà viens putu gabliņš.
13611-1
Krauķis sēd kalniņâ,
Zelta kokles kokledams.
Ar', krauķiti, tu redzeji,
Kur aizved' mūs' māsiņ'?
-Tei aizved' mūs' māsiņ'?
Par sklidoš' ezeriņ',
Apzeltitas kamaniņas,
Pakauveti kumeliņ'.
Niedoliņa gultu taisa,
Magoņ' klāja paladziņ'.
Tei iegula tautu dēlis,
Balts kà putu gabaliņš;
Klāt piegula mūs' māsiņa
Kà uguņa dzirkstelite.
13611-5
Trinam, brāļi, baltus piešus,
Dzenamies pēc māsiņas!
Krauklits sēd ozolâ,
Zelta kokles rociņâ.
Vaj, kraukliti, tu redzeji,
Kur aizveda mūs' māsiņu?
Tur aizveda mūs' māsiņu
Par slidenu ezeriņu,
Niedres vien nočaksteja,
Dubļi vien nošļaksteja.
Niedru kaulu klēti cirta,
Pāvu spalvu jumtu juma,
Liepas galdu gultu šķēla,
Magonišu cisas taisa,
Vēver' austi paladziņi,
Divi dūju spilventiņi.
Tur guleja mūs' māsiņa
Kà sarkana brūklenite,
Tautu dēls klāt guleja,
Balts kà putu gabaliņš.
13612-1
Krauklits sēd ozolâ,
Zelta kokles rociņâ.
Vaj tu aklis neredzeji,
Kur noveda man' māsiņu?
-Par Daugavu uz Kurzemi
Liela kunga sulaiņam.
13612-0
Krauklits sēd ozolâ,
Zelta kokli kokledams.
Vaj, kraukliti, tu redzeji,
Kur aizveda mūs' māsiņu?
Tur aizveda mūs' māsiņu
Par straujo Daugaviņu,
Par straujo Daugaviņu
Sudrebiņa kalejam.
13613-0
Krauklits sēž ozolâ,
Zelta spēles rociņâ.
Vaj, kraukliti, tu redzeji,
Kur aizveda man' māsiņu?
-Par ezaru ezariem
Mazajâ ciemiņâ.
13614-2
Krauklits sēž ozolâ,
Zelta spēles rociņâ.
Vaj, kraukliti, tu redzeji,
Kur aizveda mūs' māsiņu?
Par puriem, par mežiem,
Par smalkiem krūmiņiem,
Tur aizveda mūs' māsiņu
Uz bagatu Vāczemiti.
Bagatâi Vāczemê
No niedrèm klēti cērt,
No niedrèm klēti cērt,
Pāvu spalvu jumtu jum,
Pāvu spalvu jumtu jum,
Magoņ' koka gultu taisa,
Dūju spalvu spilveniņš,
Dreļļôs austi paladziņi.
Tur guleja mūs' māsiņa
Kà sarkana brūklenite;
Tautiets tai piegulàs,
Balts kà putu gabaliņš.
«123456789»
Rezultāti: 31 - 40 no 87
meklēt Dainu skapī