www.dainuskapis.lv logo
SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Brūti ceļ no zirga, jeb izceļ no kamanām.
Katalogs > ... > Pagalmā. > Brūti ceļ no zirga, jeb izceļ no kamanām.
Rezultāti: 21 - 30 no 33
18737-4
Skanejàsi ielociņi
Pie tautiņu namdurvim;
Sasabija dēlu māte:
Neies malt vedekliņa.
Iešu malt, dēlu māte,
Likš' ielokus tīnitê,
Lai stāv mani ielociņi
Svētajàm dieniņàm.
18737-0
Čaukstej' mana zīda rota,
No vāģiem izlecot;
Dēlu māte bēdajàs,
Nebūs dubļu bridejiņa.
Nebēda, dēlu māte,
Bridiš' dubļus dziedadama.
18737-8
Čīkstej' manas vaska kurpes,
Pa istabu staigajot;
Vīra māte bēdajàs,
Nebūs dubļu bridejiņa.
Nebēda, vīra māte,
Būšu dubļu bridejiņa.
18737-6
Čaùkstádama, grabádama
Lìnu tautu ustobâ;
Nùsadeida tautu mòte,
Voj ís kulltu, voj ís molltu.
Nasabeist, tautu mòte,
Íšu kulltu, íšu molltu.
18737-1
Atskan mana zīļu rota,
Pie vārtiem piebraukdam.
Vīra māte izbīstàs:
Vaj ta mana malejiņa?
Vaj ta mana malejiņa,
Vaj ta dubļu bridejiņa?
Nebīsties, vīra māte,
Gan nolikšu zīļu rotu;
Kad nolikšu zīļu rotu,
Būšu tev malejiņa,
Būšu tev malejiņa,
Būšu dubļu bridejiņa.
18737-5
Čākstej' mana ziedu raibe,
Klēts celinu staigajot;
Vīra māte bēdajàs,
Nebūs dubļu bridejin'.
Nebēdaj', vīra māte,
Likš' raibiti pūrinâ,
Likš' raibiti pūrinâ,
Bridiš' dubļus dziedadam'.
18737-3
Pušk' ieloki noskaneja,
Tautu durvu daejot;
Dēlu māte sabijàs,
Ies ta malti, vaj neies.
Iešu malti, dēlu māte,
Likš' ielokus pūriņâ.
18738-0
Velcies, manu bāleniņu,
Dzelzes cimdus rociņâ:
Svina muca vezumâ,
Gaida viegli izceļam.
18739-0
Velcies, manu bālenì,
Dzelza cimdus rociņâ,
Cel ārâ tautu meitu,
Lai ta skrien skanedama.
18740-1
Jūs, bāliņi, cilajàt,
Vaj bij smaga cilajot?
Ja bij smaga cilajot,
Būs ganiņš pavasar.
«123»
Rezultāti: 21 - 30 no 33
meklēt Dainu skapī