www.dainuskapis.lv logo
SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Dažāda satura.
Katalogs > ... > Rotaļu, līdzību, mīklu, joku, tenku, pasaciņu, dabas un citas bērnu dziesmas. > Dažāda satura.
Rezultāti: 21 - 30 no 172
2140-0
Iesēju driķišus upites malâ,
Tos man noēda tatari.
Aizgāju tatarus ar cirvi cirst,
Aizskrēja tatari par garu mežu,
Iekrita cirvitis upitê.
Ne man cirviša, ne tatari,
Pats gāju mājâs raudadams.
2141-2
Es grib vienu micit šūt,
Iet pie vienu vistiņ lūgt:
Mīļà vistiņ, ko dos klāt?
"Doš, doš, labprāt doš,
Es tov sovu knābi doš."
Vistas knābis,-
Šņīps, šņāps, šņīps, šņāps!
Tā bij ērma micei būt.
Es grib vienu micit šūt,
Iet pie vienu gailit lūgt:
Mīļais gailit, ko dos klāt?
"Doš, doš, labprāt doš,
Es tov savu greznu doš."
Gaiļa grezna, vistas knābis,
Šņīps, šņāps, šņīps, šņāps!
Tā bij ērma micei būt.
Es grib vienu micit šūt,
Iet pie vienu pīlit lūgt:
Mīļà pīlit, ko dos klāt?
"Doš, doš, labprāt doš,
Es tov sovu pleznu doš."
Pīļa plezna, gaiļa grezna.
Vistas knābis,-
Šņīps, šņāps, šņīps, šņāps!
Tā bij ērma micei būt.
Es grib vienu micit šūt,
Iet pie vienu zosiņ lūgt:
Mīļà zosiņ, ko dos klāt?
"Doš, doš, labprāt doš,
Es tov sovu ļipu doš."
Zosa ļipa, pīļa plezna,
Gaiļa grezna, vistas knābis,
Šņīps, šņāps, šņīps, šņāps!
Tā bij ērma micei būt.
Es grib vienu micit šūt,
Iet pie vienu tītar lūgt:
Mīļais tītar, ko dos klāt?
"Doš, doš, labprāt doš,
Es tov sovu kaklu doš."
Tītar kaklis, zosa ļipa
Pīļa plezna, gaiļa grezna.
Vistas knābis,-
Šņīps, šņāps, šņīps, šņāps!
Tā bij ērma micei būt.
Es grib vienu micit šūt,
Iet pie vienu zaķit lūgt:
Mīļais zaķit, ko dos klāt?
"Doš, doš, labprāt doš,
Es tov sovu lēcen doš."
Zaķa lēcens, tītar kaklis,
Zosa ļipa, pīļa plezna,
Gaiļa grezna, vistas knābis,
Šņīps, šņāps, šņīps, šņāps!
Tā bij ērma micei būt.
Es grib vienu micit šūt,
Iet pie vienu lapsiņ lūgt:
Mīļà lapsiņ, ko dos klāt?
"Doš, doš, labprāt doš,
Es tov sovu asti doš."
Lapsa asta, zaķa lēcens,
Tītar kaklis, zosa ļipa
Pīļa plezna, gaiļa grezna.
Vistas knābis,-
Šņīps, šņāps, šņīps, šņāps!
Tā bij ērma micei būt.
Es grib vienu micit šūt,
Iet pie vienu vilciņ lūgt:
Mīļais vilciņ, ko dos klāt?
"Doš, doš, labprāt doš,
Es tov sovu kaukum doš."
Vilka kaukums, lapsa asta,
Zaķa lēcens, tītar kaklis,
Zosa ļipa, pīļa plezna,
Gaiļa grezna, vistas knābis,
Šņīps, šņāps, šņīps, šņāps!
Tā bij ērma micei būt.
Es grib vienu micit šūt,
Iet pie vienu lauviņ lūgt:
Mīļà lauviņ, ko dos klāt?
"Doš, doš, labprāt doš,
Es tov sovu rūkum doš."
Lauvas rūkums, vilka kaukums,
Lapsa asta, zaķa lēcens,
Tītar kaklis, zosa ļipa
Pīļa plezna, gaiļa grezna.
Vistas knābis,-
Šņīps, šņāps, šņīps, šņāps!
Tā bij ērma micei būt.
Es grib vienu micit šūt,
Iet pie vienu kalej lūgt:
Mīļais kalej, ko dos klāt?
"Doš, doš, labprāt doš,
Es tov sovu āmar doš."
Kalej āmars, lauvas rūkums.
Vilka kaukums, lapsa asta,
Zaķa lēcens, tītar kaklis,
Zosa ļipa, pīļa plezna,
Gaiļa grezna, vistas knābis,
Šņīps, šņāps, šņīps, šņāps!
Tā bij ērma micei būt.
Es grib vienu micit šūt,
Iet pie vienu skrodel lūgt:
Mīļais skrodel, ko dos klāt?
"Doš, doš, labprāt doš,
Es tov sovas šķēres doš."
Skrodeļ šķēres, kalej āmars,
Lauvas rūkums, vilka kaukums,
Lapsa asta, zaķa lēcens,
Tītar kaklis, zosa ļipa
Pīļa plezna, gaiļa grezna.
Vistas knābis,-
Šņīps, šņāps, šņīps, šņāps!
Tā bij ērma micei būt.
Es grib vienu micit šūt,
Iet pie vienu kurpniek lūgt.
Mīļais kurpniek, ko dos klāt?
"Doš, doš, labprāt doš,
Es tov sovu īlen doš."
Kurpniek īlens, skrodeļ šķēres,
Kalej āmars, lauvas rūkums.
Vilka kaukums, lapsa asta,
Zaķa lēcens, tītar kaklis,
Zosa ļipa, pīļa plezna,
Gaiļa grezna, vistas knābis,
Šņīps, šņāps, šņīps, šņāps!
Tā bij ērma micei būt.
Es grib vienu micit šūt,
Iet pie vienu vēver lūgt:
Mīļais vēver, ko dos klāt?
"Doš, doš, labprāt doš,
Es tov sovu atspol doš."
Vēver atspol, kurpniek īlens,
Skrodeļ šķēres, kalej āmars,
Lauvas rūkums, vilka kaukums,
Lapsa asta, zaķa lēcens,
Tītar kaklis, zosa ļipa,
Pīļa plezna, gaiļa grezna,
Vistas knābis,-
Šnīps, šnāps, šnīps, šnāps!
Tā bij ērma micei būt.
2141-1
Es grib' micit' kopâ šūt,
Es grib' vistiņ' klātâ lūgt.
Vistiņ mīļà, ko liec klāt?
"Es like' savu šnīpi klāt."
Vistas šnīpis, vistas šnīpis,
Vistas šnīpis, šnīps!
Es grib' vienu micit' šūt,
Es grib' gailit' klātâ lūgt.
Gailit mīļais, ko liec klāt?
"Es liek' savu grežņi klāt."
Gaiļa grežņis, vistas šnīpis,
Vistas šnīpis, šnīps!
Es grib' vienu micit' šūt,
Es grib' pīlit' klātâ lūgt.
Pīlit mīļà, ko liec klāt?
"Es liek' savas spalvas klāt."
Pīles spalvas, gaiļa grežņis,
Vistas šnīpis, vistas šnīpis,
Vistas šnīpis, šnīps!
Es grib' vienu micit' šūt,
Es grib' zosit' klātâ lūgt.
Zosit' mīļà, ko liec klāt?
"Es liek' savu plezu klāt."
Zosit' pleza, pīles spalvas,
Gaiļa grežņis, vistas šnīpis,
Vistas šnīpis, šnīps!
Es grib' vienu micit' šūt,
Es grib' zaķit' klātâ lūgt.
Zaķit mīļais, ko liec klāt?
"Es liek' savu lēcien' klāt."
Zaķa lēciens, zosit' pleza,
Pīles spalvas, gaiļa grežņis,
Vistas šnīpis, vistas šnīpis,
Vistas šnīpis, šnīps!
Es grib' vienu micit' šūt,
Es grib' lapsit' klātâ lūgt.
Lapsit mīļà, ko liec klāt?
"Es liek' savu asti klāt."
Lapsas aste, zaķa lēciens,
Zosit' pleza, pīles spalvas,
Gaiļa grežņis, vistas šnīpis,
Vistas šnīpis, šnīps!
Es grib' vienu micit' šūt,
Es grib' vilcit' klātâ lūgt.
Vilcit mīļais, ko liec klāt?
"Es liek' savu ādu klāt."
Vilka āda, lapsas aste,
Zaķa lēciens, zosit' pleza,
Pīles spalvas, gaiļa grežņis,
Vistas šnīpis, vistas šnīpis,
Vistas šnīpis, šnīps!
Es grib' vienu micit' šūt,
Es grib' lācit' klātâ lūgt.
Lācit mīļais, ko liec klāt?
"Es liek' savus nagus klāt."
Lāča nagi, vilka āda,
Lapsas aste, zaķa lēciens,
Zosit' pleza, pīles spalvas,
Gaiļa grežņis, vistas šnīpis,
Vistas šnīpis, šnīps!
Es grib' vienu micit' šūt,
Es grib' briedit' klātâ lūgt.
Briedit mīļais, ko liec klāt?
"Es liek' savus ragus klāt."
Brieža ragi, lāča nagi,
Vilka āda, lapsas aste,
Zaķa lēciens, zosit' pleza,
Pīles spalvas, gaiļa grežņis,
Vistas šnīpis, vistas šnīpis,
Vistas šnīpis, šnīps!
Es grib' vienu micit' šūt,
Es grib' lauvit' klātâ lūgt.
Lauvit mīļà, ko liec klāt?
"Es liek' savu rūcien' klāt."
Lauvas rūciens, brieža ragi,
Lāča nagi, vilka āda,
Lapsas aste, zaķa lēciens,
Zosit' pleza, pīles spalvas,
Gaiļa grežņis, vistas šnīpis,
Vistas šnīpis, šnīps!
2141-0
Es grib' vienu mici šūt,
Iem' pie vistas lūgtos:
Vistiņ mīļà, ko liec klāt?
"Es liek' savu snīpi klāt."
Vistas snīpis,
Snīp, snīp, snīp!
Ta būs viena ērma mice.
Es grib' vienu mici šūt,
Iem' pie gaiļa lūgtos:
Gailit mīļais, ko liec klāt?
"Es liek' savu greznu klāt."
Gaiļa greznis, vistas snīpis,
Snīp, snīp, snīp!
Ta būs viena ērma mice.
Es grib' vienu mici šūt,
Iem' pie pīles lūgtos:
Pīlit mīļà, ko liec klāt?
"Es liek savu plēznu klāt."
Pīles plēzna, gaiļa greznis,
Vistas snīpis,
Snīp, snīp, snīp!
Ta būs viena ērma mice.
Es grib' vienu mici šūt,
Iem' pie zaķa lūgtos:
Mīļo zaķit, ko liec klāt?
"Es liek' savu lēcen' klāt."
Zaķa lēcens, pīles plēzna,
Gaiļa greznis, vistas snīpis,
Snīp, snīp, snīp!
Ta būs viena ērma mice.
Es grib' vienu mici šūt,
Iem' pie lapsas lūgtos:
Lapsit mīļà, ko liec klāt?
"Es liek' savu asti klāt."
Lapsas aste, zaķa lēcens,
Pīles plēzna, gaiļa greznis,
Vistas snīpis,
Snīp, snīp, snīp!
Ta būs viena ērma mice.
Es grib' vienu mici šūt,
Iem' pie vilka lūgtos:
Mīļo vilcit, ko liec klāt?
"Es liek' savus zobus klāt."
Vilka zobi, lapsas aste,
Zaķa lēcens, pīles plēzna,
Gaiļa greznis, vistas snīpis,
Snīp, snīp, snīp!
Ta būs viena ērma mice.
Es grib' vienu mici šūt,
Iem' pie lūsa lūgtos:
Mīļo lūsiņ, ko liec klāt?
"Es liek' savu spalvu klāt."
Lūsa spalva, vilka zobi,
Lapsas aste, zaķa lēcens,
Pīles plēzna, gaiļa greznis,
Vistas snīpis,
Snīp, snīp, snīp!
Ta būs viena ērma mice.
Es grib' vienu mici šūt,
Iem' pie medņa lūgtos:
Mīļais mednit, ko liec klāt?
"Es liek' savu dziesmu klāt."
Medņa dziesma, lūsa spalva,
Vilka zobi, lapsas aste,
Zaķa lēcens, pīles plēzna,
Gaiļa greznis, vistas snīpis,
Snīp, snīp, snīp!
Ta būs viena ērma mice.
Es grib' vienu mici šūt,
Iem' pie lāča lūgtos:
Lācit mīļais, ko liec klāt?
"Es liek' savus nagus klāt."
Lāča nagi, medņa dziesma,
Lūsa spalva, vilka zobi,
Lapsas aste, zaķa lēcens,
Pīles plēzna, gaiļa greznis,
Vistas snīpis,
Snīp, snīp, snīp!
Ta būs viena ērma mice.
Es grib' vienu mici šūt,
Iem' pie brieža lūgtos:
Miļais briedit, ko liec klāt?
"Es liek' savus ragus klāt."
Brieža ragi, lāča nagi,
Medņa dziesma, lūsa spalva,
Vilka zobi, lapsas aste,
Zaķa lēcens, pīles plēzna,
Gaiļa greznis, vistas snīpis,
Snīp, snīp, snīp!
Ta būs viena ērma mice.
Es grib' vienu mici šūt,
Iem' pie kalej' lūgtos:
Kalejs mīļais, ko liec klāt?
"Es liek' savu ēmur' klāt."
Kalej' ēmurs, brieža ragi,
Lāča nagi, medņa dziesma,
Lūsa spalva, vilka zobi,
Lapsas aste, zaķa lēcens,
Pīles plēzna, gaiļa greznis,
Vistas snīpis,
Snīp, snīp, snīp!
Ta būs viena ērma mice.
Es grib' vienu mici šūt,
Iem' pie āža lūgtos:
Āzit mīļais, ko liec klāt?
"Es liek savu ļipu klāt."
Āža ļipa, kalej' ēmurs,
Brieža ragi, lāča nagi,
Medņa dziesma, lūsa spalva,
Vilka zobi, lapsas aste,
Zaķa lēcens, pīles plēzna,
Gaiļa greznis, vistas snīpis,
Snīp, snīp, snīp!
Ta būs viena ērma mice.
Es grib' vienu mici šūt,
Iem' pie skrodeļ' lūgtos:
Skrodel mīļais, ko liec klāt?
"Es liek' savas šķēres klāt."
Skrodeļ' šķēres, āža ļipa,
Kalej' ēmurs, brieža ragi,
Lāča nagi, medņa dziesma,
Lūsa spalva, vilka zobi,
Lapsas aste, zaķa lēcens,
Pīles plēzna, gaiļa greznis,
Vistas snīpis,-
Snīp, snīp, snīp!
Ta būs viena ērma mice.
2142-0
Es maza meitiņa, es māku rotàt,
Šurpu, turpu, pie tēva, pie mātes.
2142-1
Es moza meitiņa, maņ loba laìmeņa:
Aug maņi jèreņi, aug kozuļeņi,
Ir munai visteņai divipadsmit còļeišu.
Divi devu kungam, divi vonogam,
Vél maņi pošai ostoņi palyka.
2143-2
Es maza meitiņa, sēdeju kuldâ,
Man nāca ciempuiši pupiņus raudzìt;
Es ņēmu pagali, situ par nagiem.
Ķizu, ķizu, puisiti, nodedza nadziņi.
2143-0
Es maza meitiņa, pelnôs tupeju,
Man nāca ciempuiši pupiņ's raudzìt;
Ķizu, ķizu, puisit, sadedza nadziņi!
2143-1
Es maza meitiņa, man dižas pup's,
Es tup' pelnôs, puiš' kac pakaļ.
Kac, kac, puisit, sadega nagi.
2144-0
Es pie kungiem kalpoju
Pirmo gadu;
Man iedeva vistiņu,
Vienu vistiņu.
Vistiņ' manim pautus dēja
Smukus, daiļus,
Vistiņas un gaiļus.
Es pie kungiem kalpoju
Otro gadu;
Man iedeva gailiti,
Vienu gailiti.
Gailits manu vistiņ' kopa,
Vistiņ' man pautus dēja,
Smukus, daiļus,
Vistiņas un gaiļus.
Es pie kungiem kalpoju
Trešo gadu;
Man iedeva zostiņu,
Vienu zostiņu.
Zostiņ' man guļu gulej',
Gailits manu vistiņ' kopa,
Vistiņ' man pautus dēja
Smukus, daiļus,
Vistiņas un gaiļus.
Es pie kungiem kalpoju
Ceturt' gadu;
Man iedeva aitiņu,
Vienu aitiņu.
Aitiņ' mana saiminiece,
Zostiņ' man guļu gulej',
Gailits manu vistiņ' kopa,
Vistiņ' man pautus dēja
Smukus, daiļus,
Vistiņas un gaiļus.
Es pie kungiem kalpoju
Piekto gadu;
Man iedeva tītaru,
Vienu tītaru.
Tītars man bārzdu dzina,
Aitiņ' mana saiminiece,
Zostiņ' man guļu gulej',
Gailits manu vistiņ' kopa,
Vistiņ' man pautus dēja
Smukus, daiļus,
Vistiņas un gaiļus.
Es pie kungiem kalpoju
Sesto gadu;
Man iedeva āziti,
Vienu āziti.
Āzits man ragus nesa,
Tītars man bārzdu dzina,
Aitiņ' mana saiminiece,
Zostiņ' manim guļu gulej',
Gailits manu vistiņ' kopa,
Vistiņ' man pautus dēja
Smukus, daiļus,
Vistiņas un gaiļus.
«1234567891011»
Rezultāti: 21 - 30 no 172
meklēt Dainu skapī