www.dainuskapis.lv logo
SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Muzika un deja.
Katalogs > ... > Precību un kāzu dziesmas. > Kāzu dziesmas. > Muzika un deja.
Rezultāti: 1 - 10 no 302
24027-1
Jaunais diever,
Ved māršu diet!
Mārša tev iedos
Rakstitu nēzdogu.
24027-0
Ai, jaunais diever,
Ved māršu diet!
Māršiņai cimdiņi
Aiz jostas aizbāzti.
24028-0
Vai, kājiņas, man' kājiņas,
Dancot gribu, dancot gribu!
Kur tie mani bāleliņi,
Ka tie mani diet neveda?
24029-2
Visi pieci bàeleliņi,
Moucietás zábakuos!
Súta maeni sveši ļoud's,
Ustabâ ( Pìedorbâ) kula mìt.
24029-1
Sūta mani sveši ļaudis
Istabâ kula mīt.
Visi mani bāleniņi,
Maucaties zābakôs!
24029-0
Aiju, mani bāleliņi,
Maucieties zābakôs:
Sveši ļaudis aicinaja,
Istabâ kulu mīt.
24030-2
Ar brāliti dancàt gāju,
Rokâi nesu vaiņadziņu.
Dancajot man izkrita
Manis linšu vaiņadziņis.
Ritedams aizriteja
Pie tàs dēlu māmuļites.
Gan sūtiju mīļus vārdus,
Gan ar' daiļus preceniekus,
Neģeld mani mīļi vārdi,
Ne ar' daiļi precenieki.
"Atnāc, meitiņ, rītâi agri,
Dabus' savu vaiņadziņu".
24030-1
Ar bāliņu dancot gāju,
Nokrīt zelta gredzeniņš.
Tas aizskrēja skanedams
Pie tautieša kājiņàm.
Mīļi lūdzu tautiešam:
Atdod manu gredzeniņu!
Mīļi lūdzu, neatdeva,
Solu naudu, nepārdeva.
Pēc atdeva nelūdzams,
Sev kauniņu padarija.
24030-3
Ar tautieti dancot gāju,
Galvâ liku vainadziņu.
Nokrīt manis vainadziņš
Pie māmiņas kājiņàm.
Lūgšus lūdzu, lai atdeva
Manu zelta vainadziņu.
24030-4
Man nokrita gredzentiņis,
Ar brāliti dancajot;
Skanedams noriteja
Pie tautieša kājiņàm.
Lūgšus lūdzu, neatdeva,
Naudu devu, nesaņēma.
To vārdiņu vien atteica:
Lai nāk pate valkataja,
Lai nāk pate valkataja,
Tad atdošu bez naudiņas.
1234567891011»
Rezultāti: 1 - 10 no 302
meklēt Dainu skapī