www.dainuskapis.lv logo
SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Dāvanas.
Katalogs > ... > Precības vēlākos laikos līdz mūsu dienām. > Dāvanas.
Rezultāti: 1 - 10 no 60
15545-9
Tautiešam apsoliju
Raibus cimdus pirkstainiekus;
Ai, Dieviņ, kà iedošu,
Ka māmiņa neredzeja.
Dod, māmiņa atslēdziņu,
Iešu pūru pārcilàt.
Ai, Dieviņ, ko darišu,
Nu māmiņa līdzi nāk.
Sarīdiju savus suņus,
Lai iet māte suņu šķirt.
Kamēr māte suņus šķīra,
Tamēr cimdi tautiešam.
Še, tautieti, tev šie cimdi,
Mans pirmais adijums,
Tumsâ vērpti, šķetereti,
Zagtin zagti māmiņai.
15545-3
Apsoliju tautietim
No pūriņa cimdus dot.
Vai, Dieviņi, ko darišu,
Mātei pūra atslēdziņa.
Dod, māmiņa, atslēdziņu,
Ieš' pūriņa apraudzìt.
Vai, Dieviņi, ko darišu,
Man māmiņa līdza nāk.
Līdz atslēdzu pūra vāku,
Sāka suņi sīvi riet.
Ej, māmiņa, paskaties,
Ko tie suņi sīvi rej.
Līdz māmiņa paskatàs,
Man cimdiņi azotê.
Še, tautieti, tie cimdiņi,
Gan ar' gudri es dabuju;
Tevis dēļ es piekrāpu
Savu vecu māmuliti.
15545-7
Es tautiešam apsoliju
Raibus cimdus vakarâ.
Nav saulite norietejse,
Jau tautietis pēc cimdiem.
Vai, Dieviņi, ko darišu,
Mātei pūra atslēdziņa.
Sarīdišu ciema suņus,
Lai iet māte klausitos.
Kamēr māte suņus sauca,
Man jau cimdi azotî.
Še, tautieti, tev tie cimdi,
Mans pirmais adijums,
Tumsâ vērpti, šķetereti,
Zadzin zagti māmiņai.
15545-5
Es tautiešam apsoliju
Raibus cimdus vakarâ.
Nav saulite nogājusi,
Jau tautietis pēc cimdiem.
Vai, Dieviņ, ko darišu,
Mātei pūra atslēdziņas.
Dod, māmiņa, atslēdziņas,
Iešu pūra pārcilàt.
Vai, Dieviņ, ko darišu,
Pate māte līdzi nāca.
Sarīdiju ciema suņus,
Lai iet māte suņu rāt.
Kamēr māte suņus rāja,
Tikmēr cimdi azotê.
Še, tautiet, tev cimdiņi,
Mans pirmais adijums,
Tumsâ vērpti, šķetereti,
Zagtin zagti māmiņai.
15545-6
Es tautiešam apsoliju
Raibus cimdus vakarâ.
Nav saulite nogājusi,
Jau tautietis pēc cimdiem.
Vai, Dieviņi, ko darišu,
Mātei pūra atslēdziņa.
Zinu gudru padomiņu,
Kà māmiņu izmānìt.
Ej, māmiņa, klausities,
Ko tie ciema suņi rej.
Kamēr māte suņus rīda,
Tikmēr cimdi tautiešam.
Še, tautieti, tev tie cimdi,
Mans pirmais adijums,
Tumsâ vērpti, šķetereti,
Zagtin zagti no māmiņas.
15545-0
Apsoliju tautu dēlam
Baltus cimdus pirkstainišus.
Vai, Dieviņ, ko darišu,
Mātei pūra atslēdziņa.
Dod, māmiņa, atslēdziņu,
Iešu pūru izcilàt.
Vai, Dieviņ, ko darišu,
Pati māte līdzu nāce.
To Dieviņam tencinaju,
Ka sunits ierējàs.
Tek māmiņa suni saukt,
Man cimdiņi azotî.
Še, tautieti, tie cimdiņi,
Tas pirmajis adijumis,
Tas pirmajis adijumis,
No māmiņas zagšus zagti.
Tu seglosi manis dēļ
Pirmu reizu kumeliņu.
15545-1
Apsoliju tautietim
Baltus cimdus pirkstainišus.
Dod, māmiņa, atslēdziņu,
Ieš' pūriņu izcilàt.
Vai, Dieviņ, ko darišu,
Pate māte līdzi nāce.
Ta bij Dieva augsta laime,
Ka sunitis ierējàs.
Māte gāja suni rāt,
Man cimdiņi azotê.
Še, tautieti, tie cimdiņi,
Tie no mātes zagšus zagti,
Tie no mātes zagšus zagti,
Mans pirmais adijums.
15545-8
Še, tautiet, tev cimdiņi,
No māmiņas zagtin zagti,
No māmiņas zagtin zagti,
Mans pirmais adijums.
15545-10
Tautiešam apsoliju
Raibus cimdus vakarâ.
Nav saulite nogājuse,
Jau tautietis pēc cimdiem.
Vai, Dievìni, ko darišu,
Mātei pūra atslēdzìn'.
Tik Dievìnu teicinaju,
Ka sunits ierējàs.
Tek māmìna suņu sauktu,
Man cimdìni azautî.
Še, tautieti, tie cimdìni,
Mans pirmais adijums,
Mans pirmais adijums,
No māmìnas zagšis zagts.
15545-11
Tautiets man cimdus prasa,
Kà cimdiņus es dabušu?
Cimdi pūra dibinâ,
Mātei pūra atslēdziņa.
Dod, māmiņa, atslēdziņu,
Iešu pūru apraudzìt.
Māte bija gudra sieva,
Nāk man līdzi klētiņê.
Kà par laimi suņi rēja,
Māmiņ' gāja raudzities.
Līdz māmiņa raudzijàs,
Man cimdiņi azotê.
Še, tautieti, tev cimdiņi,
Tie no mana pūra ņemti,
Tie no mana pūra ņemti,
Zagt' no manas māmuliņas.
123456»
Rezultāti: 1 - 10 no 60
meklēt Dainu skapī