www.dainuskapis.lv logo
SĀKUMLAPA| PAR DAINU SKAPI| PALĪDZĪBA| ATSAUKSMES
Saule, Mēness, Auseklis, zvaigznes. Dieva dēli un Saules meitas.
Katalogs > Mītiskas dziesmas. Debess draudze. Dabas priekšmetu un dabas parādību personifikacija un dievināšana. > Saule, Mēness, Auseklis, zvaigznes. Dieva dēli un Saules meitas.
Rezultāti: 141 - 150 no 635
33781-2
Ko ta Saulite
Tik gauži raudaja?
Rìgâ pazuda
Dimanta rati.
Neraudi, Saulite,
Dievs dos citus
No zelta, sudraba,
No dimantiņa.
33781-0
Gauži raud Saulite
Ābeļu dārzâ,
Ābelei nokrita
Zelt' ābolitis.
Neraudi, Saulite,
Dievs dara citu
No zelta, no vara,
No sudrabiņa.
33782-6
Šodien Saule, šodien Saule,
Šodien Saules meitu veda;
Šodien Saule noraudaja
Meitas greznas dāvaniņas.
33782-3
Saulit' gauži noraudaja,
Kalniņâ stāvedama.
Kà tai bija neraudàt,
Žēl meitiņas, žēl pūriņa:
Pūriņš zelta kaldinats,
Sudrabiņa dāvaniņas.
33782-4
Saule meitu aizdevuse
Par deviņi ezeriņi;
Pate Saule gauži raud,
Šâi malâi stāvedama.
Dajāj divi Dieva dēli:
Ko, Saulite tu raudaji?
-Kà bij man neraudàt,
Žēl meitiņas, žēl pūrina:
Sidrabots pūriņš bija,
Apzeltitas dāvaniņas.
33782-2
Saulit' deva sav' meitiņu
Par deviņu ezeriņu.
Pārlaiduse sav' meitiņu,
Stāv malâi raudadama.
Piejāj divi Dieva dēli,
Pras': Saulite, kam tu raudi?
-Žēl meitiņas, žēl pūriņa,
Žēl ir zelta gredzentiņa.
33782-0
Gauži raud Saulite
Kalniņa galâ.
Kà gauži neraud,
Žēl bija meitas,
Žēl bija meitas,
Žēl meitas pūra:
Zelta kalts pūriņš,
Sudraba dāvanas.
33782-1
Gauži raud māmiņa,
Žēl bij meitas,
Žēl bij meitas,
Žēl meitas pūra:
Zelta kalts pūriņš,
Sudraba dāvanas.
33782-5
Saule, meitu izdevuse
Par ūdeni Vāczemê.
Saule gauži noraudaja
Daugaviņas maliņâ.
33783-0
Ģērbies, Saule, sudrabota,
Nu jāj tavi precenieki;
Viņpus Rìgas jātin jāja,
Zviedzin zviedza kumeliņi.
«1112131415161718192021»
Rezultāti: 141 - 150 no 635
meklēt Dainu skapī